top of page

Nyhedsarkiv 2013 - 2020

Forårstegn

Onsdag d. 8. april 2020

Et sikkert forårstegn på klosteret er rengøring og maling af flagstangen.

Klosterets 12 meter flagstang kan i løbet af en lang vinter godt stå og blive lidt snavset og mørk af alger, snoren trænger til udskiftning og soklens maling skaller af.

Så må den store flagstang med hjælp fra et par af beboerne lægges ned, portneren gør flagstangen ren, soklen bliver renset af og malet hvid, knoppen får sin flotte røde farve igen og snoren bliver udskiftet.

Så er der klar til igen at sætte vimplen og hejse Dannebrog på flagdagene.

Coronavirus

22. marts 2020

Corona-epidemien har naturligvis også indflydelse på Roskilde Kloster.

Mange af klosterets beboere er ældre med kroniske sygdomme eller nedsat immunforsvar.

Derfor har klosteret taget en række forholdsregler, blandt andet begrænset besøg mest muligt, aflyst alle møder og beboerarrangementer, intensiveret rengøringen og sørget for håndsprit ved indgangene.

Epidemien har desværre også betydet aflysning af en lang række aktiviteter. Foreløbig er alle rundvisninger indtil efter påske aflyst, hvilket også rammer vores meget populære offentlige påskerundvisninger. Udlejning af riddersalen er stillet i bero, hvilket bl.a. betyder, at både en konfirmationsfest og et bryllupsarrangement har måtte udskydes til efteråret.

Også en del håndværkerbesøg er blevet aflyst.

Men alt dette er jo mindre ting, som vi sagtens kan overleve.

Klosteret håber, at alle kommer godt over denne krise og glæder sig til at lukke op igen på den anden side!

 

Renovering i Klosterkirken

13. februar 2020

Så er klosteret godt i gang med det næste renoveringsprojekt.

Klosterkirkens faste inventar har i mange, mange år ikke været renoveret.

Det råder vi nu bod på. 

Projektet er faseopdelt, og i første omgang gælder det prædikestolen fra slutningen af 1600-tallet. Senere kommer turen til alteret fra samme periode.

I en endnu senere fase er det planen at gennemføre en mere omfattende renovering af selve kirkerummet, hvor blandt andet vægge og lofter skal repareres og males, og gulvet skal frilægges for de påklæbede gulvtæpper. 

Det er Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris ved konservator M.Sc. Karin Lykke og arkitekt cand.arch. Morten Franch Jensen, om står for renoveringen af prædikestol og alter. 

I første omgang vil arbejdet med prædikestolen vare et par måneder.

Konservator Karin Lykke har fået sat stilladset op og er i gang med den indledende rengøring og afrensning af prædikestolens lydhimmel.

De første faser af projektet er muliggjort af meget smuk støtte fra en almenvelgørende fond.

Lysfest 2020

24. januar 2020

Roskilde Kloster er en af de 8 kulturinstitutioner på Roskildes Kulturstrøg, og vi deltog naturligvis i Kulturstrøgets store lysfest 2020.

I år var lysfesten flyttet til januar, men det skræmte ikke byens borgere, som mødte frem i meget stort tal, trods småregnen.

Det flotte optog passerede gennem klostergården, som var flot oplyst med fakler og lysinstallation på bygningerne.

Stort projekt færdiggjort

13. november 2019

Så blev vi endelig færdige med renoveringen af kirkegavlen.

Det har været et omfattende projekt, hvor hele gavlen - som faktisk ikke havde konstruktiv forbindelse til resten af bygningen -  er blevet fastgjort og selve gavlen renoveret.

På loftet over kirken har tømrerne lavet et fantastisk flot stykke arbejde med at forstærke tagtømmeret og fastgøre gavlen til hele tagkonstruktionen. Arbejdet er udført med tømmer, der har tørret i mange år, og alt er udført med traditionelle metoder og originale tømmersamlinger. 

Et stykke arbejde, som tømrerfirmaet Vagn Esmann Christiansens Eftf. med rette kan være stolte over. 

Udvendigt blev de gamle rustne og ødelagte murankre fornyet og den øverste del af gavlen blev renoveret med nye fuger, oppudsede højblændinger, og desuden blev en del dårlige sten og vingetegl udskiftet. Også her er arbejdet i højeste håndværksmæssige udførelse og med vægt på anvendelse af gamle håndværksmetoder og materialer. Arbejdet er udført af klosterets sædvanlige murer, A. Villadsen Aps.

Projektet har fået fornem støtte fra fonde. I alt er byggesummen ca. 450.000 kr.

Stor tilslutning til RKV-arrangement

7. november 2019

Støtteforeningen Roskilde Klosters Venner holder normalt tre større arrangementer om året, generalforsamling med foredrag samt et arrangement om foråret og et om efteråret.

Der er altid rigtig god opslutning til disse arrangementer, der er gratis for medlemmerne. 

I går aftes, d. 6/11 2019 var der en helt fyldt riddersal, som overværede et spændende foredrag om Sortebrødremunkene i Danmark og io Norden med særlig vægt på Sortebrødreklosteret i Roskilde, som jo lå, hvor Roskilde Kloster nu har sin store have.

Lektor, ph.d. ved Københavns Universitet Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen holdt et spændende og inspirerende fordrag baseret på sine mange års studier af netop Sortebrødreordenen i Norden.

Mange oplysninger om Sortebrødrene generelt og om Roskildes Sortebrødrekloster - Sankt Chatarinae Kloster - i særdeleshed kan findes på Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsens hjemmeside: http://www.jggj.dk/

Så faldt træet ...

1. november 2019

Som nævnt tidligere i nyhedsstrømmen, måtte den Bornholmske Røn i Klosterparken desværre lade livet.
Se her hvordan ...

Nu afventer vi, at kommunen planter et nyt, så Roskildes borgere om 100 år kan se en Bornholmsk Røn i samme størrelse!

Kulturstrøgets Lysfest er flyttet til janauar måned

29. oktober 2019

De seneste år har Kulturstrøget og byen holdt den store Lysfest første fredag i november.

Det sker ikke i 2019, da Lysfesten nu er flyttet til januar måned.

Første gang bliver fredag d. 24. januar 2020 fra kl. 17 - 21.

Midt i den allermørkeste vintertid tager vi forskud på forårets komme med en magisk, lysende og farvestrålende oplevelse for både store og små.

 

Kom med ind bag facaden på Kulturstrøgets otte kulturhuse til spændende arrangementer og oplev lysinstallationerne i Kulturstrøgets gader og stræder. Gå med i lysoptoget, få varmen med noget godt at drikke, deltag i værksteder og meget mere.

 

Vi ses i januar 2020.

Se meget mere på Kulturstrøgets hjemmeside eller Facebook.

Klosterets bestyrelsesformand udnævnt til ridder af Dannebrogordenen

10. oktober 2019

Torsdag d. 10. oktober havde Roskilde Kloster bedt klosterets bestyrelsesformand, godsejer Stig lensgreve Bille Brahe Selby om at komme til Roskilde for at drøfte fremtidige byggeprojekter på klosterets fredede hovedbygning.

Men det var blot en afledningsmanøvre, for klosteret havde en lille overraskelse til formanden.

Efter drøftelsen af projekterne blev formanden inviteret til at hilse på beboerne, som var samlet til beboermøde i klosterets store opholdsstue.

Her kunne klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen overrække en glad overrasket Stig Bille Brahe Selby Ridderkorset af Dannebrogordenen.

 

Stig Bille Brahe Selby har i over 30 år været medlem af klosterets bestyrelse, heraf de seneste 18 år som formand.

På den baggrund havde klosteret indstillet til Hendes Majestæt Dronningen om bestyrelsesformandens udnævnelse til ridder af Dannebrogordenen.

Stig Bille Brahe Selby tilhører den ene af klosterets stifterfamilier, - den gren som stammer fra Odense adelige Jomfrukloster.

De to øvrige adelsfamilier i stiftelsens bestyrelse er familien Skeel og familien Iuel-Brockdorff.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er frivilligt og ulønnet. Posten som bestyrelsesformand går på skift mellem de tre stifterfamilier.

 

Stig Bille Brahe Selby har stået i spidsen for direktionens arbejde med stort engagement og arbejdsindsats og han har haft det overordnede ansvar for den nødvendige omlægning og modernisering af klosterets drift, som har fundet sted i perioden.

Han har været ansvarlig for iværksættelse af store restaurerings- og vedligeholdelsesprojekter på klosterets fredede bygninger, sikret langt mere åbenhed i formidlingen af klosterets enestående kulturhistorie og været en drivende kraft for klostrets udvikling som et attraktivt bofælleskab for ældre medborgere, som dels lever op til nutidige beboeres krav, og dels tager skyldige hensyn til klosterets helt særlige historie og unikke kulturværdier.

Et stolt, gammelt klostertræ fældes

8. oktober 2019

I den gamle klosterhave op mod den tidligere klosterforvalterbolig i Algade (nu Børnekulturhus) står en imponerende Bornholmsk Røn.

I 1971 frasolgte klosteret klosterforvalterboligen til Roskilde Kommune og samtidig overtog kommunen den del af klosterhaven, som nu er en offentlig park, benævnt Klosterparken.
Så det specielle træ er nu kommunens, - men ikke ret meget længere, for træet er desværre angrebet af en såkaldt lakporesvamp, som er gået i træets rødder og dermed har gjort træet ustabilt. 

For at undgå fare for de besøgende, har kommunen besluttet at fælde det gamle træ.

Det er naturligvis et stort tab, når så stort og gammelt et træ må fældes, men kommunen vil plantet et nyt, så ad åre ...

Det gamle træ får lov at yde en sidste tjeneste, idet kommunen vil flytte stammen til Folkeparken, hvor det skal fungere som insekthotel, og dele af træet vil blive brugt i formidlingen i Børnekulturhuset.

Et andet spektakulært, gammelt træ, som desværre også er overgået til kommunen er den store Akacie i den tidligere Klosterhave (Nu bibliotekets have mod klosteret). Det kan du læse mere om her:

DAC-Arkitekturløb

Søndag d. 29. september 2019

Dansk Arkitektur Centers og DGIs Arkitekturløb gennem Roskilde blev gennemført i smukt sensommervejr.

Klosteret´havde åbnet den lille port i klostermuren på Dronning Margrethes Vej, så løberne kom ind gennem den spændende klosterhave med den udskårne statue af en af det gamle munkeklosters første beboere, Broder Rano. Turen fortsatte ad grusstierne gennem klostergården op mod Hovedbygningen og videre ud på Klosterstien.

Solen skinnede smukt på de gamle, fredede bygninger, hvilket fik mange af deltagerne til at stoppe op og tage fotografier.

 

Så turen opfyldte i høj grad sit formål, at få folk ud at røre sig og samtidige give deltagerne en oplevelse af Roskildes mange spektakulære kulturelle institutioner.

Arkitekturløb

Søndag d. 29. september kl. 09.00

Roskilde byder på både historisk og moderne arkitektur i verdensklasse – men hvornår løb du sidst igennem de mest spektakulære byggerier? Til DAC Arkitekturløb kan du nu gøre netop det. Tag løbeskoene på og vær med, når DGI Midt- og Vestsjælland, Dansk Arkitektur Center og Roskilde Kommune viser vej til byens highlights.

Løbet går blandt andet gennem Roskilde Klosters have og gård.

MAD OG OPERA I KLOSTERGÅRDEN

Fredag d. 30. august 2019 kl. 19.30

Schubertselskabet afholder endnu engang operakoncert. Ligesom sidste år bliver det i Klostergården.

Her kan tilhørerne nyde en lang række operauddrag fremført af unge sangere fra Frederiksberg MKG.

Koncertens gennemgående tema er meget operaegnet ‘En Undersøgelse af Kærligheden’. Frederiksberg MGK har under instruktør Freja Friberg Lyme og pianist Peter Møllerhøj sammensat et potpourri af nogle af operahistoriens bedste perler med henblik på at undersøge kærligheden. På en rejse gennem hele følelsesregistret følger vi videnskabsmændene i deres søgen efter svar på livets rosenrøde mysterium. 

Arrangementet foregår udendørs i klostergården og der er gratis adgang.

Der er mulighed for at købe mad fra Gastronetten (se Schubertselskabets hjemmeside)

Tilbring nogle hyggelige timer i klostergården i selskab med dygtige og engagerede sangere. 

