top of page

Renovering af klosterets Hjørnestue
Følg det interessante projekt her på siden..............

I klosterets hovedbygning, under Riddersalen og i tilknytning til Priorindefløjen, ligger Hjørnestuen. I "gamle dage" var det her, en stor del af klosterets sociale liv fandt sted. De adelige jomfruer - konventualinderne - samledes her eftermiddage og aftener og man kan forestille sig, hvordan snakken er gået i den hyggelige stue. Senere, da fællesspisningen var ophørt, blev brugen mere sporadisk, og efterhånden blev den mest brugt af bestyrelsen et par gange om året og af priorinden, som havde sin lejlighed i tilknytning til Hjørnestuen. Da den sidste priorinde døde i 2014, blev  Hjørnestuen skilt fra den gamle priorindelejlighed - som nu bliver udlejet på almindelige vilkår. I et par år har stuen stået ubrugt, bortset fra enkelte møder og den periode, hvor digitaliseringen og registrering af klosterets samling af kort og bygningstegninger fandt sted her.

Men den overordnede ide har hele tiden været at få sat stuen i stand og bruge den såvel i forbindelse med rundvisninger og arrangementer som til brug for arrangementer for klosterets beboere.

Klosteret har imidlertid ikke selv økonomi til store renoveringsprojekter, så der skal skaffes fondsmidler. Heldigvis fik man flere legatportioner, som gjorde det muligt at komme i gang. Men det skulle vise sig, at det ikke var så enkelt endda.............

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Medio 2015: Hjørnestuen inden renoveringen påbegyndtes, på det tidspunkt, hvor der stadig lå kort og bygningstegninger overalt i rummet.

Gulvet er dækket af et gammelt, slidt syntetisk væg-til-væg tæppe, som mildest talt ikke passer til det smukke rum.

Hjørnestuen omkring 1943.

Tjener Hansen serverer the for damerne. Priorinden (1942-53), frk. Inge v. Hedemann længst tilhøjre med hat.

Februar 2017: Så er tæppet og linoleumslaget væk, og man kan se det ret flotte plankegulv. Vi fantaserede om, hvor fint det kunne blive, hvis det blev slebet og sæbebehandlet........

April 2016: Klosterets portner har lindet på tæppet for at se, hvad der gemmer sig under. Først troede vi, at der var et parketgulv, men det var blot et linoleumsgulv med parketmønster. Det var helt ødelagt. Men nedenunder lignede det et flot plankegulv............

August 2017: Projektet er blevet så stort, at klosteret har engageret restaureringsarkitekt Tom Bruun.

Han kan andet end at slå streger på papir. Her går han i gang med at undersøge gulvet.

Allerede nu kan vi se problemerne tårne sig op..............

Nervøsiteten bredte sig da man fandt disse!

En laboratorieundersøgelse viste heldigvis, at der ikke var svamp i gulvet. Det der her er tale om, er saltopblomstringer.

November 2017:

Så var der kun en vej frem. Flere fondsmidler blev skaffet, og Slots-og Kulturstyrelsen gav tilladelse til at lægge nyt gulv.

Klosterets portner Jan Olesen fik opgaven med at fjerne det gamle gulv. Her er kun strøerne tilbage.

Plankerne lå i et fint mønster med en bort på tre brædder hele vejen rundt. Plankernes bredde varierede fra ca. 14 - ca. 19 cm.

Men klosterets tømrer troede ikke på projektet. Han mente, der var noget grundlæggende galt, og vi gik videre i undersøgelserne. Måske kunne man bruge noget af gulvet......

September 2017: Det viser sig, at gulvet ligger direkte på underlaget af stampet jord. De bjælker, der fungerer som strøer for gulvplankerne, ligger med stor afstand. De er klodset op på munkesten, og ligger direkte ned i underlaget af jord. På grund af linoleum og tæppe, er fugten blevet nede under gulvet og har gjort stor skade........

