top of page

Foreningen Roskilde Klosters Venner
Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Tove Winther Kvist, formand

  • Kirsten Bjerager, sekretær

  • Britha Skyum, kasserer

  • Anne Rosendal

  • Gorm Bruun Hansen 

  • Jakob Zeuner

  • Poul Bjerager Christiansen

 

Suppleant:

  • Anni Zeuthen

 

Revisor:

  • Jesper Pålsson

 

Tilforordnet bestyrelsen og webmaster:

  • Søren Lyder Jacobsen, klosterforvalter

 

Kontakt:

Formand Tove Winther Kvist, tovewkvist@gmail.com, 29 80 92 56

Sekretær Kirsten Bjerager, kirsten.bjerager@mail.dk, 61 34 94 47

Kasserer Britha Skyum, brithaskyum@yahoo.dk, 40 40 97 50
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8E, 46 35 02 19, info@roskildekloster.dk

bottom of page