 

Det foregår          Fredag d. 30/8 2019 kl. 19.30 - spisning fra kl. 18.00

Herregårdenes Dag - Særrundvisning

1. august 2019

For første gang afholder Herregårdsmuseet Gl. Estrup i samarbejde med en lang række herregårde over hele landet "Herregårdenes Dag" for at sætte fokus på den enorme betydning herregårdene har haft historisk, politisk og kulturelt. 
Roskilde Kloster er også med i projektet, da klosterets hovedbygning som bekendt oprindeligt er herregården "Sortebrødregård" opført i 1565.
I dagens anledning laver klosteret en særlig rundvisning, som afsluttes med et glas mousserende vin i Riddersalen.

Det foregår søndag d. 18. august kl. 14.00. 

Guiden fortæller spændende historier om herregården, det endnu tidligere munkekloster, om jomfruklosteret og om nutidens Roskilde Kloster. I hører om konger, herremænd, munke, adelige jomfruer - og om skrækkelige hekse på en dansk herregård.

Vi går gennem den smukke klosterhave og ser det imponerende klosteranlæg, den lille hyggelige klosterkirke, Riddersalen og de smukke stuer.

UDSOLGT

Klosterhaven har et fint dyreliv

1. august 2019

Klosterhaven med sine små 14.000 kvadratmeter er - trods beliggenheden midt i Roskilde - et lille åndhul for mange dyrearter.

I sådan en stor have er der plads til pattedyr, fugle og insekter i rigt omfang. I klosterhaven er der en mere lukket del, og vi har ladet en gammel efeu-begroet vindfælde blive liggende til glæde for insekter og småkravl. Vi har smågnavere, pindsvin og egern samt en masse fugle.

Der er selvfølgelig alle de mange forskellige spurvefugle, herunder mange forskellige mejser og en masse kragefugle, især alliker - men det er dog taget noget af med dem, efter at vi har fået repareret alle skorstenene. Ind imellem har vi rugende ænder. Vi har flagspætter, duer og måger. Og så har vi også ugler, nærmere bestemt Natuglen, som ses på fotoet

Billedet er taget ud gennem et vindue af en af klosterets beboere, Leo Elmbirk.

Endnu et restaureringsprojekt er sat i gang

25. juni 2019

Medio juni er klosterets sædvanlige håndværkere gået i gang med et nyt projekt.

Denne gang er der tale om gavlen på Hovedbygningens Kirkefløj.

I efterhånden mange år har der været revnedannelser i murværket på Kirkefløjen, hvilket har givet anledning til nogen undren. Nu fik vi undersøgt sagen, og klosterets arkitekt kunne meddele, at gavlen hælder ud ad med 7 cm. Årsagen viste sig at være en reparation for ca. 30 år siden, hvor man har skiftet noget gavltømmer på helt utilstrækkelig vis, og samtidig har man skåret murankrene over, med det resultat at gavlen faktisk ikke har ordentligt fat i resten af konstruktionen, men nærmest blot står og læner sig op ad den store skorsten.

Det kan naturligvis ikke fortsætte, så tømrerne er nu i gang med at lave en større konstruktiv forbindelse mellem de løse gavlspær og den originale tagkonstruktion. De gamle murankre, der var skåret over, tages ud og nye ankre indmures, så de har fat i tømmerkonstruktionen. Da der alligevel er stillads på gavlen, får vi samtidig skiftet nogle defekte sten og fuger på toppen af gavlen, som er meget udsat for vind og vejr.

Det var ikke et projekt, klosteret havde indskrevet i planerne eller budgettet, men da vi konstaterede problemet, var vi nødt til at gøre noget ved det i en hast. Efter utålmodigt at have ventet i 4 måneder på at få tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, kunne vi endelig gå i gang midt i juni. og regner med at være færdige medio juli. Det er tømrerfirmaet Vagn Esmann Christiansens Eft. og murerfirmaet A. Villadsen, der står for arbejdet og klosterets arkitekt Tom Bruun der står for projektering og tilsyn.

Klosteret har endnu engang være begunstiget af meget smukke donationer fra flere fonde, som sammen med lidt budgetforskydninger har muliggjort det omfattende projekt. Alle med tilknytning til klosteret er stærkt taknemlige for fondenes fortsatte opbakning og støtte. Uden den hjælp ville det ikke være muligt at bevare det store, fredede klosterkompleks i så god stand, som  tilfældet er. 

Heller ikke træer lever evigt ...

18. juni 2019

Roskilde Kloster er begunstiget af en en meget stor klosterhave (i alt 14.000 kvadratmeter) med mange specielle og gamle træer. Vi har bl.a. en kæmpe blodbøg, en 19 meter høj Ginko Biloba og en 20 meter høj Omorikagran samt den enorme, knap 300 år gamle Robinie. Men vi har også en del gamle birketræer.

Sidste sommers lange tørkeperiode gjorde ikke noget godt for de gamle birke, som kræver store mængder vand. En af dem kunne ikke klare det, og da foråret kom, var der ikke et blad på træet.
Så desværre var der ikke anden udvej end at tilkalde Bondeskovgård og få birken fældet. 

Den eneste måde at gøre det på - sådan som træet stod - var ved hjælp af en lift. I løbet af et par timer var den stolte birk forvandlet til pejsebrænde!

Ved at tælle årringe, kunne vi konstatere, at træet var tæt på 125 år gammelt.

10.000 nye beboere på Roskilde Kloster

d. 27. april 2019

I lørdags  flyttede 10.000 nye beboere ind på Roskilde Kloster, nærmere bestemt i Klosterhaven. Klosteret har nemlig fået bistader og en bifamilie, der nu skal hjælpe klosteret på flere måder.

I løbet af nogen tid skulle bierne gerne have formeret sig, så der bliver ca. 60.000 bier i stadet.

Det skulle gerne give en rigtig god honning til brug for beboerne og måske også lidt salg af Klosterhonning.

Det vil også betyde en lang bedre bestøvning i Klosterhaven, specielt af vores mange frugttræer, så vi kan forhåbentlig se frem til endnu større høst af æbler, pærer og blommer.

Derudover bidrager bierne jo generelt til naturpleje i flere kilometers omkreds.

Det er nogle aktive beboere, som har taget initiativ til at starte biprojektet, og som har doneret bier og alt det nødvendige udstyr.

ALLE PÅSKERUNDVISNINGERNE ER UDSOLGT

17. april 2019

Klosterets påskerundvisninger har været ekstra efterspurgte i år.

Normalt laver vi fire påskerundvisninger. I år når vi op på 8 rundvisninger i påsken.

Alle rundvisninger er totalt udsolgt!

Der er ikke mulighed for at købe billetter i døren.

Næste mulighed for at komme på en af vores spændende rundvisninger for individuelle gæster er i skolesommerferien, hvor der er rundvisninger hver onsdag kl. 11 og kl. 14.

Billetsalget starter primo maj.

Men eller kan man jo altid samle en gruppe og bestille en grupperundvisning.

Det kan lade sig gøre hverdag året rundt.

Påskerundvisningerne er næsten udsolgt

14. april 2019

Hvert år i påsken har klosteret offentlige rundvisninger. Det foregår Skærtorsdag og Langfredag kl. 11 og kl. 14.

Der er efterhånden så megen rift om billetterne, at de fire rundvisninger hurtigt blev udsolgt. 

Der er lavet tre ekstra rundvisninger Påskelørdag og Langfredag, som også alle er udsolgt.

Vi har udnyttet en sidste mulighed, og har indlagt endnu en ekstraundvisning Skærtorsdag kl. 12.30.

Til denne rundvisning er der  - i skrivende stund - stadig enkelte billetter tilbage.

Klosteret er meget glad for den store interesse og guiderne glæder sig til at vise de mange gæster rundt i haven - forhåbentlig i dejligt forårsvejr - og i de fredede bygninger, som emmer af historie og kultur og som gemmer på mange spændende historier.

Klosterets 320-års fødselsdag

14. april 2019

Lidt på forskud, søndag d. 14. april, fejrede klosteret stiftelsesdagen for Roskilde adelige Jomfrukloster, d. 18. april 1699. 17 år efter stiftede Karen Brahe Odense adelige Jomfrukloster, og i 1974 blev de to klostre lagt sammen i Roskilde som Roskilde Kloster, Den Skeel-Juel-Brahe'ske Stiftelse.

Hvert år på den søndag, der er nærmest på stiftelsesdagen, fejrer klosteret sin "fødselsdag" med en gudstjeneste og reception for venner, samarbejdspartnere og beboere.

I år var 52 gæster med til at gøre dagen festlig. 

Sognepræst Jarl Ørskov forrettede gudstjenesten og efterfølgende var der reception for de mange gæster i Riddersalen med lidt godt at spise og drikke.

Traditionen tro indleder klosterforvalteren og senere fortæller direktionsformanden for Roskilde Kloster, Stig Bille Brahe Selb om klosterets virksomhed i det forløbne år.

Også i 2019 var foråret tidligt på færde

27. februar 2019

 

Sidste år var foråret meget tidligt på færde.

Her i 2019 blev det også forår i februar.

Alle erantis, vintergækker og krokus er fint på vej op.

Vi håber, der stadig vil være forårsblomster i haven til vores påskerundvisninger.

I hvert tilfælde vil tulipaner og påskeliljer pryde Klosterhaven.

Så skal det bare blive godt vejr, så de mange påskegæster kan komme ud og nyde synet.

Køb billet til vores spændende påskerundvisninger

Ny traktor

5. februar 2019

Roskilde Kloster har  ca. 14.000 kvadratmeter grund. Den store have kræver meget vedligeholdelse, og derfor er det også vigtigt, at portneren har ordentlige redskaber.

Den snart 20 år gamle havetraktor var ved at blive et problem. Der var efterhånden mange reparationer og det var heller ikke altid traktoren havde lyst til at starte, når portneren havde.

Så klosteret har nu investeret i en ny havetraktor, som både kan bruges som græsslåmaskine og til at trække påhængsvognen rundt i haven. 

Portneren er for første gang i haven med det "orange lyn" - og ser ud som om han er glad for den nye maskine.

Hjørnestueprojektet er færdigt

18. december 2018

Renoveringen af klosterets Hjørnestue har stået på i omkring 1½ år. 

NU er vi færdige!

Det har været et voldsomt stort projekt til i alt 840.000 kr. Midlerne er fremskaffet ved velvillig støtte fra en række fonde og legater.

Nu fremstår stuen meget smukt, men lige så vigtigt, er hele den konstruktive del nu i orden. Vi har været ned i 75 cm dybde og er startet helt forfra med ny bund med isolering og gulvvarme under det fantastisk flotte plankegulv. Alle paneler er blevet restaureret, vinduerne er blevet repareret og alt er blevet malet i meget smukke farver. Alle elinstallationer er skjult under gulvet.

Håndværkerne på projektet har været Thorsen og Petersen VVS,  murer A. Villadsen , tømrer Vagn Esmanns Eftf. , Installationer Riff  El og maler Michael Mathiesen, alle lokale håndværkere.

Hjørnestuen, som oprindeligt var opholdsstue for klosterets konventualinder (de adelige frøkener, som boede på klosteret) skal nu bruges i forbindelse med udlejning og rundvisninger samt ikke mindst til beboerarrangementer.

På billedet er vi klar til det første beboerarrangement i stuen d. 18/12, 2019 hvor klosterforvalterparret inviterede til juleglögg.

Tycho Brahes "Stella Nova" undersøges af Syddansk Universitet

20. november 2019

Syddansk Universitet har tidligere besøgt Karen Brahes Bibliotek for at studere Tycho Brahes "De Nova Stella". (Se nyhedsstrømmen d. 23/2 2018)
Under det første besøg blev bogen grundigt studeret af SDU's forskere, men ud over teksten og illustrationerne fattede forskerne også interesse for det omslag, der er på bogen.

Det er nemlig helt tydeligt lavet af et gammelt stykke pergament med latinsk tekst.

Tycho Brahe udgav sin berømte bog i 1573, året efter han gjorde sin helt store opdagelse, som skaffede ham berømmelse i hele Europa, en ny stjerne - Stella Nova. I  dag ved man, at den observerede stjerne var en supernova,(altså en uddøende stjerne) SN1572, i Cassiopeia konstellationen.

På dette tidspunkt var man helt gået over til trykte bøger, og mange gamle håndskrifter på pergament blev "slagtet", og siderne anvendt til bogomslag. Et stærkt og holdbart materiale. I dag ville det nok blive betragtet som en forbrydelse at skære gamle håndskrevne bibler og andre håndskrifter i stykker for at anvende dem som bogbind!

SDU har eksperter i tydning af de gamle håndskriftfragmenter, og den umiddelbare vurdering er, at omslaget er fra det tidlige 1200-tal og er et liturgisk skrift. 

Nu er det gennemfotograferet og et yderligere detektivarbejde forestår, inden man - forhåbentlig - kan lave en fuldstændig bestemmelse og datering.

