top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2013

 

Generelt

 

Roskilde Kloster er et unikt og dejligt sted, som direktionen, klosterets stab og beboerne lægger stor vægt på at bevare som sådan. Og samtidig vil man fra klosterets side gerne kunne dele denne glæde med de mange gæster, der besøger stedet på rundvisninger eller til nogle af de mange kulturelle arrangementer, klosteret tager del i.

 

Men der er jo ingen roser uden torne!

De gamle, fredede bygninger og omgivelserne skal passes, vedligeholdes, og restaureres. Det skal gøres godt og ordentligt - og så ved man, at det koster!

Gennem de senere år har klosteret heldigvis været i stand til at gennemføre en række tiltrængte vedligeholdelsesprojekter og den helt store indsats i 2013 var renoveringen af de 235 meter klostermur.

 

klosteret modtog en fantastisk støtte fra borgere og erhvervsdrivende i Roskilde samt fra en række fonde. Ved fælles anstrengelser blev der indsamlet og tilvejebragt de næsten 1,7 mio.kr., som det kostede at istandsætte den forfaldne og graffitihærgede mur.

Murerfirmaet A. Villadsen afsluttede hele arbejdet i oktober 2013 efter godt 5 måneders arbejde - til tiden og inden for budgettet. Resultatet er blevet fantastisk smukt med meget fint håndværk og et særdeles flot helhedsindtryk.

 

Herudover er der naturligvis altid behov for vedligeholdelse på de gamle bygninger, og der er i året løb gennemført forskellige større og mindre arbejder. Et større projekt i foråret har været istandsættelsen af klosterets portnerbolig.
Stormen i december 2013 rev en del tagsten og rygningssten ned fra Damernes Fløj, men klosteret undgik heldigvis de store skader, og forsikringen dækker trods alt en del af udgiften til stormskaden.

 

Klosteret har et stort, truende projekt foran sig - nemlig udskiftningen af taget på Damernes Fløj - og problemet går desværre ikke væk af sig selv!
Udskiftningen bliver mere og mere påtrængende, for man kan nok tænke, hvordan tilstanden er på et 107 gammelt tegltag. Der er udarbejdet projektmateriale, og nu mangler klosteret bare en god ide til, hvordan man skaffer de ca. 7 mio. kr., der skal bruges.

 

Klosteret skylder stor tak til alle de fonde og legater, som yder støtte til klosterets restaureringsprojekter. På de betingelser klosteret drives, kan man ikke selv løfte alle opgaverne, og uden tilskud fra fonde ville klosteret ikke kunne holdes i så god og forsvarlig stand, som det er tilfældet. I 2013 modtog klosteret næsten 1,7 mio. kr. i støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond, Augustinus Fonden, Ildsjælepuljen, Civilstyrelsen, Gurli og Paul Madsens Fond, Rotaryklubberne i Roskilde, Rotary Danmarks Hjælpefond, Kulturstyrelsen og ikke mindst indsamlingen "Støt Klostermuren". Det er klosteret meget taknemlig for.

 

Besøg

 

I klosterets fundats, som blev opdateret for et par år siden, er der to formål. Ud over boligudlejningen er det formålet at bevare og formidle klosterets kulturhistorie. Det sker først og fremmest gennem de mange rundvisninger.
I 2013 holdt vi os på de seneste års høje niveau med omkring 5.000 gæster fordelt på 160 rundvisninger og forskellige kulturelle arrangementer.

I første halvår af 2014 er niveauet uændret højt.
Klosterets direktion mener, at man også skal kunne besøge klosteret uden at være i gruppe, og derfor er der offentlige rundvisninger i påsken og hver onsdag i skolesommerferien samt i forbindelse med forskellige kultur- og turistarrangementer i byen. Disse rundvisninger var også vældig godt besøgt i 2013 og første halvår af 2014.

