top of page

Om Roskilde adelige Jomfruklosters patroner og patronesser, priorinder og klosterforvaltere

Oprindeligt har Roskilde adelige Jomfrukloster været en meget stor arbejdsplads med fæstere, forpagtere, og husmænd til at passe de udstrakte jorder, masser af gartnere til de store parkanlæg og til nyttehaverne samt med dusinvis af tjenestefolk, piger, karle, kuske, kogersker, husholdersker m.fl. til at tage sig af de adelige frøkener.

Ledelsen har naturligvis afspejlet det store antal beskæftigede ved og på klosteret.

I dag er al jorden solgt fra og der er kun to deltidsansatte på klosteret.

Roskilde adelige Jomfrukloster har altid haft en form for bestyrelse.

Oprindeligt blev den kaldt "Patronatet" senere "Direktionen".

De adelsfolk, som udgjorde patronatet kaldtes patroner og patronesser. De første patronesser var stifterinderne, Margrethe Ulfeldt og Berthe Skeel.

Senere har deres efterkommer udgjort klosterets patronat.

I dag er det familierne Skeel og Juel-Brockdorff, der repræsenterer stifterfamilierne.

Ved sammenlægnngen med Odense adelige Jomfrukloster, hvor stifterinden Karen Brahe var den første patronesse, kom Brahefamilien  (i dag repræsenteret ved familien Bille Brahe Selby) ind i klosterets patronat, fra 1974 kaldet "Direktionen".

 


 

 

Godsejer, kammerherre, oberstløjtnant Holger Frederik Skeel.

Patron 1885 - 1901

Ligeledes har klosteret fra sin oprettelse haft en priorinde.

Den første priorinde, Mette Reedtz, bestred stillingen i 34 år, fra 1699 til 1733. Herefter har en række adelsfrøkener og -enker fungeret som klosterets priorinde.

I 1997 var stillingsindholdet imidlertid blevet overhalet af udviklingen og klosteret ønskede at spare endnu en af de ansatte bort, hvorfor stillingen blev nedlagt. Klosterforvalteren overtog de sidste rester af priorindens opgaver, herunder rundvisninger og vedligeholdelse af malerisamlingen.

Klosterets sidste priorinde var Judith Sandager Jeppesen, som var af ungarsk adelsslægt.

Hun forblev boende i klosterets priorindebolig til sin død i 2014.

Konventualinde Elisabeth Birgitte Bluhme.

Priorinde 1885 - 1913

Klosterets store jordtilliggender og ledelsen af de mange medarbejdere har krævet et vist administrativt apparat, som blev ledet af klosterforvalteren. I starten var det ridefogeden, der bestred stillingen, senere har forskellige faggrupper været repræsenteret blandt klosterforvalterne. Men fra 1908 har der været en ubrudt række af pensionerede officerer ansat som klosterforvaltere. Klosterets nuværende forvalter, som er den ene af de nu to ansatte på klosteret, er kammerherre, oberst Søren Lyder Jacobsen.

 

Af hele den enorme arbejdsstyrke, som oprindeligt har været på klosteret er der som nævnt nu kun to deltidsansatte tilbage. Klosterforvalteren og  portneren, Jan Klarsø Olesen. Portneren deltager i alle dele af klosterets praktiske funktioner, bl.a. som vicevært, gartner, håndværker, rundviser og altmuligmand.

 

Se den fulde liste over klosterets patroner og patronesser samt priorinder og klosterforvaltere

Justitsråd Frederik Wilhelm Gøtzsche.

Klosterforvalter 1852 - 1900

bottom of page