På billedet ses bibliotekskonsulent Hans Michelsen, Karen Brahes Bibliotek, Ph.D. Steffen Hope og  forskningsbibliotekar Jakob Holck, SDU i færd med at nærstudere omslaget.

Ikke alle renoveringsprojekter er lige synlige ...

24. oktober 2018

Der er mange ting på det fredede kloster, som konstant skal vedligeholdes, renoveres eller restaureres. Nogle projekter - som f.eks. istandsættelsen af alle klosterets skorstene - er meget synlige. Mange projekter er mindre synlige, men ikke mindre vigtige.

Klosteret har ind imellem døjet med indtrængende vand i kældrene,og nu skal der gøres noget ved det.

Alle klosterets regnvandsbrønde bliver renoveret. 12 brønde bliver gravet op og fornyet. Et meget stort projekt, hvor klosteret selv står for en del af arbejdet, herunder udgravningen af de gamle regnvandsbrønde.

Derfor bliver projektet udstrakt i tid, da vi tager en brønd ad gangen, når portneren og eventuelle hjælpere har tid.

Men der er yderligere to brønde, hvor kloakrørene ligger under havetrappernes reposer. Der kan vi ikke grave, så der må andre midler til. En tv-inspektion afslørede, at rørene i begge brønde havde forskubbet sig, så vandet kunne trænge ud i jorden og videre ind i murværket. 

Her blev løsningen, at udføre en såkaldt strømpeforing, hvor man skaber et nyt rør inden i det gamle defekte lerrør ved hjælp af en særlig glasfiberslange, der imprægneres med polyesterepoxy, eller silikat og udhærdes med damp.

Firmaet Thorsminde udførte arbejdet på begge brønde på en arbejdsdag.

Nu fortsætter skorstensprojektet

14. september 2018

I juli renoverde klosteret et antal skorstene på hovedbygningen. Nu fortsætter projektet, dels med de sidste skorstene på hovedbygningen og dels med skorstenene på beboelsesbygningen "Damernes Fløj".

I dag blev murerne færdige med fire af skorstenene på bygningen. En er totalt genopbygget, da den var ved at styrte ned,og de tre øvrige er blevet sikret og omfuget. 

Skorstenene på Damernes Fløj havde en overbygning, som ikke var original. Der var tilføjet en meget uklædelig, høj top med en flise som "låg", formetlig for at give bedre træk. På de oprindelige arkitektegninger af bygningen fra 1907 ses tydeligt, at der ikke er sådanne overbygninger.

Derfor har klosteret - med Slots- og Kulturstyrelsens accept - besluttet at disse toppe skal fjernes i forbindelse med renoveringen.

Uden de høje overbygninger får hele bygningen et langt mere harmonisk udtryk, da skorstenenes dimensioner nu passer sammen med de øvrige bygningsdele.

Klosteret regner med, at hele projektet kan afsluttes primo oktober.

Det er midler fra almenvelgørende fonde, som har muliggjort dette store projekt til i alt ca. 400.000 kr.

Opera med kaffe og kage i Klostergården

Søndag d. 28/8 kl. 15.00

Schubertselskabet afholder for tredie gang arrangementet "Opera med kaffe og kage". 

Denne gang er arrangementet flyttet til Roskilde Kloster, hvor tilhørerne kan nyde en lang række operauddrag fremført af unge sangere fra Frederiksberg MKG.

Sangerne er først lige begyndt på deres uddannelse, men de fleste af dem har alligevel sunget i mange år. Opførelserne de to tidligere år har vist, at der ikke er ret meget ’begynder’ over disse sangere – på trods af at det er en helt ung gruppe.

Der vil være kendte og populære operatoner, så det er en koncert for alle, - også for børnene.

Arrangementet foregår udendørs i klostergården og der er gratis adgang.

Der er mulighed for at købe kaffe og kage.

Tilbring nogle hyggelige timer i klostergården i selskab med dygtige og engagerede sangere. 

 

Koncert med Livgardens Musikkorps

Tirsdag d. 7. august 2018

Den traditionelle årlige skumringskoncert har tidligere været planlagt til d. 6. august 2018. 

På grund af tjenstlige forhold har musikkorpset imidlertid været nødt til at flytte koncerten til 

 

TIRSDAG D. 7. AUGUST kl. 18.30.

Sommerrundvisningerne 2018 er næsten udsolgt!

31. juli 2018

Klosterets sommerrundvisninger for individuelle besøgende er utroligt populære.

Af de 12 allerede afholdte rundvisninger denne sommer, var de 11 helt udsolgt.

Ligeledes er de to rundvisninger onsdag d. 1. august kl. 11 og kl. 14. helt udsolgt.

De sidste sommerrundvisninger i år finder sted onsdag d. 8. august kl. 11 og kl. 14.

Til disse to rundvisninger er der i skrivende stund stadig ledige billetter.

Billetterne købes via klosterets hjemmeside (knappen herunder) eller direkte hos VisitRoskilde.dk.

Voksne betaler 60 kr. og børn betaler 25 kr.

Rundvisningerne varer ca. 1 time og 15 minutter.

Et lille reparations-projekt

18. juli 2018

På Roskilde Kloster har vi rigtig mange store restaurerings- og renoveringsprojekter. De gennemføres typisk,når det lykkes klosteret at skaffe fondsmidler fra almenvelgørende fonde m.fl. og der anvendes specialliserede håndværkere, som er vant til at arbejde på fredede bygninger efter gamle håndværksmetoder.

Men der er også mange små og større projekter i haven og på garagepladsen, som vi selv kan udføre. Her kommer så klosterets beboere ind i billedet.

Flere deltager meget aktivt i forbindelse med projekter i haven, hvad enten det er lugning i bedene, plantning, beskæring, frugtplukning mv. 

Her har en af klosterets beboere taget initiativ til at reparere det gamle cykelskur, så det kan holde mange år endnu, og så anvendeligheden er blevet stærkt forøget. Oprydning og montering af nye cykelstativer har fuldendt projektet, så der er plads til alle beboernes cykler, og de står nu på en måde, der gør det nemt at få dem ind og ud.

Torkild har været primus motor på projektet, godt hjulpet af Leo og portneren Jan.

Efter portnerens sommerferie udestår blot lægning af nye fliser i skuret.

Akacietræet i Klosterhaven

29. maj 2018

I den gamle klosterhave står et helt særligt træ. En Robinie, eller på dansk en Uægte Akacie. 

Træet står der endnu, men grunden, hvorpå det står har skiftet ejer. I dag er det nemlig kommunen, som ejer dette jordstykke. Det blev solgt fra klostert, da kommunen skulle udbygge Roskilde Bibliotek.

Den ældste Robinie i Danmark står ved Ålholm Slot. Den er dog meget nedbrudt og kun knapt i live. Den største Robinie står på Moesgård. Den er 481 cm i omkreds og omkring 19 meter høj.

Så den man kan se her i Roskilde er altså hverken den ældste eller den største.

Til gengæld mener vi her på klosteret bestemt, at det er den flotteste!

Og så er den faktisk både den næstældste og den næststørste i Danmark, - med sine mindst 250 år og en størrelse på 465 cm i omkreds og 13 meter i højden.

Heldigvis blev det i sin tid aftalt med Roskilde Kommune, at der ikke må bygges mur eller hegn i skellet ud for Akacien, så derfor fremstår det, som om træet stadig står i klosterhaven. Det er vi ret glade for! Og det er en stor cadeau til kommunen, at man respekterer de gamle aftaler om dette jordstykke; som ud over klausulen om den åbne gennemgang til klosterhaven blandt andet fastlægger, at der ikke skal være offentlig adgang til området og at der ikke skal være indsigt i klosterhaven fra rum der benyttes af bibliotekets publikum.

Lige i disse dage blomstrer Akacien med små, fine hvide blomster.

På alle klosterets rundvisninger viser vi træet og fortæller om det. Hvis du vil se det uden at gå på rundvisning, kan man se det flotte træ fra bibliotekets parkeringsplads.

Rodfræsning i Klosterhaven

17. maj 2018

I klosterhaven var der efterhånden kommet et stort antal stubbe efter træer og buske, som var blevet fældet, fordi de var selvsåede eller udgåede. Det var meget skæmmende visse steder, og i selve "skoven" var det svært at køre med maskiner, på grund af de mange stubbe.

Klosteret lejede derfor en mindre stubfræser, som kunne klare de mange små stubbe, og med lidt tålmodighed også enkelte større træstubbe efter gamle, fældede kastanjetræer.

Klosterets portner, Jan - med fantastisk hjælp af Leo, en af klosterets beboere - arbejdede hårdt i tre dage, men så har vi også fået has på de allerfleste stubbe, og har fået planeret og sået græs, hvor det var nødvendigt.

Et lavpraktisk og billigt projekt, - men af stor betydning for klosterhavens fremtræden og for at sikre praktiske arbejsgange i haven.

Klosterets skorstene får en tiltrængt make over

10. maj 2018

Roskilde Klosters hovedbygning fra 1565 har ikke mindre end 8 skorstene - og to af dem er faktisk stadig i brug. Damernes Fløj har ligeledes 8 skorstene.

Skorstenene er en meget udsat bygningsdel, som kræver løbende vedligeholdelse.

Og nu var det blevet tid til en større renovering.

Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilladelse til projektet og Civilstyrelsns Udvalg vedrørende Klostre og Hospitaler samt Augustinus Fonden har givet flotte donationer, som muliggør, at klosteret nu kan igangsætte arbejdet.

Murerfirmaet Villadsen A/S har fået opgaven, og har sat to meget erfarne murere, Flemming og Christian på opgaven.

Løse fuger bliver kradset ud, og der bliver lagt nye fuger med kalkmørtel efter gammel opskrift. Enkelte skorstene har været så dårlige, at de må helt omfuges, og en skorsten på beboelsebygningen, Damernes Fløj var i fare for at styrte ned og måtte derfor helt ommures. Samtidig fjernes nogle nyere zinkinddæknnger og erstattes af mere originale murede løsninger.

Arbejdet udføres fra lift - og som det ses, er der en rigtig god udsigt fra 22 meters højde.

Klosterets arkitekt Tom Bruun står for planlægning og tilsyn med opgaven.

Foreningen L.A.Rings Venner holdt foredrag i klosterets riddersal

Tirsdag d. 20. marts 2018

Tirsdag d. 20. marts havde foreningen L.A. Rings Venner et spændende fordrag i klosterets riddersal.

Direktør for Den Hirsprungske Samling, Gertrud Oelsner, fortalte meget levende om L.A. Ring og fotografiet.

L.A. Ring var optaget af fotografiet i forbindelse med arbejdet med flere af sine malerier, ligesom man i breve fra kunstneren kan læse om, at han selv fotograferede i flere sammenhænge.

I tiden i Roskilde knyttede Ring kontakter til en af tidens store fotografer, Kristian Hude. I foredraget blev der fortalt om forbindelsen mellem dem. Ring var ikke alene om at interessere sig for fotografiet, også en række andre kunstnere som bl.a. Vilhelm Hammershøi og  J.F. Willumsen fotograferede, og i foredraget gav Gertrud Oelsner et bud på, hvorfor fotografiet var interessant for billedkunstnerne i årene omkring århundredeskiftet.

Denne meget spændende aften var der fuldt hus med 60 gæster i riddersalen.

Læs mere om foreningen her:

Tycho Brahes "De Nova Stella" digitaliseret

23. februar 2018

Syddansk Universitet har gennemført et stort projekt om Tycho Brahes astronomiske observationer, som nu lægges ud på SDUs hjemmeside.

I den forbindelse har SDU været på besøg i Karen Brahes Bibliotek og digitaliseret en spændende bog, De Nova Stella  (Om den nye Stjerne).

Den berømte danske astronom Tycho Brahe (1546-1601) opdagede d. 11. november 1572 en ny stjerne i stjernebilledet Cassiopeia. Bogen er udgivet året efter Tycho Brahes opdagelse af den ny stjerne, hvilket altså også er titlen på bogen. I dag ved man, at den observerede stjerne var en supernova, SN1572, i Cassiopeia konstellationen.

Opdagelsen var en astronomisk sensation, og Brahe blev international anerkendt for sin banebrydende observation. Indtil da havde troet, at stjernehimlen var uforanderlig.

Tycho Brahe skriver i bogens indledning, at han vil vise, at der ikke er tale om en meteor, og derudover vil han bestemme stjernens position på himlen. Opdagelsen af den nye stjerne var et skelsættende øjeblik i Tycho Brahes liv, og var en af årsagerne til, at Frederik 2. skænkede ham øen Hven, hvor han kunne arbejde uforstyrret. Han byggede observatorium, og han udviklede sine egne instrumenter, som han brugte til systematisk at observere stjernehimlen.

