Golden Days 2022


I forbindelse med Golden Days 2022 gennemfører Roskilde Kloster
to forskellige arrangementer, som hver gennemføres to gange.

 

Margrethe Ulfeldt_RoskildeKloster_Foto_Søren Lyder.JPG
Handlekraft og godgørenhed
- Lørdag d. 3. september kl. 14.00
- Onsdag d. 14. september kl. 11.00

 

Roskilde adelige Jomfrukloster blev grundlagt i 1699 af de to handlekraftige adelskvinder, Margrete Ulfeldt og Berte Skeel.

I 1600-tallet mistede mange af de gamle og tidligere så privilegerede adelsfamilier magt og midler. Døtre var dyre at gifte bort.

Ulfeldt og Skeel grundlagde som de første en institution og et fristed for unge, ugifte kvinder fra adelen.

Hør beretningen om de to stærke og usædvanlige pionerer, som skabte en yderst levedygtig institution.


Roskilde Kloster er det første af de nye adelige jomfruklostre i Danmark. I dag er Roskilde Kloster en lille kulturhistorisk perle midt i Roskildes travle centrum med et unikt, historisk bygningskompleks og en stor parklignende have samt en hel speciel kulturhistorie.

Billetter sættes til salg ca. 1. juni 2022.

 

Roskilde adelige Jomfruklosters ene stifterinde, Margrethe Ulfeldt

Karen B.jpg
Erobring af Lærdom
- Onsdag d. 7. september kl. 11.00
- Lørdag d. 17. september kl. 14.00

Uden formel akademisk uddannelse og træning formåede nogle af adelens kvinder i tidlig moderne tid (1550-1800) at sætte sig igennem og få udfoldet deres intellektuelle talenter. Ofte var der på det nærmeste tale om regulære erobringstogter, for det lå ikke i hverken forventninger eller dannelsesbegreber at kvinder skulle være kloge.

Mød en håndfuld af de kloge kvinder, der har tilknytning til Roskilde Kloster og hør deres usædvanlige historier.


Roskilde Kloster er en lille kulturhistorisk perle midt i Roskildes travle centrum med et unikt, historisk bygningskompleks og en stor parklignende have samt en hel speciel kulturhistorie.

Billetter sættes til salg ca. 1. juni 2022.

 

Odense adelige Jomfruklosters stifterinde, Karen Brahe

Hvert arrangement indledes med en ca. 20 minutters introduktion til emnet. Derefter foregår resten af arrangementet som rundvisning i klosterets sale og stuer med fokus på det aktuelle emne.
Undervejs oplever man Klosterkirken, Riddersalen og de tilstødende smukke stuer.

Hvis vejret tillader, gennemføres i løbet af arrangementet en kort tur gennem klosterets smukke have.

Som afslutning på arrangementet bydes på et godt glas vin i den imponerende riddersal.

Begge arrangementer ledes af klosterets beboer og guide, cand.psych. Tove Winther Kvist.

 

Mødested: Klosterets hovedbygning, Sankt Peders Stræde 8, indgang C.

Der er også adgang via stien gennem klosterparken ved Algade 31.

Arrangementet starter præcis på det angivne tidspunkt.
Mødetid 10 min. før start.

Arrangementerne varer cirka 2 timer.

Max. 25 personer pr. rundvisning.

Pris: 125 kr. inkl. vin i Riddersalen