top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2023

IMG_9012-red.JPG

Roskilde Klosters rigt udsmykkede boligfløj (Damernes Fløj) fra 1907

2024 er 325-året for Roskilde Klosters oprettelse d. 18. april 1699. Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt stiftede her - for deres egne midler - Danmarks første adelige jomfrukloster. En social og velgørende foranstaltning som har haft en umådelig stor betydning for en lang række af enlige kvinder helt frem til vor tid. I dag fortsætter historien på andre præmisser, men fortsat i stifterindernes ånd.

 

Bygninger og kulturarv

Som sædvanligt har klosterets bygninger krævet stor opmærksomhed. I 2023 har klosteret fortsat den omfattende vinduesrenovering, som startede i 2022. Man nåede langt; faktisk havde vi ved årets udgang renoveret 216 af klosterets 257 vinduer i en omfattende proces med meget snedkerarbejde og efterfølgende kitning og malerbehandling og til sidst fugning med kalkmørtel. Nu mangler ”kun” Kirkefløjen og Klosterforvalterboligen, som vi går i gang med her i 2024. Samlet er der i 2022-23 brugt knap 2 mio. kr. på vinduerne.
Et andet stort projekt har været totalrenovering af køkkenet i Hovedbygningen, som startede i december 2023 og er afsluttet i februar 2024. Det gamle køkken var fra omkring 1975, så det var tjenligt til udskiftning. Alle køkkenelementer er skiftet til nye Invita-elementer, og klosteret har selv stået for en total malerrenovering af rummet. Samtidig er der kommet nye hvidevarer og elinstallationerne er moderniseret, så vi nu har et meget velfungerende anretterkøkken ved siden af riddersalen.

 

Samlet har klosteret i regnskabsåret 2023 brugt 1,25 mio. kr. på bygningsrenovering. Dette har kun været muligt, fordi klosteret er blevet begunstiget med store donationer. Uden fondsstøtte og donationer fra Foreningen Roskilde Klosters Venner kunne den omfattende renovering ikke lade sig gøre. Heldigvis har klosteret - med denne økonomiske håndsrækning - mulighed for at vedligeholde og forbedre det unikke, historiske klosterkompleks. Klosteret er dybt taknemlig over for alle fonde og enkeltpersoner, som støtter klosteret.

 

Klosterets sociale liv med gudstjenester og beboersammenkomster fungerer fortsat rigtigt godt uden nogen tvangsmæssig deltagelse, men med meget aktive og hjælpsomme beboere og gode arrangementer. I 2023 var beboerne igen på sommerudflugt, hvor man besøgte vores ”søsterkloster”, Aastrup Kloster. Disse besøg er af stor betydning for at se og blive inspireret af forholdene på de øvrige klostre i landet.

Vores ældste beboer flyttede i sommer på plejehjem lige før hun fyldte 100 år, så med vores nye beboer er gennemsnitsalderen nu helt nede på 76 år.
 

På det kulturelle område har et par lukkeperioder på grund af renoveringsprojekterne haft indvirkning på rundvisningerne, men alligevel har der været et fint besøgstal.

Klosteret er en del af Kulturstrøget i Roskilde, hvor vi trods vores begrænsede ressourcer har et tæt samarbejde med de andre kulturinstitutioner i midtbyen - ikke mindst om den store årlige lysfest i februar. I august spillede Den Kongelige Livgardes Musikkorps for fjortende år i træk den traditionelle sensommerkoncert for mere end 500 tilhørere i klostergården. Også Schubertselskabet er fast gæst med koncerter i Riddersalen.

Klosterets enestående bibliotek, ”Karen Brahes Bibliotek”, som stammer fra Odense adelige Jomfrukloster, har været meget brugt af forskere, som har stor glæde af de sjældne, gamle bøger, hvoraf 53 er danske unikaværker – hvor altså ikke engang det Kongelige Bibliotek har et eksemplar. Ved et besøg fra Det Hollandske Nationalbibliotek i sommer fandt vi ud af, at vi også har seks nederlandske unikaværker.

Vi er meget taknemlige for, at Roskilde Kommune stiller lokaler og bibliotekartid til rådighed.

Foreningen Roskilde Klosters Venner er efterhånden nået op på næsten 200 medlemmer. Det er en meget stor glæde for klosteret, at så mange hjælper og støtter klosteret. Det har samtidig givet et betydeligt og meget værdsat tilskud til klosterets renoveringsbudget. Siden 2015 er det blevet til ca. 1,4 mio. kroner.

 

Vi har meget at glædes over her i 325-året for klosterets oprettelse. Beboerne har det godt og trives i det gode bofællesskab på klosteret. Vi har et smukt og velholdt kloster. Vi har stor bevågenhed i Roskilde og besøgende fra mange dele af Danmark.

Vi håber på fortsat bevågenhed hos fondene og ser på det kommende år med fortrøstning, hvor vi vil fortsætte arbejdet med at vedligeholde og forbedre vores enestående klosterkompleks og varetage formidlingen af klosterets helt særlige kulturhistorie.

På denne 325-årsdag må vi nævne de tre stifterinder, Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt fra Roskilde adelige Jomfrukloster og Karen Brahe, som stiftede Odense adelige Jomfrukloster 17 år senere. Vi er disse kloge, fremsynede og generøse adelsdamer stor tak skyldig for at vi stadig kan drive klosteret. Den flid, omsorg og ihærdighed, de lagde for dagen, er en stadig inspirationskilde for os på det nutidige Roskilde Kloster. Vi markerer fortsat deres fødselsdage, og vi fortæller om de tre adelskvinder på hver eneste af klosterets mange rundvisninger.

bottom of page