Tycho Brahe blev således grundlæggeren af den moderne observerende astronomi.

Læs pressemeddelelsen fra SDU her.

Foråret er så småt på vej...................

22. februar 2018

Selv om frosten bider i næsen, er det uomtvisteligt, at det går mod lysere tider.

En af de sikre forårsbebudere i klosterhaven er det enorme tæppe af erantis, der nu breder sig i hele den del af klosterhaven, vi kalder "skoven".

Renovering af Hjørnestuen

22. februar 2018

Projekt "Hjørnestuen" er nu så langt, at klosteret har fået lov at lægge nyt gulv i den store stue i stueetagen af hovedbygningen fra 1565.

Det har udviklet sig til et meget stort projekt, som kan følges i detaljer ved at klikke på knappen neden for.

Trefjerdedele af billetterne til påskerundvisningerne er solgt

22. februar 2018

Selv om der er mere end en måned til påskerundvisningerne, er der allerede solgt 3/4 af de rådige billetter.

Klosterets påskerundvisninger finder sted Skærtorsdag kl. 11 (Udsolgt) og kl. 14 samt Langfredag kl. 11 og kl. 14.

Vi forudser derfor, at alle billetter bliver solgt og at der således ikke bliver mulighed for at købe billetter i døren.

Billetsalget til påskerundvisningerne

15. januar 2018

Billetsalget til rundvisninger for individuelle gæster i Påsken 2018 er startet

Skærtorsdag den 29. marts og Langfredag den 30. marts 2018

Begge dage kl. 11.00 og kl. 14.00.

Rundvisningerne er guidede omvisninger på dansk, og varer ca. 1 time og 15 minutter.
Rundvisningerne starter præcis kl. 11 og kl. 14.

 

KØB BILLETTER PÅ FORHÅND!

Hvis man vil være sikker på at få plads på vores meget populære påskerundvisninger, skal man på forhånd købe billet.

Eventuelle overskydende billetter sælges ved døren, indgang C, 15 minutter før rundvisningerne starter.

Der er begrænset plads, og det kan være nødvendigt at begrænse deltagerantallet.

Rundvisningerne er ikke egnede for små børn

LYSFEST PÅ KULTURSTRØGET

Fredag d. 3. november 2017

Kulturstrøget inviterer til et brag af en Lysfest i Roskilde bymidte

Solen står lavt, skyggerne bliver lange og kolde vinterdage venter forude. Men traditionen tro kæmper vi imod og mødes fredag den 3. november for at lyse op, lave larm og holde mørket fra livet på lysende og hyggelig vis!

 

Glæd dig til en magisk aften, hvor bymidtens stræder, mellemrum, tårne og pladser indhylles i lys, lyd, aktiviteter og et magisk optog.


På selve aftenen kan du tage på spøgelsestur, hvis du tør! Vi varmer op med workshops fra kl. 15 på Museet for Samtidskunst og Roskilde Museum, hvor børn kan blive sminket med planeter, stjerner og måner. Kig også forbi Byens hus, hvor du kan lave din lommelygte om til en lysende stjernekaster, som du kan bruge i Lysfestoptoget senere på aftenen.


Et magisk optog går gennem gaderne for at sætte fokus på lyset og energien i universet, der denne aften samler sig på Kulturstrøget. Alle er inviteret til at gå med, når mægtige sole, stjerner og planeter lyser natten op. Hør lyden af jordens indre, når Trommemaskinen , og nyd stemmerne fra korene.
Samtidig funkler natten af lysinstallationer skabt af studerende fra Roskilde Universitet, lysdesigner Jesper Kongshaug sætter Rosenhaven og Domkirken i et helt nyt lys og i Klosterparken ved Algade 31 kan du opleve en interaktiv lysinstallation for børn.


Lysfesten arrangeres af Kulturstrøgets syv kulturinstitutioner: Roskilde Bibliotek, Roskilde Kloster, Museumskoncernen ROMU, Museet for Samtidskunst, Kunsthuset Palæfløjen, Roskilde Domkirke og Byens hus – i tæt samarbejde med Roskilde Kommune og en lang række andre aktører i byen.

 

Velkommen til Lysfest på Kulturstrøget, fredag den 3. november kl. 17-21, det er gratis at deltage

Klosterets Hemmeligheder

Tirsdag d. 26/9 og torsdag d. 5/10 kl. 19.30

Oplev Roskilde Kloster i stearinlysenes skær og hør de mange spændende historier, der gemmer sig bag de tykke mure.

 

Efter reformationen forsvandt nonneklostrene, hvor adelen i vidt omfang havde placeret deres ugifte døtre.

I 1699 blev Roskilde adelige Jomfrukloster oprettet som en verdslig afløser, der skulle varetage denne opgave, og siden har mange adelsfrøkener tilbragt store dele af deres liv bag klosterets tykke mure.

Klosterforvalteren viser rundt og beretter om nogle af de mange skæbner og om dagliglivet på klosteret.

Hør spændende historier om konventualinder, priorinder, patroner og patronesser, om Brahe-slægten med den berømte astronom Tycho Brahe og en grusom historie om hekseri.

Besøget går gennem klosterkirken, klosterets stuer og riddersalen som denne aften er oplyst med 100 levende lys.

 

Turen slutter i Riddersalen, hvor der i stearinlysenes skær serveres et godt glas vin.

 

Tid: Tirsdag d. 26. september kl. 19:30 - ca. 21:15 og torsdag d. 5. oktober kl. 19:30 - ca. 21:15.

Sted: Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8C, Roskilde

Pris: 100 kr.

Max. deltagerantal 35 personer.

Koncert med Livgardens Musikkorps

Mandag d. 7. august 2017

For ottende år i træk kunne Roskilde Kloster præsentere Den Kongelige Livgardes Musikkorps i en fejende flot skumringskoncert i klostergården.

De 36 professionelle musikere var i den grad velspillende og under ledelse af gæstedirigent Morten Ryelund udfoldede de alle deres musikalske evner. Det blev en formidabel koncert med en utrolig stor variation. Et par gode marcher blev det også til, og som ekstranummer er det efterhånden blevet en tradition, at der spilles Kong Frederik d. 9.'s Honnørmarch. Så trampes og klappes der i takt!

Koncerten var i år begunstiget af et særdeles dejligt sommervejr med en lille smule blæst. Men i forhold til resten af sommeren, var det en fantastisk aften. Men som et ordspil siger: Solen skinner altid over Den Kongelige Livgarde (Livgardens mærke forestiller nemlig en sol)!

Koncerten foregik som sædvanligt i samarbejde mellem Livgarden, Roskilde Kloster, Gl. Roskilde Amts Garderforening og Schubertselskabet. Roskilde Kommunes Kulturpulje giver et lille økonomisk tilskud til arrangementet.

Roskilde Kloster satser stærkt på at gentage skumringskoncerten i august 2018!

Roskilde Klosters Venner - Forårsarrangement 2017

17. maj 2017

 

Roskilde Klosters Venner mødtes ved Himmelev Kirke, hvor lektor Gorm Bruun Hansen fortalte om kirkegården og om nogle af de præster, der ligger begravet her. Derefter beså man kirken, og arrangementet fortsatte i sognegården, hvor Gorm Bruun Hansen fortalte levende om relationerne mellem Roskilde Kloster og Himmelev Sogn.

Ca. 45 medlemmer af Roskilde Klosters Venner deltog i arrangementet, der som sædvanligt sluttede af på hyggeligste vis med et glas vin, lidt snack og hyggeligt samvær.

 

Næste RKV-arrangement planlægges til 27. september.

 

Der er stadig mulighed for at blive meldt ind i venneforeningen, som yder en helt uvurderlig støtte til klosteret.

Tryk på knappen for flere oplysninger om Roskilde Klosters Venner.

"Skovarbejde"

5. maj 2017

Klosterets store grund på ca. 1.400 kvadratmeter indeholder også en del store træer og småskov.

Ind imellem er der behov for at der bliver ryddet ud i selvsåede træer og i almindelighed ryddet op i skovbunden.

I begyndelsen af maj tog portner Jan Olesen fat på at rydde op i skovbunden, og derefter gik han og klosterforvalteren i gang med at flise de mange småstammer, grene og kvas.

Det blev til en kæmpe bunke flis, som blev fordelt på stien gennem "skoven".

Vi prøver at holde skoven med store træer og åben skovbund i den vestlige del af grunden, mens grunden længere mod øst har en lidt mere lukket karakter hen med klosterets store rødbøg.

Generalforsamling i Roskilde Klosters Venner

24. april 2017

Foreningen Roskilde Klosters Venner holdt sin anden ordinære generalforsamling i klosterets riddersal. Mere end 70 medlemmer var mødt op.

Foreningen, der fungerer som klosterets ambassadører og som yder en uvurderlig økonomisk støtte til klosteret, har nu fungeret i over to år, og vokser stadig i medlemstal. Ved udgangen af 2016 var der 137 medlemmer. 

Foreningen holder typisk tre arrangementer over året. En generalforsamling i april samt to medlemsarrangementer med emner, der har relation til klosteret. Et forårsarrangement og et efterårsarrangement.

Ved generalforsamlingen blev den siddende bestyrelse genvalgt med Tove Winther Kvist som formand. Kontingentet blev fastsat uændret (50 kr.) og den anbefalede donation til klosteret ligeledes uændret (200 kr.).

Efter generalforsamlingen og en forfriskning holdt lektor Gorm Bruun Hansen et interessant foredrag om Tycho Brahe og hans portrætmaleri, som hænger på Roskilde Kloster.

Klosterets kort og bygningstegninger

8. februar 2017

Roskilde Klosters arkiv rummer blandt andet omkring 200 kort, matrikelkort, bygningstegninger, situationsplaner og breve tilbage fra begyndelse af 1700-tallet, som har stor historisk betydning, og har meget stor lokalhistorisk interesse. Materialet rummer aktstykker fra 1643 til 1973.

I 2014 blev der nedsat en arbejdsgruppe med henblik på digitalisering og registrering af materialet bestående af Per Steenholdt, historiker og kortekspert, Per Bay Lund, fotograf med erfaring fra tilsvarende projekt på Sankt Hans, Jakob Zeuner, lokalhistoriker og tovholder på projektet og Søren Lyder Jacobsen, klosterforvalter og arkivansvarlig. Gruppen oprettede fotostudie og arbejdsrum i et af klosterets ubenyttede lokaler, som i tidligere tider tjente som opholdsstue for klosterets konventualinder.

Det omfattende arkivmateriale er fotograferet i høj opløsning og digitalt behandlet af Per Bay Lund, som desværre døde, inden han nåede at se resultatet af sit store arbejde. Efterfølgende er det fysiske materiale gennemgået, sorteret og beskrevet af arbejdsgruppen.

I februar 2017 er alt materiale gjort offentligt tilgængeligt på Roskilde Lokalarkivs hjemmeside.

KLIK PÅ KORTET FOR AT KOMME VIDERE TIL FOTOTEKET, HVOR KLOSTERETS KORT FINDES I HØJ OPLØSNING!

En gammel nyhed

26. oktober 2016

I klosterets pengeskab ligger en stor, gammel nøgle med en mærkat, hvorpå der står: "Sophie Iuels gravkammer i Domkirken".

Det gav anledning til en lille ekskursion til Domkirken for at finde ud af, hvor den nøgle mon kunne passe.

 

Sophie Iuel (eller Juel) er ikke noget ualmindelig navn. Det er der rigtig mange, der har heddet.

Men den person, der her er tale om, er ingen ringere end datter af Danmarks store søhelt Niels Juel og hans hustru Margrethe Ulfeldt, medstifterinde af Roskilde adelige Jomfrukloster. Sophie Juel er født d. 28. august 1664.

Margrethe Ulfeldt og den anden stifterinde, Berte Skeel var jomfruklosterets første patronesser fra oprettelsen i 1699. Efter Margrethe Ulfeldts død i 1703 blev tre af hendes børn, Knud, Sophie og Vibeke Juel indsat i klosterets patronat på Juel-siden. Sophie Juel fungerede som klosterets patronesse til sin død d. 5. oktober 1722.

Sophie Juel var gift med Geheimeråd og Øverste Deputeret ved Finanserne Niels Krag til Egeskov. Hun blev begravet sammen med sin mand i Roskilde Domkirke i Krags Kapel.

Og det er til den store smedejernsdør i dette kapel under Domkirkens Søndre Tårn, at klosterets nøgle passer.

Tryk på knappen og læs mere om denne gamle nyhed fra 1722!

