Roskilde Klosters donatorer

Roskilde Kloster er en privat stiftelse, der ikke modtager nogen form for offentlige tilskud til drift eller vedligeholdelse. Klosteret har kun meget begrænsede indtægter, og er derfor helt afhængig af støtte udefra. Gennem årene har det heldigvis vist sig muligt med støtte fra fonde at holde klosteret i en rimelig vedligeholdelsesmæssig stand.

Klosteret retter sin varme tak til de fonde, organisationer og enkeltpersoner, som støtter klosterets vedligeholdelses- og restaureringsprojekter.

Eksempler på renoveringsprojekter, som er gennemført med støtte fra fonde og andre bidragydere:

 

RENOVERING AF KLOKKEGAVLEN 2011.

Før renoveringen.

 

 • Det Obelske Familiefond (1990)

 • Nykredits Fond (1990)

 • Kreditforeningen Danmarks Fond (1991)

 • H.J. Henriksen og Hustrus Fond (1992)

 • Kulturministeriet - Tipsmidlerne (1992)

 • Tuborgfondet (1992)​

 • Kong Christian den Tiendes Fond (1993)

 • Tuborgs Grønne Fond (1990, 1994)

 • Klosterforvalter B.W. Andersen og hustru (1996)

 • Konsul G. Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond (1997)

 • Rockwool International A/S (1997)

 • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond (1991, 1997)

 • Knud Højgaards Fond (1998)

 • Carlsen-Langes Legatstiftelse (1991, 1998) 

 • Hr. H.E. Sewerin og hustru L. Sewerin (1999)

 • Miljøministeriet - Planstyrelsen (1992, 1993, 1998, 2001)

 • Murermester B. Harder og hustru L. Harder (2002)

 • Komtesse Margrethe Ahlefeldt-Laurvig (2002)

 • Bygningsbevaringsfonden af 1975 (2009)

 • Sonningfonden (2009)

 • Bergiafonden (2010)

 • Frøken Constance Fuhrs Fond (2010, 2019)

 • Kulturarvstyrelsen (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 

 • Nordea-fonden (2011)

 • Fru Gerda Lyndrup (2011)

 • Corrit Fonden (1999, 2012)

 • ​Augustinus Fonden (1990, 1993, 2009, 2010, 2013, 2018)

 • Den A.P. Møllerske Støttefond (2013)

 • Realdania - Byggeriets Ildsjæle (2013)

 • Gurli og Paul Madsens Fond (2013, 2019)

 • "Støt Klostermuren"- Borgere og erhvervsdrivende i Roskilde (2013)

 • Rotaryklubberne i Roskilde (2013)

 • Rotary Danmarks Hjælpefond (2013)

 • Edith Solveig Engelbrecht Rasmussen (2014)

 • Kulturstyrelsen (2013, 2014)

 • Sherry og Al Strynadka, Canada (2014)

 • Legatet til fordel for de Historiske Stiftelser (1997, 2006, 2010, 2015, 2019)

 • Roskilde Klosters Venner (årligt 2015 -  2018)

 • Roskilde 2000 Inner Wheel Klub (2014, 2016)

 • Civilstyrelsens Udvalg vedr. Klostre og Hospitaler - Varelotteriet (2012, 2013, 2016, 2017, 2018)

 • Brand af 1848 Fond (2017, 2018, 2019)

 • Arne V. Schleschs Fond (2017)

 • Slots- og Kulturstyrelsen (2018, 2019)

 DONATIONER, GAVER OG TILSKUD:

 

Efter renovering af gavl og klokke. Toppen af gavlen ommuret og klokken fra 1708 med ophæng restaureret.

Samlet byggesum 376.000 kr.

RENOVERING AF TO SMEDEJERNSLAMPER 2013

Før renoveringen

RENOVERING AF TO SMEDEJERNSLAMPER 2013

Efter renoveringen. Smedejernet totalrenoveret, bortrustne dele udskiftet, nye ledninger, ny montering i murværk.