En fugtighedsprocent på 53 gør ikke noget godt for bjælkelaget. Det er svundet til halv tykkelse og har ingen bæreevne tilbage. Gulvplankerne var ligeledes  rådne og ormædte, og kunne desværre ikke genanvendes.

.....og lagde nye pex-rør, så vi er sikre på, at der ikke sker skader under det nye gulv.

7. januar 2018: Nu var det tid at få det tunge materiel ind......

Murermester Mikkel Henriksen fra murerfirmaet J. Villadsen manøvrerer den elektriske gravemaskine gennem gangen og ind i Hjørnestuen.

Der var ikke bare murbrokker i underlaget, men også flere hundrede kilo tunge marksten blev gravet frem.

9. januar 2018: Så er alt gravet ud og underlaget gjort klar. 

Nu skal der køres nøddesten på som underlag. Christian fra Villadsen klarer det tunge arbejde.
Bemærk, hvor flot det 453 år gamle fundament stadig står.

12. januar 2018: Isoleringen er næsten færdig, og der er etableret kantisolering hele vejen rundt langs fundamentet.

Når der nu skulle laves helt nyt gulv og nyt underlag, var det nærliggende at etablere gulvvarme i stuen. Derved kunne vi også komme af med radiatorerne, så rummet vil komme til at fremstå endnu mere originalt. Førhen var der elradiatorer!

22. januar 2018:
Og så kom betonkanonen.............

Mikkel Henriksen vander med stor stråle.....

Efter en god times tid er gulvet næsten færdigt.

24. januar 2018: To dage efter støbningen er det så tørt, at man kan gå på det. 

Klosterkatten Schubert kunne åbenbart ikke vente, så han har sat historiske fodspor, som kommende slægter måske engang om flere hundrede år vil undre sig over!

Arkitekt Tom Bruuns opmåling af Hjørnestuen og dens eksisterende plankegulv.

Arkitekt Tom Bruuns opmåling af eksisterende vinduesnicher.

Nicherne er  etableret senere end den oprindelige bygning, hvilket fremgår af, at der er delvist udhugget i det oprindelige fundament til den "nye " niche (formentlig sidst i 1700-tallet).

Januar 2018: Gamle fjernvarmerør under et nyt, fint plankegulv lød ikke som en god ide, så Thorsen og Petersen VVS fjernede de gamle rør.....

For at kunne få alt materiale ud fra stuen, måtte tømrerfirmaet Vagn Christiansens Eftf. tage midterposten ud af et vindue og for at beskytte de originale træpaneler og vinduesplader, blev alt beklædt med plader.

Der skal nu graves 65 - 70 cm ned i undergrunden. Det viser sig, at det ikke bare er jord, men jord blandet med et væld af murbrokker - gammelt byggeaffald, formentlig stammende fra Sortebrødrenes kloster opført i 1231 og nedrevet ved Reformationen i 1536.

Jord og brokker blev gravet ud og via et transportbånd fragtet op i containere. Herefter blev det hele kørt til sortering og deponering efter de gældende regler.

Oven på laget af nøddesten lægges nu isoleringsplader i 300 mm tykkelse.

15. januar 2018: Inden støbningen udlægges Rio-net over hele gulvfladen.

20. januar 2018: Her er varmeslangerne lagt ud over hele gulvet. Klosterkatten Schubert er mildt forvirret over det underlige gulv!

Udlægning af beton er gået i gang.

Så er der støbt nyt gulv!

6 februar 2018: Så er murer og VVS helt færdige. Isoleringen er skåret til, og gulvvarmen tilsluttet, men vi venter med at tænde for den. Der går formentlig 2-3 måneder, inden fugtigheden er nede på et niveau, hvor det nye plankegulv kan lægges.

Arkitekt Tom Bruuns tegning af ny gulvopbygning.

- Afgravning til ca. 70 cm dybde

- Kapilærbrydende lag af 20 cm nøddesten

- 30 cm isolering

- 10 cm betondæk med indstøbt rio-net og gulvvarmeslanger

- Strøer

- Plankegulv

Arkitekt Tom Bruuns skitse af konstruktionen i vinduesnicherne.