Renovering af gulvbelægning på gange og trapper i beboelsesfløjen er tilendebragt

1. juli 2016

To flotte donationer fra henholdsvis Legatet for De Historiske Stiftelser og Bergiafonden har muliggjort en omfattende renovering af gulve og trapper i klosterets beboelsesbygning, "Damernes Fløj".

Gulvfirmaet KD Gulve fra Roskilde har udført arbejdet i maj - juni 2016. Efterfølgende har malerfirmaet Lomholdt og Partner malet stødtrin, vanger mv. med linoliemaling, så arbejdet har fået en flot finish.

De gamle gulve, hvor ferniseringen var helt ødelagt, er blevet slebet af og genbehandlet. Hovedtrappen, hvis linoleum var helt nedslidt, har fået ny belægning, og i alle gangene er de lange løbere blevet udskiftet med nye, lyse løbere fra Ege Tæpper.

Det har været et stort projekt, og samtidig har logistikken været noget vanskelig, i og med beboerne måtte finde alternative opholdssteder i fem dage, mens gulvene tørrede. Alle beboerne har dog taget det med godt humør, og fandt overnatningsmuligheder hos familie og venner.

 

Resultatet er blevet meget flot, og er med til at fremhæve arkitekt Jens Ingwersens smukke, originale indretning af de lange gange i denne fine beboelsesfløj.

Bygningen er opført i 1907 i historicistisk eller nordisk-romantisk stil. Indvendig er den præget af uhyre flot håndværk med fantastiske udsmykningsdetaljer, herunder bemalede bjælkelofter, smukt udskårne gerigter, blålaserede døre, rød-hvide murstensbuer samt store søjler med unikke kapitæler. I samtlige vinduesnicher er der kalkmalede blomsterranker, og der er ikke to vinduesnicher, der er ens.

Træbeskæring på klosteret

30. juni 2016

Klosterets store træer kræver ind imellem kærlig pleje, så de kan holde sig flotte og sunde. Og ikke mindst er det vigtigt, at der ikke er fare for at rådne eller knækkede grene falder ned og forvolder skade på personer eller ejendom.

Tre store birketræer, som står ud mod Klosterstien havde fået en lidt hård medfart under vinterens kraftige snefald, og havde mange rådne og knækkede grene.

Det bliver der i dag gjort noget ved. Firmaet Bondeskovgård har nu fjernet døde grene og givet lidt luft til de store, gamle træer. Samtidig har man sikret sig, at de grene, der var kommet lidt langt ud over Klosterstien er blevet fjernet, så der er fri og uhindret passage for borgerne.

Det har også været nødvendigt at give klosterets store valnøddetræ en nænsom kronebeskæring, da den var blevet for vildtvoksende, så der ikke kommer lys ind i kronen. Desuden havde den grene hængende helt ned over beplantningerne.
Bondeskovgård har stor erfaring med denne form for træpleje, og når de er færdige, kan man faktiske ikke se, at de har været der. Men træerne er nu sikret for de næste mange år.

Arbejdet er muliggjort af donationer fra Roskilde Klosters Venner, idet ikke alle årets donationsmidlerne er blevet brugt til det primære formål, vedligeholdelse af klostermuren. Klosteret synes, at det er i Vennernes ånd at bruge en sum på disse træer, som er fuldt synlige fra Klosterparken og -stien, og dermed bidrager til at klosteret fremstår smukt og vel vedligeholdt.
Klosteret er meget taknemlig for Vennernes donationer, som har gjort, at dette vigtige arbejde har kunnet udføres.

Besøg på Gråbrødre Kirkegård

25. maj 2016

Roskilde Klosters Venner planlægger, ud over den årlige generalforsamling, et forårs- og et efterårsarrangement for foreningens medlemmer.

Det første arrangement fandt sted d. 25. maj 2016 som et besøg på Gråbrødre Kirkegård, hvor klosterets konventualinder ligger begravet. Kirkegårdsleder Henning Lektonen fortalte levende om de mange interessante gravsteder, herunder den mindesten, som er rejst for klosterets konventualinder, hvoraf 24 er begravede på kirkegården.

Der var næsten 80 tilmeldt arrangementet, så omvisningen måtte foregå i to hold.

Udover besøget på kirkegården var der mulighed for at høre om Roskilde Kloster, samtidig med, at man nød et glas vin i klosterhaven på en ualmindelig smuk sommeraften.

Generalforsamling i Roskilde Klosters Venner

27. april 2016

Over 60 medlemmer af foreningen Roskilde Klosters Venner var mødt frem til foreningens første ordinære generalforsamling.

Efter selve generalforsamlingen causerede klosterets beboer Henrik Holstein over emnet "De adelige jomfruklostre i Danmark". Et spændende og samtidig morsomt indlæg om baggrunden for klostrense oprettelse og om de enkelte stiftelsers særegenheder.

 

Se referatet fra generalforsamlingen her.

 

Påskerundvisning 2016

26. marts 2016

Påsken 2016 faldt meget tidligt, og vejret viste sig fra den lidt kølige side, selv om solen tidvis skinnede gennem skyerne.

 

Allligevel havde et meget stort antal gæster valgt at købe billet til rundvisningerne på forhånd.

I stedet for de planlagte 4 hold viste vi 9 hold rundt på klosteret, hvert hold med ca. 35 gæster.

I alt gæstede knap 320 voksne og børn Roskilde Kloster Skærtorsdag, Langfredag og Påskelørdag.

 

Det er en stor glæde for klosteret, at så mange interesserer sig for den gamle stiftelses spændende historie, arkitektur og enestående kulturværdier. Entréindtægterne ved besøgene går ubeskåret til at sikre en fortsat god vedligeholdelse af de fredede bygninger, kunstgenstandene og den fredede klosterhave.

 

Den eneste ulempe ved den store interesse var, at at enkelte gæster, som ville købe billet i døren, ikke kunne komme med, fordi der simpelthen var helt fyldt på holdene,og der kan desværre maksimalt være 35 gæster på et hold. Vi håber, at de få, der ikke fik plads, vil komme tilbage og deltage i en af vores onsdagsrundvisninger i skolesommerferien.

 

Onsdagsrundvisningerne starter d. 29. juni og gennemføres hver onsdag kl. 11 og kl. 14 til og med d. 3. august.

 

Renovering af stuer

21. marts 2016

I slutningen af 2015 modtog Roskilde Kloster en smuk donation fra en familiefond, som har muliggjort en gennemgribende istandsættelse af to af de stuer i klosterets hovedbygning, som indgår i klosterets rundvisninger - Sølvstuen og Brahestuen.Klosteret gik i gang med den meget tiltrængte renovering i december 2015, hvor der så måtte lukkes for rundvisninger. Under det tarvelige brune tæppe viste sig et smukt parketgulv, som kunne slibes og lakeres, så det nu står meget flot. De gamle, ubrugte og meget skæmmende telefon-, alarm- og diverse elinstallationer kunne demonteres og nye elinstallationer føres i eksisterende, skjulte rør. Alle revner  i lofter og vægge er blevet repareret og alt er malet. Et meget lidet tidstypisk savsmuldstapet i Brahestuen er fjernet og rummet står nu i stedet med pudsede og malede vægge som originalt.Gardiner i gobelinstof er rensede og alle andre gardiner er fornyede.Som afslutning på projektet er et stort, forgyldt Louis XVI-spejl blevet restaureret hos Malerikonserverings-værkstedet i Jægerspris.Hele projektet er afsluttet i marts 2016.Alt i alt har den gennemgribende renovering bragt stuerne i en meget smuk stand, som er langt mere i overensstemmelse med det historiske hus.

Optagelser til historisk serie i TV2

17. marts 2016

Klosteret lagde i denne uge bygninger til optagelser af en historisk TV-serie, som produceres af Strong Productions for TV2.

 

Programmet hedder 'En bid af historien’ og er et faktuelt historisk underholdningsprogram, hvor Rasmus Bjerg og Hella Joof rejser tilbage i tiden, og spiser sig igennem de bedste og de værste fødevarer i dansk historie. Samtidig kigger de på epokens hygiejne, kønsroller og kultur, alt sammen med et glimt i øjet.

 

Hvert program indeholder en bestemt tidsperiode i den danske historie. Iklædt datidens dragter skal skuespillerne bo, leve, lugte og spise som dengang. Undervejs møder de forskellige eksperter, som gør dem klogere på maden, særhederne og det sjove og makabre i den pågældende periode. 

 

Programmet skal demonstrere, hvordan det var at leve i en anden tid. Hvad tænkte man? Hvordan lugtede man? - og hvad følte man? Og frem for alt hvilken mad, var der på tallerkenen?

 

De perioder, serien dækker, er Vikingetiden, Renæssancen, Romantikken, Mellemkrigstiden, 1950’erne og 1970’erne.

 

Optagelserne på Roskilde Kloster handlede om Renæssancen.

 

Serien bringes i TV2 i efteråret 2016.

Et lille renoveringsprojekt

8. marts 2016

Roskilde Kloster er i sin helhed fredet. Det gælder udvendigt som indvendigt. Det stiller  helt særlige krav, når der skal ombygges og moderniseres.

Klosteret er meget bevidst om at fastholde de bærende fredningsværdier, og udfører altid renoveringsprojekter i samarbejde med Kulturstyrelsen, således at alle myndighedskrav overholdes.

Det indebærer blandt andet anvendelse af håndværkere, som klosteret har tillid til, originale materialer og  korrekte arbejdsmetoder.

I tidligere tider har man ikke altid været helt så opmærksom på disse forhold, og ofte er det således nødvendigt at rette op på fortidens synder.

Et eksempel er dette lille renoveringsprojekt, omfattende et ældre toiletrum i hovedbygningens stueetage. Det var udført i de tarveligste materialer, med løs linoleum på gulvet, struktur-glasvæv på væggene og kunstige påklistrede blomsterborter.

En donation til klosteret har muliggjort en modernisering af rummet, som er gennemført i samarbejde med Thorsen og Petersen VVS, A. Villadsen murerfirma, Vagn Esmann tømrerfirma og malerfirmaet Lomholdt og partner.

Nu fremtræder toilettet smukt og i overensstemmelse med det 450 år gamle hus. Gulvet er nu lagt med fliser og gulvvarme, der er nyt toilet,  træværk er udskiftet med nyt i nøjagtigt de samme profiler, vasken er en gammmel, renoveret vask fra klosteret, som er sat i et originalt, gammelt badeværelsesskab og væggene er pudsede og malede.

Hvor man før blev lidt trist (og kold!), er det nu en ren fornøjelse, når man kommer ind i rummet.

 

Hans Matthison-Hansen Orgelet i Klosterkirken

5. februar 2016

Tidligere organist ved Himmelev Kirke og Roskilde Klosterkirke Bente Harbo har overdraget en del materiale vedrørende restaureringen og opstillingen af det historiske Matthisson-Hansen orgel i Klosterkirken.

Klosteret er i sagens natur altid interesseret i sådant historisk materiale, som nu vil blive opbevaret i klosterarkivet.

Beretningerne om Matthison-Hansen og om det gamle orgel fra 1857 er helt enestående. De kan læses her på hjemmesiden under "Historie".

Det meget specielle orgel tilhører Roskilde Museum, men er udlånt til Himmelev Menighedsråd til opstilling i Klosterkirken. Det var i Matthison-Hansen-familiens eje i over 60 år, kom derefter til Pedersborg Kirke, senere endte det på depot i Roskilde Museum, og i 1998 blev det efter en en omfattende restaurering opsat i Klosterkirken, hvor det spreder glæde og dejlig musik ved gudstjenesterne.

'

Uorden i årstiderne?

31. december 2015

Nytårsaftensdag tog vi dette billede i Klosterhaven, hvor Erantis har taget helt fejl af kalenderen!

Vand på klosteret

weekenden 6/7. december 2015

Efterhånden smeltede al sneen - som forventeligt, når det pludselig bliver  8 - 10 plusgrader.

Hvad vi ikke havde forventet var, at det blot ville flytte sig ned i kælderen under beboelsesbygningen "Damernes Fløj", nu som beskidt vand.
Det trængte ind gennem de helt opfugtede mure og gennem revner i gulvet på grund af det ekstreme vandtryk.

Så igen måtte vi kæmpe mod elementerne! Nu med vandstøvsuger og spande.

Det blev dog hurtigt klart, at det kunne vi ikke selv magte. Vandet nærmest fossede ind. Så der måtte professionelle kræfter til, og over de næste to dage sugede vores kloakfirma tusinde af liter vand ud af kælderen.