Samlet projektsum 122.000 kr.

RENOVERING AF DEN RØDE STUE 2013

Før renoveringen

RENOVERING AF DEN RØDE STUE 2013

Efter renoveringen. Gulvet afhøvlet, bejdset og lakeret, alt malet, brændeovn renoveret, alle møbler ombetrukket.

Samlet projektsum 75.000 kr.

RESTAURERINGEN AF KLOSTERMUREN 2013.

Før restaureringen

RESTAURERINGEN AF KLOSTERMUREN 2013.

Efter restaureringen. Delvis ommuring af murkronen, zinkplader udskiftet med vingetegl, defekte sten skiftet, alle fuger udkradset og omfuget, afrenset for graffiti og antigraffitibehandlet.

Samlet projektsum 1.640.000 kr.

RENOVERING AF PRIORINDEBOLIGEN 2015

Før renoveringen.

RENOVERING AF PRIORINDEBOLIGEN 2015

Efter renoveringen. Samlet projektsum 205.000 kr.

RENOVERING AF TO STUER 2015

Før renoveringen

RENOVERING AF TO STUER 2015

Efter renoveringen. Fjernelse af gulvtæpper, afslibning og lakering, fjernelse af moderne tapeter, renovering af el-system og fjernelse af gamle kabler, maling og malerirestaurering.

Samlet projektsum 123.000 kr.

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGEN 2016

Før renoveringen

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGEN 2016

Efter renoveringen. Nyt flisegulv, med gulvvarme, nyt vaskeskab, renoveret vask, nye fodlister og gerikter, maling. 

Samlet projektsum 102.000 kr.

RENOVERING AF GANGE OG TRAPPER I BEBOELSESFLØJEN 2016

Før renoveringen

RENOVERING AF GANGE OG TRAPPER I BEBOELSESFLØJEN 2016 Efter renoveringen. Gulv afhøvlet, bejdset og lakeret. Nye løbere, ny linoleum på trappen, maling af træværk.

Samlet projektsum 243.000 kr.

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  1. SAL 2016

Før renoveringen

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  1. SAL 2016

Efter renoveringen. Nyt gulv, nyt inventar, installering af varme og udluftning, maling.

Samlet projektsum 59.000,- kr.

RENOVERING AF OVALE PORTRÆTTER, HER PORTRÆT AF SOPHIE GØYE, 2017

Før renoveringen

RENOVERING AF OVALE PORTRÆTTER, HER PORTRÆT AF SOPHIE GØYE, 2017

Efter renoveringen. samlet projektsum for 8 malerier 51.700 kr.

RENOVERING AFSKORSTENE PÅ KLOSTERETS BYGNINGER 2018

Før renoveringen

RENOVERING AF SKORSTENE PÅ KLOSTERETS BYGNINGER 2018

Efter renoveringen. Samlet projektsum for 16 skorstene 350.000 kr.

RENOVERING AF HOVEDBYGNINGENS HJØRNESTUE 2017-2018

Før renoveringen

RENOVERING AF HOVEDBYGNINGENS HJØRNESTUE 2017-2018

Efter renoveringen. Opbygning af ny bund i stuen, støbt dæk med gulvvarme, nyt plankegulv, alt træværk renoveret, ovn renoveret, malet, restaurering af 12 portrætter.

Samlet projektsum 940.000 kr.

RENOVERING AF KIRKEFLØJENS GAVL 2019

Før renoveringen. Gamle, rustne murankre udtaget.

RENOVERING AF KIRKEFLØJENS GAVL 2019

Efter renoveringen. Forstærkning af tagtømmeret for at kunne fæstne

gavlen med nye murankre. Samlet projektsum ca. 400.000 kr.

© 2013 - 2020 by Roskilde Kloster

Roskilde Kloster

Sankt Peders Stræde 8E

4000 Roskilde

Tlf.:         46350219

E-mail:    info@roskildekloster.dk

CVR.nr.:  14772316

Toilet 1.sal (2).JPG