Ved at konstruktionen med isolering og gulvvarme går helt ud i nicherne sikres den mest ideele varmefordeling.

Arkitekt Tom Bruuns skitse af betondæk med kantisoleing.

18. juni 2018:
Midt i maj var fugtniveauet i betondækket tilstrækkeligt lavt til, at man kunne begynde at lægge gulvet. Vi ventede alligevel yderligere nogle uger, og medio juni er tømrerfirmaet Vagn Esmann Christiansens Eftf. gået i gang med selve lægningen af plankegulvet. Tømrermester er Lasse Esmann og ansvarlig for lægningen er tømrer Lars Christiansen.

Der er blevet målt op og mærket af på betondækket til strøerne, og strøerne er nu ved at blive lagt og klodset op, så det færdige gulv kommer til at ligge helt op til de gamle paneler, fuldstændig som det originale gulv.

Plankerne er leveret fra Dinesen A/S. Det er den fineste kvalitet tysk fyrretræ i 35 mm tykkelse og varierende bredder - op til 200 mm.- uden fejl og næsten uden knaster.

Det er planker af en vis længde, der skal til. De længste er 8 meter lange.

Her bærer tømrermester Lasse Esmann Christiansen sammen med en lærling materialer ind i Hjørnestuen

Det er et meget tidkrævende arbejde at tilpasse gulvplankerne til vinduesnicherne og til den tre brædder brede bort hele vejen rundt langs rummets fire vægge.

Alt skal passe helt perfekt i alle retninger.

1. august 2018

Så er sommerferien slut, og Lars Christiansen er i gang med arbejdet igen. Gulvplankerne har ligget til akklimatisering i Hjørnestuen i de tre ferieuger.

Nu skrider lægningen af de midterste gulvplanker noget hurtigere frem, da en stor del af tilpasningen er overstået. Men hver enkelt planke skal alligevel individuelt tilpasses, da der simpelthen ikke findes en ret vinkel i hele klosteret.

For at alt skal være ekstra stabilt, samles plankerne med borten i siden ved hjælp af en løs fer og en not, skåret i plankens endetræ.

IMG_3704.JPG

10. august 2018

Så er hele gulvet lagt.

Efter krav fra Slots- og Kulturstyrelsen skal gulvet monteres på den "gammeldags" facon, dvs. sømmet synligt fra oven.

IMG_3725[1].JPG

Detalje af panelarbejdet

IMG_3712.JPG

23/8 2018

Så er der besøg af skorstensfejeren, som efter nogen anstrengelse fik renset den gamle skorsten.

Nu er der klar til, at den oprindelige brændeovn kan blive monteret og tilsluttet, når engang den er renoveret.

IMG_3804.JPG

26/9 2018

Malerne er gået i gang. Alle paneler og øvrigt træværk bliver slebet, specielt samlingerne er meget dårlige efter mange år i den fugtige stue. De kræver en omfattende og omhyggelig renovering.

BERETNINGEN FORTSÆTTES LØBENDE.......

IMG_3814.JPG
IMG_3814.JPG

28/11 2018

Så er det tid at få den gamle brændeovn gjort i stand, sat på plads, samlet og kittet samt givet den en gang ovnsværte. Det er Køge Pejsecenter, som står for denne del af projektet.

Bemærk, at hele gulvet er dækket af. Først med papir, så bløde plader, og der hvor ovnen skal trilles gennem stuen er der udlagt krydsfinerplader. 

Vi tager ingen chancer med det nye gulv!

28/11 2018

Så er det tid at få den gamle brændeovn gjort i stand, sat på plads, samlet og kittet samt givet den en gang ovnsværte. Det er Køge Pejsecenter, som står for denne del af projektet.

Bemærk, at hele gulvet er dækket af. Først med papir, så bløde plader, og der hvor ovnen skal trilles gennem stuen er der udlagt krydsfinerplader. 

Vi tager ingen chancer med det nye gulv!

En mand, tømrer Lars Christiansen, klarer alene hele arbejdet.

