Historiske billeder fra Roskilde adelige Jomfrukloster

Kirkefløjen,1894
Kirkefløjen,1894

Maleri af professor C.V. Nielsen på klosterforvalterkontoret

Priorindefløjen, 1880
Priorindefløjen, 1880

Maleri på Klosterforvalterkontoret

Priorindefløjen ca. 1890
Priorindefløjen ca. 1890

Maleri på Roskilde Museum

Klosterhusene 1905
Klosterhusene 1905

Louis Jensen 1905 (På Klosterforvalterkontoret)

Juelernes hus 1906
Juelernes hus 1906

Maleri af Louis Jensen 1906 på Klosterforvalterkontoret

Bygningerne set fra haven
Bygningerne set fra haven
Damernes Fløj
Damernes Fløj
Det adelige Jomfrukloster
Det adelige Jomfrukloster

Efter maleri af H.H. Eegberg 1750

Klosterporten ca. 1920
Klosterporten ca. 1920
Forpagtergården
Forpagtergården
Hovedbygning og Juelernes Hus
Hovedbygning og Juelernes Hus
Klosterporten opført 1865
Klosterporten opført 1865
Klostermur, Algade ca. 1930
Klostermur, Algade ca. 1930
Klosterforvalterbolig, Algade 1940
Klosterforvalterbolig, Algade 1940
Damernes Fløj 1907
Damernes Fløj 1907
Damernes Fløj ca. 1912
Damernes Fløj ca. 1912
Luftfoto ca. 1950 (Sylvest Jensen)
Luftfoto ca. 1950 (Sylvest Jensen)
Damernes Fløj ca. 1907
Damernes Fløj ca. 1907
Konventualinder ca. 1943
Konventualinder ca. 1943
Juelernes Hus ca. 1900
Juelernes Hus ca. 1900
Porten i Sankt Peders Stræde
Porten i Sankt Peders Stræde
Juelernes Hus ca. 1900
Juelernes Hus ca. 1900
Klosterhusene ca. 1920
Klosterhusene ca. 1920
Riddersalen
Riddersalen
Damernes Fløj 1907
Damernes Fløj 1907
Kirkefløjen ca. 1910
Kirkefløjen ca. 1910
Klosterkirken ca. 1910
Klosterkirken ca. 1910
Klostermuren mod Algade, 1950
Klostermuren mod Algade, 1950
Roskilde Klosters ordenstegn
Roskilde Klosters ordenstegn

Roskilde adelige Jomfruklosters ordenstegn indstiftet af Kong Frederik d. Syvende 1861.

Odense Klosters ordenstegn
Odense Klosters ordenstegn

Odense adelige Jomfruklosters ordenstegn indstiftet af Kong Frederik d. Syvende 1861.