Da det var overstået, måtte vi have et andet firma til at udtørre kælderen, så de næste ti dage stod der et stort antal affugtere i kælderen.

 

Heldigvis - tænkte vi -  har vi da en forsikring mod tøbrudsskader, så fuld af optimisme henvendte klosteret sig til Alm. Brand Forsikring og anmeldte skaden.

Men ak!


Når der i en weekend falder 70 cm sne, og det umiddelbart derefter bliver kraftigt tøvejr i mange dage og der straks efter står 7 - 8 cm vand i 400 kvadratmeter kælder, så er det ikke som de fleste ville tænke en tøbrudsskade.

Nej, sagde taksatoren fra Alm. Brand Forsikring: "Det er opstigende grundvand"!

 

Og som man nok kan gætte, ............... dækker forsikringen ikke "opstigende grundvand"!

Sne på klosteret

Weekenden 28/29. november

Fredag d. 27. november blev Roskilde ramt af et lokalt, men ekstremt voldsom snevejr. På hele klosterets grund lå 70 cm sne - tung, våd sne.

Da hele klostergården, garagepladsen og alle stier er belagt med perlegrus, kan man ikke køre med maskiner på grunden. Derfor er der i den situation kun en vej frem: Der skal skovles!

Det gjorde de to ansatte godt støttet af enkelte beboere og en nabo frem til mandag eftermiddag, hvor vi så nogenlunde havde fået gravet parkeringspladser og stier fri.

Det var en voldsom omgang, og nogle meget trætte snekastere, som gik i seng mandag aften i forvisning om, at der nu var nogenlunde frit, og tøen ville gøre resten.

Desværre skete der også en del skader på klosterets store træer, hvor det specielt gik ud over birketræerne. En del store grene er knækket af og vil senere kræve professionel pleje.

Også flere planter og buske fik et knæk af den tunge, våde snedyne. En meget stor, gammel buksbom væltede helt under det voldsomme snetryk.

LYSFEST 2015

Fredag d. 30. oktober 2015

Gennem de seneste tre år er der opstået en ny tradition i Roskilde. Den årlige Lysfest ved Allehelgen. 

Næste år bliver der igen lysfest - fredag d. 4. november 2016

 

Lysfesten arrangeres i et samarbejde mellem mange af byens aktører, bla. Kulturstrøgsinstitutionerne (Roskilde Bibliotekerne, Roskilde Kloster, Roskilde Museum, Museet for Samtidskunst, Palæfløjen, Byens Hus og Domkirken), Handelen, Roskilde Kommune, Roskilde Universitet og mange andre.

 

På Roskilde Kloster kunne man opleve smukke lys og lyde i Klosterhaven, omkring træ-munken i Kastanjelunden! En flot lysinstallation udført af RUC-studerende under supervision af den italienske lyskunstner, Fabrizio Crisafulli.

Publikum fik mulighed for at se haven fra nye vinkler og undersøge dens hemmelige kroge. Det var helt magisk!

 

I år var der endnu flere deltagere, de forskellige events og lysinstallationer var utroligt spektakulære og optoget var helt fantastisk. 

 

 

Reception ved udgivelsen af bogen om Sankt Agnes

Torsdag d. 29. oktober 2015

Jakob Zeuner har netop udgivet sin bog "Sankt Agnes - fra nonnekloster til nutid".

Grønagers Grafisk Produktion fejrede udgivelsen med en flot og meget velbesøgt reception i klosterets riddersal.

 

Bogen er en samlet historisk-topografisk fremstilling af forholdene og livet på lokaliteten Sankt Agnes fra nonneklosteret Sankt Agnes til landsbyen Sankt Agnes og vore dages Sankt Agnes Huse. 

Forbindelsen til Roskilde adelige Jomfrukloster er tæt. Sankt Agnes Husene var fæstehuse under Sortebrødregårds og senere det adelige  jomfruklosters ejerskab.

 

En del illustrationer af  topografiske kort og matrikelkort i bogen er hentet i Roskilde Klosters arkiv.

 

I den forbindelse har Jakob Zeuner - ved siden af sit store og langvarige arbejde med bogen - sammen med Per Stenholdt og fotografen Per Lund gennem flere måneder været i gang med en registrering af hele Roskilde Klosters samling af kort og bygningstegninger.

 

Se mere om kort og tegninger i klosterarkivet her.

 

Foreningen Roskildes Venner er en realitet!

Onsdag d. 21. oktober 2015

Foreningen Roskilde Klosters Venner er nu oppe på 122 medlemmer. Et virkeligt imponerende resultat.

62 medlemmer af foreningen var mødt frem til den stiftende generalforsamling i Riddersalen på klosteret d. 21/10.

 

Foreningens formål er helt generelt at støtte Roskilde Kloster og udbrede kendskabet til denne unikke kulturarv, som er placeret midt i Roskilde.

Ved hjælp af medlemmernes eventuelle frivillige donationer ydes tillige en vis økonomisk støtte, primært til at vedligeholde den 235 meter lange klostermur, som for et par år siden blev totalrenoveret.

 

På generalforsamlingen enedes man om et sæt vedtægter for foreningen og valgte den første bestyrelse.

Årskontingentet til foreningen er 50 kr. for en person, en husstand, et firma eller en forening.
Det anbefales medlemmerne derudover at donere min. 200 kr. pr. år til klosteret.

 

Se meget mere om foreningen og dens formål ved at klikke nedenfor.

 

Stiftende generalforsamling i Roskilde Klosters Venner

10. september 2015

I april 2015 etableredes en initiativgruppe med henblik på at starte en forening til støtte for Roskilde Kloster. Medlemmerne af initiativgruppen er tidligere byrådsmedlem Kirsten Bjerager, turistkonsulent Ebbe Overgaard og klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen.

 

Formålet med en støtteforening for Roskilde Kloster er tosidet: Dels vil initiativgruppen gerne være med til at støtte klosteret økonomisk og praktisk og dels ønsker man gennem medlemmernes frivillige donationer at hjælpe klosteret til at kunne opnå godkendelse til at modtage momskompensation.

 

I forårets og sommerens løb har initiativgruppen på forskellig vis søgt at udbrede kendskabet til den påtænkte forening "Roskilde Klosters Venner" og derved på den ene side hverve et så stort antal medlemmer, at det ville give mening at etablere en forening og på den anden side at opnå, at mindst 100 gavegiver ville være villige til at yde klosteret en årlig donation på mindst 200 kr.

 

Ved udgangen af august 2015 er begge målsætninger nået.

Der er 107 enkeltpersoner, ægtepar og firmaer, som har meldt sig som medlemmer af foreningen og klosteret har modtaget et tilsvarende antal donationer á mindst 200 kr.

 

Derfor er det en stor glæde for initiativgruppen at kunne indkalde til orienteringsmøde og stiftende generalforsamling for foreningen "Roskilde Klosters Venner" onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes i Riddersalen på Roskilde Kloster, Sankt Peders Stræde 8, indgang C.

Efter generalforsamlingen bydes på et glas vin.

Schubertakademiet på Roskilde Kloster

Fredag d. 28. august 2015

Igen i år har Schubertselskabet valgt at afholde to foredrag i Schubertiaden i Roskilde Klosters Riddersal.

Den 12. august holdt den kendte musikmand Steen Frederiksen et foredrag om "Mozart fra flere vinkler". Steen Frederiksen er kendt for sit mangeårige virke i Danmarks Radio som musikchef og som formand for Sonnings Musikfond.

Den 28. august var det så Christine Marstrand, sopran og Lars Trier, guitar, som førte publikum tilbage til "De gode gamle dage" i en fortælling med billeder, tekst, sange og musik af og om H.C. Andersen i musikforedraget "H.C. Andersen og musikken". En fyldt riddersal glædede sig over det spændende og velklingende arrangement.

Roskilde Kloster er meget glad for at lægge rum til flere af Schubertiadens musikforedrag. Den smukke riddersal er en perfekt ramme om sådanne arrangementer.

Ud over Schubertakademiet, afholder Roskilde Kloster selv et arrangement, som indgår i Schubertiaden, nemlig den meget velbesøgte og vellykkede koncert med Livgardens Musikkorps, som blev holdt i Klostergården d. 13. august.

 

 

TV-optagelser i klosteret

26. august 2015

Roskilde Klosters fine riddersal dannede i dag ramme om tv-optagelser til scener i en kommende historisk udsendelsesrække.

 

Den smukke riddersal oplyst med 100 stearinlys var en realistisk og stemningsfuld  kulise for de historiske optrin, hvor konger, riddere, drabanter og hekse spiller deres roller.

 

Det tager en hel arbejdsdag fra tidlig morgen til sen aften og et hold på ca. 25 personer med skuespillere, statister, kamerafolk, lysmand, sminkører, påklædersker, instruktør og assistenter for at indspille nogle få scener til udsendelsen.

Koncert med Livgardens Musikkorps

30. maj 2015

Torsdag d. 28. maj 2015 holdt Livgardens Musikkorps endnu engang koncert på Roskilde Kloster.

I august 2014 måtte Musikkorpset aflyse en planlagt koncert på grund af regn, men lovede, at de ville spille en "erstatningskoncert" i foråret.

Selv om der ikke var meget forår over vejret denne torsdag aften i maj, var der trods de ringe vejrudsigter dukket ca. 250 gæster op til denne koncert.

De fik en formidabel oplevelse med Nenia Zenana som dirigent og Danmarks store Wagnersanger Stig Fogh Andersen som solist.

Der blev spillet marchmusik, Sibelius, og meget andet spændende musik inklusive et flot udvalg af danske sange med Stig Fogh Andersen.

Endnu en flot understregning af Livgardens Musikkorps store musikalske og kunstneriske spændvidde.

Og de gør det igen til efteråret: Torsdag d. 13. august kl. 18.30 er der skumringskoncert på Roskilde Kloster som en del af Roskildes store musikfestival, Schubertiaden.

Forhåndsbooking af Påske- og Sommerrundvisninger

30. maj 2015

Klosterets Påske- og Sommerundvisninger har de senere år været så populære, at der ved enkelte rundvisninger har været så mange gæster, at ikke alle kune komme med.

Derfor har klosteret nu lavet en aftale med Visit Roskilde, således at det nu er muligt via hjemmesiden VisitRoskilde.dk at købe sin billet på forhånd, så man er sikker på, at der er plads på den rundvisning, man ønsker at deltage i.

 

Det er muligt at booke plads på sommerrundvisningerne, som finder sted hver onsdag i skoleferien kl. 11 og kl. 14 (onsdage i perioden 1/7 - 5/8 2015) samt til Påskerundvisningerne Skærtorsdag kl. 11 og kl. 14 samt Langfredag kl. 11 og kl. 14.

 

Vi sælger resterende billetter i døren 15 min. før hver rundvisning. Vi forsøger at tage alle med, men errfaringsmæssigt er der ved nogle rundvisninger så mange gæster, at vi må henvise nogle til at komme igen til en senere rundvisning.

 

 

10 bryllupper i Klosterhaven

30. maj 2015

Lørdag d. 30. maj forrettede Roskildes borgmester Joy Mogensen 10 vielser i Klosterhaven.

I den smukke, gamle have med de store træer var stemningen helt i top.

Desværre ville vejrguderne ikke hele tiden spille med, så nogle af brudeparrene måtte have paraplyerne frem.

Men som en af brudene sagde: Det er helt fint, for et gammelt ordsprog siger, at hvis det regner, når man bliver gift, betyder det velstand!

Koncert med Livgardens Musikkorps og Stig Fogh Andersen

Torsdag d. 28. maj 2015 kl. 18.00

Roskilde Kloster og Den Kongelige Livgarde har de seneste år holdt skumringskoncert på klosteret i midten af august måned. Koncerten er gratis og rigtig mange roskildensere ser frem til denne årlige musikbegivenhed.

Vi var rigtig kede af, at måtte aflyse koncerten i august 2014 på grund af regnvejr.

MEN, ..

Nu er det lykkedes at arrangere en ny koncert i foråret med en af Danmarks allerstørste sangere, Kgl. kammersanger Stig Fogh Andersen.

Stig Fogh Andersen har adskillige gange tidligere optrådt med Den Kongelige LIvgardes Musikkorps, - og hver gang med stor succes.

Tenoren, kgl. kammersanger Stig Fogh Andersen er ansat ved Det Kongelige Teater, hvor han med stor succes har sunget mange lyriske partier, inden han blev en af de mest  internationalt efterspurgte Wagner-sangere. Han har optrådt på alle vedens førende operascener.

Klosterets udstilling i "Snæversti"

Tirsdag d. 14. april 2015

Roskilde Kloster har - som en del andre kulturinstitutioner i byen - den glæde at have et udstillingsvindue i "Snæversti".