 

Kultur

 

Klosteret har gennem de senere år deltaget meget aktivt i byens kulturliv. Hvert år er der mange forskellige kulturarrangementer, bl.a. i samarbejde med de andre kulturinstitutioner langs med "Kulturstrøget i Roskilde". Direktionen og klosterets stab er glade for at kunne være med i disse fælles kulturevents og den fælles markedsføring af Kulturstrøget, men klosterets ressourcer sætter naturligvis grænser for omfanget af deltagelsen.

De årligt tilbagevendende livgardekoncerter er en stor gave, som det er en glæde for klosteret at kunne videreformidle til Roskildes borgere. Vi får kvit og frit et fantastisk orkester, som hvert år giver mange hundrede roskildensere en dejlig musikoplevelse.

I 2014 bliver koncerten torsdag d. 14. august kl. 18.30.

I foråret har Roskilde Garden ladet sig inspirere, og har også holdt skumringskoncert på klosteret. Det var ligeledes en stor succes med dejlig musik og mere end 300 gæster på græsplænen.

 

Et andet kulturelt aspekt er klosterets unikke bogsamling, Karen Brahes Bibliotek.

Der var en del utilfredshed på Fyn, da man i 2010 flyttede samlingen fra Odense til Roskilde. Men protesterne er forstummet, og de forskere, der bruger biblioteket, har været meget tilfredse med den betjening, de får i de nye omgivelser.

En stor tak til Roskilde Kommune og Roskilde Bibliotek, som har været - og stadig er - til umådelig stor hjælp ved samlingens opbevaring og brug.

Sidste år var bogsamlingen via Det Kongelige Bibliotek indstillet til optagelse på UNESCO's verdensarvsliste, og alene det at blive nomineret siger jo alt om, at samlingen er et unikt og umisteligt nationalt klenodie. Desværre lykkedes det ikke i 2013 at komme på verdensarvslisten, men der er stadig en mulighed ved næste runde, som finder sted i 2015.

 

Diverse

 

Beboernes indsats er til stor hjælp for klosteret i forbindelse med pasning af haven, rundvisninger, betjening af kirken, deltagelse i vagter, donation af blomster og planter, oppyntning ved arrangementer samt med hjælp til mange forskellige praktiske gøremål. Det at bo i Roskilde Kloster er jo ikke som at bo i en tilfældig udlejningsejendom. Det er uhyre vigtigt for stiftelsen, at de beboere, der er optaget i klosteret, har overskud og lyst til - efter evne - at bidrage både til de praktiske gerninger og til det gode sociale samvær.

 

Afslutning

 

D. 18. april 2014 fyldte Roskilde Kloster 315 år. Det blev som sædvanligt fejret med en reception i Riddersalen for venner, forretningsforbindelser og beboerne.

Selv om det vel ikke kan betegnes som "rund fødselsdag", når man bliver 315 år, så er det alligevel værd at sende en tanke til klosterets to stifterinder.

De to adelsenker Margrethe Ulfeldt og Berte Skeel kunne vel næppe have forudset, at deres stiftelse for unge, ugifte adelsfrøkener ville overleve så længe, og de kunne næppe have drømt om, hvad den i tidens løb ville udvikle sig til.

Med oprettelsen af deres velgørende stiftelse i Roskilde udviste de ikke alene stort initiativ, fremsynethed og socialt ansvar, men også en enestående gavmildhed - for de brugte store dele af deres personlige formue på at købe og indrette dette fantastiske sted for unge adelsfrøkener i Roskilde. Og nøjagtig på samme måde skabte Karen Brahe klosteret i Odense, som i 1974 blev fusioneret med Roskilde adelige Jomfrukloster til det nuværende Roskilde Kloster.

Så man kan godt lade sig imponere og inspirere af det tankegods og den handlemåde, som disse adelsdamer lagde for dagen for 315 år siden. Uden deres - og utallige senere patroner og patronessers - indsats, ville mange generationer af adelsfrøkener have haft et fattigere liv. Og den dag i dag har de, der bor og arbejder på klosteret daglig nytte og glæde af, hvad der i 1699 blev skabt at "tvende danske heltes enker" - som det så poetisk hedder på mindetavlen over kaminen i Riddersalen.

 

SLJ, 23/6 2014

bottom of page