Her ses den færdige bort og gulvet i vinduesnicherne.

Læg mærke til, at plankerne er sømmet ned i lægterne - et krav fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det gør nu alligevel lidt ondt, at se de mange sømhuller i det flotte (og dyre ) plankegulv.

I dag ville man sømme eller skrue plankerne fordækt.

Fra d. 9/7 og 3 uger frem holder tømreren en velfortjent ferie.

IMG_3696.JPG

9. august 2018

Så er den sidste gulvplanke klar til at blive lagt på plads og monteret.

Det kræver lidt "håndværker-trylleri" at få det sidste brædt på plads. 

IMG_3706.JPG

Næste fase i arbejdet er reparation af de høje, gamle træpaneler i stuen.

Mange af dem er i meget dårlig stand, flækkede, angrebet af orm og råd og med mange revner. 

De flækkede paneler bliver repareret, revner og dårlige stykker bliver udluset og alt bliver slebet og gjort klar til malerarbejdet.

Det er et noget mere omfattende arbejde, end vi lige havde forudset!

IMG_3713.JPG

Nogle dele af panelerne må helt afmonteres og repareres. 

IMG_3726_edited.jpg

Også døre må tilpasses i forbindelse med det nye gulv.

IMG_3817.JPG

Selv om panelerne blot er grundede, kan man få en fornemmelse af, hvor flot det vil blive, når engang det er helt færdigt.

IMG_3936.JPG
IMG_3938.JPG

Gulvet vandes, så årerne rejser sig lidt, inden den sidste finslibning.

Gulvet vandes, så årerne rejser sig lidt, inden den sidste finslibning.

29/11 2018

Så er brændeovnen monteret og tømreren har fjernet al afdækning, så vi igen kan se det flotte plankegulv.

IMG_3939.JPG
IMG_3944.JPG

5/12 2018

 

Tømrer Lars Christiansen og arkitekt Tom Bruun checker de sidste ting - og er enige om, at alt er perfekt udført!

30/11 2018

Gulvet slibes en sidste gang - med meget let hånd!

Herefter sæbes gulvet ind fire gange.

30/11 2018

Gulvet slibes en sidste gang - med meget let hånd!

Herefter sæbes gulvet ind fire gange.

IMG_3951.JPG
IMG_3951.JPG
IMG_3959.JPG

Sådan ser det færdige resultat ud!

Ophængning_-_ovale_portrætter.jpg

14/12 2018

Så er der igen tændt op i den gamle, smukke brændeovn - for første gang i mange, mange år.

Ovnen er fra sidste del af 1800-tallet. Den stammer fra ovnfabrikken C.M. Hess i Vejle og er udført i "Skønvirke-stil".

Indfyringen foregår fra siden af ovnen.

IMG_3992.JPG

7/12 2018

Så må portneren op på stigen, for det er tid at hænge billeder op.

De 10 nyrenoverede ovale portrætmalerier, som stammer fra Odense adelige Jomfrukloster bliver placeret på den ene endevæg.

IMG_3960.JPG

Portrætterne er netop renoveret hos Malerikonserveringsværkstedet i Jægerspris takket være gavmilde donationer fra Schleschs Fond og Roskilde Klosters Venner.

De var før i en forfærdelig dårlig stand. Nu er de afrensede, retoucherede, hvor det har været nødvendigt, dublerede med nye støttelærreder, slutferniserede og har fået renoveret de forgyldte rammer. Enkelte har fået ny blændramme.

IMG_3970.JPG

18/12 2018

Endelig er vi færdige med projektet og kan begynde at bruge Hjørnestuen efter dens formål.

Her er dækket op til klosterforvalterparrets traditionalle juleglögg-arrangement for klosterbeboerne.

Tidligere har det været holdt i klosterforvalterboligen, men der er efterhånden blevet 17 voksne beboere, så i år valgte vi at bruge den nyindrettede Hjørnestue til at ønske hinanden glædelig jul - og til lykke med den fine stue, klosteret nu råder over.

bottom of page