Klosteret har netop sammen med Museet for Samtidskunst holdt en lille indvielse af nye udstillinger i de to institutioners vitriner.

Klosterets portner, Jan Klarsø Olesen fortalte om de udstillede billeder og genstande.

Roskilde Klosters udstilling handler om klosterarkivet, hvor der findes en række enestående kort og bygningstegninger. Disse er blevet affotograferet af Per Lund og i øjeblikket er Per Steenholdt og Jakob Zeuner i gang med at registrere materialet. Alt laves på frivillig basis.

Det er eksempler på dette arbejde, der i den kommende tid kan ses i klosterets udstilling i Snæversti.

 

På hjemmesiden "Roskildes Udvikling" kan man læse mere om Snæversti og dens historie:

 

Digitalisering af klosterets kortsamling

Torsdag d. 15. januar 2015

En gruppe ildsjæle bestående af Per Bay Lund, Jakob  Zeuner og Per Steenholdt har fuldstændig gratis og på frivillig basis sat sig for at hjælpe klosteret med en digitalisering og registrering af klosterets store samling af gamle kort og bygningstegninger.

Samlingen, der rummer kort, matrikelkort og bygningstegninger tilbage fra begyndelse af 1700-tallet, har stor historisk betydning og har meget stor lokalhistorisk interesse.

Gennem en registrering og digitalisering vil det blive muligt for både faghistorikere og lokalhistorisk interesserede umiddelbart at kunne tilgå materialet i en professionel digitalisering.

Arbejdet med digitaliseringen er startet d. 15. januar 2015. Per Lund har oprettet et midlertidigt atelier i klosterets Hjørnestue, hvor han med fuldt professionelt udstyr de næste par uger vil arbejde sig gennem samlingerne.

Herefter forstår et stort redigerings- og registreringsarbejde.

Roskilde Kloster er dybt taknemlig for denne enestående støtte til et digitaliseringsprojekt, som der på ingen måde ville have været mulighed for at gennemføre for klosterets egne økonomiske midler.

Åben Dans i Riddersalen

7. januar 2015

Åben Dans og Dansehallerne er ved at optage en video, og brugte bl.a. Roskilde Klosters Riddersal som et af optagestederne.

Klosteret har optaget denne amatørvideo, som kan ses ved at klikke på knappen her under.

Lysfest på Kulturstrøget - EARTH i Klosterhaven

Fredag d. 31/10 kl. 17.00, 18.30 og 20.00

Fredag den 31. oktober kl. 17.00-21.00 fejrer Roskilde igen Allehelgen med lysfest, optog og masser af aktiviteter for børn og voksne, der tør være længe oppe.

Genfærd og spøgelser får frit løb gennem Kulturstrøget, når succesen fra sidste år vender tilbage. 

Når vintermørket trænger sig på tænder vi lys i gaderne. Allehelgen har op gennem tiden haft mange tilknytninger, men fælles for alle er lyset og håbet trods den mørke tids komme. Den 31. oktober går kulturinstitutionerne i indre by derfor sammen om at lyse Roskilde op og gøre aftenen til en fest. Ingen skal føle sig tvunget til at sidde hjemme og kede sig denne aften, hvor vi lader døde gå igen, serverer blodsuppe, vækker Helhesten til live og viser dig vejen til ro og velvære.

Overalt på Kulturstrøget kan du denne aften finde lysinstallationer skabt i samarbejde med Roskilde Universitet, og gennem gaderne kan du følge det store Allehelgensoptog bestående af såvel Roskilde Garden og Domkirkens Pigekor som almindelige roskildensere maskeret til ukendelighed. Herudover finder du særlige events hos Kulturstrøgets institutioner, og Roskilde Stjernebutikker holder længe åbent.

 

EARTH i Klosterhaven

Klosterhaven får tilsat stemning af blandt andet dansere, meditatører, lysdesigns og installationer udarbejdet af børn og unge i samarbejde med kunstnere. Ved hjælp af enkle men effektfulde oplevelser, guider Adèle Jansson og hendes hold publikum ad stier og plæner. Gå med en tur i haven og mød måske en pony eller en skovalf, nyd danserindens smukke bevægelser, få en oplevelse på bare tæer og find hvile under akacietræets krone.

 

Det holder aldrig op.......

29/9 2014

Roskilde Klosters hovedbygning er fra 1565, så der er altid noget, som skal vedligeholdes og renoveres.

Der er åbenbart stadigvæk en smule sætning i bygningen, hvorved der opstår revner i murværket, hvor vand kan trænge ind. På sigt kan det give alvorlige skader, og det er derfor nødvendigt at skride til reparation.

Klosterets murer, A. Villadsen Aps. er netop gået i gang med en tiltrængt reparation af murrevner i klosterets Kirkefløj.

 

De steder, hvor der er revner, bliver fugerne kradset ud og nye fuger bliver ilagt.

I dette arbejde anvender mureren materialer som de oprindelige, og tilstræber at udføre fugningen på en måde som bedst muligt matcher det gamle murværk.

Enkelte tidligere reparationer, som ikke er udført på denne måde, kradses også væk og retableres på en måde, der bedre harmonerer med det oprindelige håndværk.

Schubertakademiet

Torsdag d. 28. august 2014

I Schuberts Fodspor, Musiksteder i Wien.

Steen Frederiksen - med en uddannelse i musikvidenskab og kunsthistorie - var i mange år musikchef i Danmarks Radio. Som pensionist laver han blandt andet film, som han selv researcher, optager og redigerer.

Som et led i Roskildes store årlige musikfestival, Schubertiaden viste Steen Frederiksen sin film om "Franz Schubert - Musiksteder i Wien" i klosterets riddersal. Filmen følger i komponistens fodspor gennem hans korte liv og førte et interesseret publikum rundt til en række af Wiens kendte og ukendte musiksteder med fortællinger, billeder og filmklip om mennesker, koncertsale, caféer og museer.

Steen Frederiksen er også medlem af Schubertselskabets bestyrelse.

 

Skumringskoncerten druknede i regn

14/8 2014

Den traditionsrige årlige skumringskoncert med Livgardens Musikkorps torsdag d. 14/8 måtte desværre aflyses på grund af regn.

Hele dagen var det fint vejr, og alt var klar til koncert, men kl. 17.30 åbnede himlen sig og det styrtregnede de næste 1½ time.

På det tidspunkt var alt gennemblødt - inklusive de ca. 150 tapre, fremmødte gæster.

Musikkorpset forsøgte at indtage pladserne kl. 18.30, men igen begyndte det at regne kraftigt. Til sådan en koncert bruger musikerne deres fine koncertinstrumenter, og ikke de marchinstrumenter, der bruges til Vagtparaden. Så der var ikke andet at gøre end at tage den kedelige beslutning om aflysning.

Det beklager alle, ikke mindst korpsets musikere, som aldrig synes det er sjovt at køre hjem med uforrettet sag.

 

Livgardens Musikkorps vil forsøge at finde en dato for en alternativ koncert, men det kræver, at alle involverede kan finde en ledig tid i kalenderen.

Så snart der er klarhed over det, vil en eventuel ny koncertdato blive annonceret, blandt andet her på hjemmesiden.

Skumringskoncert med Livgardens Musikkorps

Torsdag d.14. august kl. 18.30

Igen i år besøger Livgardens Musikkorps Roskilde Kloster.

Det er nu 5. år i træk, at der holdes skumringskoncert på Roskilde Kloster.

Hvert år er der mange hundrede gæster, som nyder godt af musikkorpsets store kunstneriske spændvidde.

Koncerten finder sted i klostergården og publikum medbringer selv stol eller tæppe, så man kan sidde på den store plæne.

Det er ganske gratis at overvære koncerten.

Hvis det bliver regnvejr, eller der er udsigt til regn, bliver vi nødt til at aflyse koncerten. I så fald vil det blive meddelt her på hjemmesiden og ved skiltning ved klosterportene.

Overvældende besøgsantal på klosterets sommerrundvisninger

7. august 2014

I hele skolesommerferien 2014 har Roskilde Kloster traditionen tro holdt åbne rundvisninger hver onsdag kl. 11 og kl. 14.

De senere år har der gennemsnitligt være ca. 25 gæster pr. rundvisning lidt afhængig af vejret og andre arrangementer.Det samlede besøgstal for sommerrundvisningerne har ligget nogenlunde stabilt mellem 250 og 300 gæster

I år har imidlertid slået alle rekorder. Mere end 600 gæster fik lejlighed til at se klosteret og høre om dets spændende kulturhistorie.

Klosteret er naturligvis glad for det overvældende antal gæster og har med de få ressourcer, der rådes over, forsøgt at gennemføre rundvisningerne så godt og professionelt som muligt.

Selv om der på nogle af rundvisningerne i hast måtte fremskaffes en ekstra guide blev nogle af holdene alligevel ret store, men med stor forståelse fra gæsternes side gik det, og guiderne fik mange positive tilbagemeldinger.

På den sidste rundvisningsdag, onsdag d. 6/8, kom der over 200 gæster. De to guider tog så mange med som muligt på i alt fire rundvisningshold, men der var desværre ikke plads til alle dem, der gerne vile have været med. Klosteret beklager over for dem, der ikke fik plads og håber, de kan komme med en anden gang.

 

Glade Børn Fonden gæster Roskilde Kloster

Søndag d. 6. juli

Glade Børn Fonden er et lokalt Roskilde–initiativ, som arbejder for at gøre verden lidt gladere – for os selv og for andre.
Glade Børn Fonden har til formål at genskabe glæden hos børn, som har været udsat for modgang i livet.
Roskilde Kloster støtter Glade Børn Fonden og klosterforvalteren deltager i årets tur til Bolzano.

 

Søndag d. 6. juli kører hele Roskilde - Bolzano-holdet paradekørsel i Roskilde og gør bl.a. stop på Roskilde Kloster.

 

Fredag d. 11. juli sender borgmester Joy Mogensen hele holdet på 110 deltagere afsted fra Roskilde mod Bolzano.

Det sker på Roskilde Havn, hvor restaurationsskibet SAGAFJORD sponsorerer kaffe til de mange ryttere på Glade Børn Fondens tur til Italien.

Stor donation fra Roskildes Rotaryklubber

30. juni 2014

Ved Roskilde Syd Rotary Klubs afsluttende møde for Rotaryåret 2013/14 overrakte præsident Jens Müller en donation fra Rotaryklubberne i Roskilde og Rotary Danmarks Hjælpefond på i alt 70.000 kr. til Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen.

Donationen går til Klostermuren, som sidste efterår blev færdigrenoveret. Donationen er den sidste i en række af fondsdonationer, som har muliggjort det omfattende projekt med renovering af ca. 220 meter af klostermuren.

Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen betonede i sin tak til Rotaryklubberne, at det er af afgørende betydning for klosteret, som udelukkende drives for private midler, at der er velvillige fonde og organisationer, som er indstillet på at støtte klosterets større restaureringsprojekter.

Klostermursprojektet har i allerhøjeste grad forskønnet hele området ved klosteret, biblioteket og Folkeparken og gjort det mere trygt og venligt at færdes i.

Samtidig giver muren mulighed for, at Teknisk Skoles murerlærlinge kan opøve færdigheder i at arbejde med fredede bygningsdele og gamle materialer.

Alt dette har Rotarys smukke donation været med til at sikre. Roskilde Kloster er dybt taknemlig for denne støtte såvel som for den store støtte fra andre fonde og fra Roskildes borgere og erhvervsdrivende.

Musicon Art udstiller i Riddersalen - GRATIS ADGANG

lørdag d. 7. juni kl. 10 - 15

Roskilde Kloster og Musicon Art indbyder til at besøge en unik kunstudstilling i klosterets enestående riddersal fra 1699.

Musicon Art har gennem flere måneder arbejdet med nutidige kunstværker, som er inspireret at Riddersalens stemning, inventar og dens mange portrætter og malerier.

 

Der er gratis adgang til denne helt specielle udstilling, som kun kan ses denne ene dag.

 

Samtidig er der lejlighed til at beundre klosterets formidable Riddersal.

 

Arrangementet er en del af TURISMENS DAG I ROSKILDE, arrangeret af VisitRoskilde.

Gratis skumringskoncert med Roskilde Garden

Onsdag d. 21. maj kl. 19 - 20

Kom og oplev Danmarks bedste bygarde i koncert på det stemningsfulde Roskilde Kloster.

 

Roskilde Garden spiller op til koncert i den lune forårsaften. Koncerten finder sted i Klostergården. Publikum sidder på medbragte tæpper på den store plæne foran bygningerne.

