top of page

Boliger og beboere

Klosterets lejligheder ligger i den smukt dekorerede "Damernes Fløj" fra 1907.

Beboere 2013

Boligopskrivningslisten er for tiden lukket.

 

Roskilde Kloster råder over 9 attraktive boliger til udlejning.

I klosteret kan optages mænd, kvinder eller ægtepar, som er medlemmer af Folkekirken og har dansk statsborgerskab. Der gives fortrin til tidligere indskrevne kvinder.

Der lægges vægt på, at nye beboere skal passe ind i klosterets særlige miljø, hvor næsten alle beboere er pensionister, og der tages et vist hensyn til sociale og økonomiske forhold.

Boligerne er primært beliggende i den smukt dekorerede "Damernes Fløj" fra 1907. De er på 3 eller 3½ værelse. Lejlighederne er egnede for både enlige og ægtepar.

Lejlighederne er klassisk indrettede, mend lyse og venlige rum. Stuerne er generelt af pæn størrelse, hvorimod køkkener og badeværelser er ret små. Standarden af køkkener og badeværelser varierer noget, alt efter hvordan tidligere beboere har sat dem i stand.

 

Roskilde Kloster forventer, at beboerne har lyst til at deltage i fællesskabet med de øvrige beboere, til gavn for klosteret og for klosterets sociale liv.
Der er en række formelle aktiviteter på klosteret såsom den månedlige gudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe, fejring af klosterets fødselsdag, midsommerarrangement, julefrokost mv. samt de mere uformelle aktiviteter, som naturligt opstår, når man bor forholdsvis tæt sammen med andre i samme aldersgruppe. Nogle beboere mødes med jævne mellemrum for at spise sammen og om sommeren mødes man i haven eller på"sladrebænkene".

Beboerne kan benytte Riddersalen og klosterets fællesstuer i forbindelse med fejring af deres vigtige mærkedage.
Klosteret ser gerne, at beboerne har lyst til at bidrage med "noget af sig selv" i form af lettere havearbejde, varetagelse af klosterets rundvisninger, praktisk hjælp i kirken og meget andet. Alt dette er med til at gøre det attraktivt at bo i en stiftelse med så lang en historie og tradition.

 

Der er i øjeblikket ingen ledige lejligheder, og ventelisten til lejligheder på klosteret er så lang, at klosterets direktion har besluttet, at der ikke inden for en overskuelig årrække kan skrives yderligere boligsøgende på listen.

Boligsøgende, der allerede er optaget på listen skal hvert år i januar måned skriftligt fremsende en bekræftelse på deres fortsatte interesse i at forblive på boligopskrivningslisten.

Eventuelle ledige boliger fordeles i henhold til klosterets fundats.

 

Af hensyn til reglerne om persondatabeskyttelse (GDPR) vil uopfordrede boligansøgninger blive slettet. Klosteret kan ikke gemme sådanne ansøgninger, hverken i fysisk eller digital form.

Der kan i øvrigt henvises til, at der flere steder i Danmark ligger tilsvarende institutioner, nogle endda med endnu længere historie. Se www.klostre.dk, for mere information om de øvrige klostre/stiftelser. 

 

 

Konventualinder_edited.jpg

Konventualinder 1899

Konventualinder 1943. Tjener Hansen serverer eftermiddagsthe i klosterets Hjørnestue.

Klosterets konventualinder samlet til fælleskaffebord i gården, ca. 1943.

Fra venstre:

Priorinde, frk. Inge von Hedemann (Priorinde 1942-1953. Siden gift Kroon - hun søgte nemlig sin afsked for at gifte sig med præsten ved Himmelev Kirke og Klosterkirken, pastor Kay Rudolf Kroon),

frk. Ingeborg Myhre,

forfatterinde, frk. Ingeborg Buhl,

Priorindens mor,

frk. Louise Heiberg,

Ubekendt

frk. Louise Moth og

organist, frk. Emma Diderichsen.

Amatørfoto, ca. 1943.

Roskilde lokalhistoriske Arkiv.

Beboermøde på klosteret.

 

Beboerne deltager i klosterets liv og mødes ofte til forskellige arrangementer, såsom klosterets fødselsdag, julesammenkomst, mærkedage og altid efter den månedlige gudstjeneste i klosterkirken.

Julearrangement på klosteret.

 

Hvert år den anden søndag i advent efter gudstjenesten i Klosterkirken afholder klosteret julesammenkomst for beboerne med traditionel dansk julefrokost og hyggeligt samvær.

bottom of page