 

Koncerten varer ca. en time. I tilfælde af regnvejr aflyses koncerten.

 

Alle er velkomne.

 

Gratis adgang!

Dødelig Forelskelse

Fredag d. 15. maj 2014 kl. 18.30 og 19.30

Den kendte, professionelle fortæller Annemarie Krarup giver sit bud på dagens Kulturstrøgstema, "Kærlighed og Hvedebrød".

Annemarie vil fortælle fire korte historier med temaet "Dødelig forelskelse og andre gysende kærlighedshistorier", første gang kl. 18.30 og anden gang kl. 19.30.

Arrangementet finder sted i Roskilde Klosters fantastiske Riddersal.

Der er gratis adgang.

Se mere her:

Roskilde Klosters 315-års dag

13. april 2014

For 315. gang markeres Roskilde Klosters stiftelse d. 18. april 1699.

Venner, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser og donatorer er med til at fejre klosteret.

Fungerende borgmester Poul Andersen holdt på Roskilde Kommunes vegne tale for klosteret.

 

 

Oplev Roskilde sammen med konger og dronninger

Onsdag d. 19. februar 2014

Vi mindes 355-året for  Roskildefreden1658.

Kom og oplev historien, når den bliver gjort levende på Stændertorvet i Roskilde. Oplev Gøngerne fra Lundby i deres historiske dragter, og se de flotte heste, når Irish Cop Society Roskilde drysser deres tryllestøv over arrangementet. Parade gennem Algade.

 

Oplev Roskilde Domkirke i selskab med Christian d. IV., når han fortæller om sig selv. Oplev den storslåede Domkirke, Chr. d. VI´s Kapel og det spændende domkirkemuseum.

 

Få en guidet tur i Roskilde Kloster hvor du møder Kong Frederik d. III og hans Dronning Sofie Amalie i Riddersalen i selskab med den rige adelsmand Kaj Lykke.

 

Kom med ind i Palægården og hør om den danske chefforhandler Joachim Gersdorff efterfulgt af et besøg hos Otto Suenson vinhandel, hvor du bliver indviet i Snaphannernes guerillakrig i Sydsjælland. Efterfølgende kan man opleve samtidskunsten i palægården eller en historisk vinsmagning i Domkirkestræde 10 på egen hånd.

 

Få en historisk og eventyrlig oplevelse i Roskilde; den stolte by, der lagde navn til freden i 1658. Se program og køb din billet til en af de eksklusive oplevelsesture i Roskilde på

Vinterbeskæftigelse

14. januar 2014

Når vejret bliver dårligt,  - klamt og koldt og kedeligt, og der ikke er så meget at gøre udendørs, tager portneren fat på en række indendørsopgaver.

En lidt større en af slagsen tager vi fat på circa hvert 3. år, nemlig pudsning af de store messing lysekroner i Riddersalen.

Der går masser af tid, knofedt og Brasso til at pudse de tre store kroner og vægstagerne.

Men så bliver det også rigtigt flot!

 

 

Reparation af tagskade

14. januar 2014

Roskilde Kloster gik ikke fri af stormen "Bodils" hærgen.

En del tagsten på beboelsesbygningen "Damernes Fløj" blev blæst af.

Heldigvis er skaderne overskuelige, og vi regner med, at det  hele kan udbedres i løbet af en uges tid.

Rock Around the World

14. december 2013

Kunstneren Molly Haslunds installation på hækken ind til klosteret "Balkonen", eller som nogle kalder den "Skafottet", som har stået siden 23. september, blev i dag taget ned i forbindelse med en performance af kunstneren i samarbejde med klosteret.

 

Molly Haslunds værker er en fysisk refleksion over, hvordan vi opholder os i og bevæger os gennem byrummet. Hun kridter banen op for en undersøgelse af den måde, hvorpå hække, mure, streger og andre abstrakte indhegninger afgrænser og definerer vores handlerum.

 

På fotoet ses nogle af tilskuerene på vej hen over hækken via balkonen. Senere fortalte klosterforvalteren grusomme historier inde i klosteret og Molly Haslund sluttede af med en performance i Klosterhaven.

 

 

 

 

KLOSTERMUREN ER FÆRDIG

29. oktober 2013

Så blev klostermurprojektet færdigt.

Murerfirmaet A. Villadsen Aps. lagde sidste hånd på projektet og færdiggørelsen af muren blev markeret ved en lille reception i klosterets riddersal tirsdag d. 29/10 2013.

Til stede ved receptionen var blandt andre Roskildes borgmester, Joy Mogensen samt byrådsmedlemmerne Evan Lynnerup og Kaj V. Hansen. Klosterets beboere samt hele initiativgruppen bag "Støt Klostermuren" var ligeledes til stede, ligesom repræsentanter for fonde, organisationer og firmaer, som har støttet projektet. Repræsentanter for murerfirmaet A. Villadsen deltog naturligvis også i markeringen af færdiggørelsen.

Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen lagde i sin tale vægt på den fantastiske opbakning projektet har fået - især fra Roskildes borgere og erhvervsdrivende, som med store og små beløb samt donation af materialer og tjenesteydelser har bidraget til indsamlingen "Støt Klostermuren". Klosterforvalteren betegnede denne offervilje som helt unik og afgørende for, at man sideløbende har kunne opnå økonomisk støtte fra en række større fonde samt fra Rotaryklubberne i Roskilde.

Samlet har anstrengelserne ført til, at den totale byggesum på godt 1,6 mio. kr. har kunnet fremskaffes. Heraf stammer mere end 85.000 kr. fra borgerindsamlingen.

Klosterforvalteren glædede sig over det flotte resultat, som dagligt vil glæde klosteret, dets naboer, borgere i byen samt de mange gæster og turister. Han udtrykte håb om, at muren nu kan holde de næste 100 år, og at behandlingen med antigraffitibelægning vil sikre en flot og graffitifri mur i fremtiden.

Søren Lyder Jacobsen takkede A. Villadsen for det flotte håndværk og for gennemførelsen af projektet til tiden og til den budgetterede pris.

Roskilde Tekniske Skoles Bygningsafdeling står for en mindre del af projektet på havesiden af muren. Det har af praktiske grunde ikke været muligt at gennemføre denne del i efteråret 2013, men det vil blive udført i løbet af det kommende forår, når der igen er elever på RTS BYG til rådighed.

 

Copy Of -Fuld fart på rundvisningerne igen

25. juli 2020

På trods af Corona-krisen, er der kommet god gang i klosterets rundvisninger.

Desværre har det været nødvendigt at reducere gruppestørrelserne til det halve, så selv om vi har lagt en del ekstrarundvisninger ind, kommer vi ikke helt op på det sædvanlige besøgstal.

 

MEN...

Der er stadig mulighed for at komme på spændende rundture for individuelle gæster i sensommeren.

Onsdagene d. 9/9 og 16/9 er der særrundvisninger i forbindelse med GOLDEN DAYS-festivalen.  Her på klosteret bliver temaet: "Ung i Kloster".  (UDSOLGT)

I ugen 17 - 22. august byder klosteret i samarbejde med RealDania inden for til en spændende rundtur i haven og et godt glas vin. Dette arrangement er ganske gratis! (UDSOLGT)

Klik for billetter til begge arrangementer.

Og så er der selvfølgelig altid mulighed for at bestille en grupperundvisning (min. 10 personer).

Copy Of -Forsinket generalforsamling i Roskilde Klosters Venner

25/7 2020

Den planlagte generalforsamling i april måned i Roskilde Klosters Venner måtte desværre aflyses på grund af Corona-restriktionerne.
Nu vælger bestyrelsen at gennemføre årets generalforsamling, men naturligvis under overholdelse af de gældende retningslinjer. Det betyder desværre, at der er plads til lidt færre deltagere, end normalt. 
Derfor er der tilmelding pr. e-mail til foreningens sekretær efter "først-til-mølle" princippet og en begrænsning på 45 deltagere.

Se flere oplysninger om foreningen; Tryk på knappen nedenunder!

.

Copy Of -Nu går vi i gang med sommerrundvisningerne (UDSOLGT)

19. juni 2020

Klosteret har været helt lukket ned under Corona-pandemien, men nu har myndighederne givet kulturinstitutionerne lov til at åbne igen.

Det bliver ikke helt på samme måde, da klosteret naturligvis følger alle retningslinjer vedrørende hygiejne, social afstand og antal gæster pr. kvadratmeter.

Vi kan desværre kun have 15 gæster pr. rundvisning.

Sommerundvisningerne finder sted hver onsdag fra 1. juli til 5. august. 

Vi sætter løbende rundvisningerne til salg, efterhånden som der bliver udsolgt på de allerede udbudte.
Klik på knappen ovenfor for mere information og derfra videre til billetkøb.

KULTURMINISTERIET GIVER RABAT PÅ 50% AF ENTRÉPRISEN.I SKOLESOMMERFERIEN FREM TIL 9. AUGUSST.

Copy Of -Alternativ til påskegudstjenesten - i en Coronatid

Søndag d.12. april 2020

For mange af klosterbeboerne er kirkegang en fast tradition, og især på kirkens største festdag - Påskedag - er det meget underligt ikke at kunne komme i kirke.

Det blev derfor foreslået, at klosteret lavede et alternativ til påskehøjmessen, og det var der absolut stemning for.

Påskedag kl. 11.30 mødtes en del af klosterbeboerne i klosterhaven, hvor portneren havde arrangeret stole og borde - naturligvis med behørig afstand, afspritning etc. 

Her holdt vi en kort privat andagt med musik af en af klosterbeboerne, som er tidligere domorganist, læsning af påskeevangeliet ved klosterforvalteren, bøn ved en anden beboer, som er pastor emeritus og salmesang.

En meget anderledes påskefejring, men hyggelig og stemningsfuld.

Til slut var der kirkekaffe og hjemmebag, som klosterforvalterens hustru stod for.

Copy Of -Forårstegn

Onsdag d. 8. april 2020

Et sikkert forårstegn på klosteret er rengøring og maling af flagstangen.

Klosterets 12 meter flagstang kan i løbet af en lang vinter godt stå og blive lidt snavset og mørk af alger, snoren trænger til udskiftning og soklens maling skaller af.

Så må den store flagstang med hjælp fra et par af beboerne lægges ned, portneren gør flagstangen ren, soklen bliver renset af og malet hvid, knoppen får sin flotte røde farve igen og snoren bliver udskiftet.

Så er der klar til igen at sætte vimplen og hejse Dannebrog på flagdagene.

Copy Of -Coronavirus

22. marts 2020

Corona-epidemien har naturligvis også indflydelse på Roskilde Kloster.

Mange af klosterets beboere er ældre med kroniske sygdomme eller nedsat immunforsvar.

Derfor har klosteret taget en række forholdsregler, blandt andet begrænset besøg mest muligt, aflyst alle møder og beboerarrangementer, intensiveret rengøringen og sørget for håndsprit ved indgangene.

Epidemien har desværre også betydet aflysning af en lang række aktiviteter. Foreløbig er alle rundvisninger indtil efter påske aflyst, hvilket også rammer vores meget populære offentlige påskerundvisninger. Udlejning af riddersalen er stillet i bero, hvilket bl.a. betyder, at både en konfirmationsfest og et bryllupsarrangement har måtte udskydes til efteråret.

Også en del håndværkerbesøg er blevet aflyst.

Men alt dette er jo mindre ting, som vi sagtens kan overleve.

Klosteret håber, at alle kommer godt over denne krise og glæder sig til at lukke op igen på den anden side!

 

Copy Of -Renovering i Klosterkirken

13. februar 2020

Så er klosteret godt i gang med det næste renoveringsprojekt.

Klosterkirkens faste inventar har i mange, mange år ikke været renoveret.

Det råder vi nu bod på. 

Projektet er faseopdelt, og i første omgang gælder det prædikestolen fra slutningen af 1600-tallet. Senere kommer turen til alteret fra samme periode.

I en endnu senere fase er det planen at gennemføre en mere omfattende renovering af selve kirkerummet, hvor blandt andet vægge og lofter skal repareres og males, og gulvet skal frilægges for de påklæbede gulvtæpper. 

Det er Maleri-Konserveringsværkstedet i Jægerspris ved konservator M.Sc. Karin Lykke og arkitekt cand.arch. Morten Franch Jensen, om står for renoveringen af prædikestol og alter. 

I første omgang vil arbejdet med prædikestolen vare et par måneder.

Konservator Karin Lykke har fået sat stilladset op og er i gang med den indledende rengøring og afrensning af prædikestolens lydhimmel.

De første faser af projektet er muliggjort af meget smuk støtte fra en almenvelgørende fond.

Copy Of -Lysfest 2020

24. januar 2020