top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2014

 

Generelt

Det kan med glæde konstateres, at det gamle kloster trods sine nu 316 år lever og har det godt.
I betragtning af institutionens alder, er både klosterets bløde og hårde værdier i en ganske fornuftig stand. Man kan med god ret kan sige, at klosteret lever op til sine to formål, nemlig dels udlejning af attraktive boliger til ældre medborgere, og dels vedligeholdelse og formidling af klosterets enestående kulturarv.

Trods en vis optimisme må det dog erkendes, at træerne ikke vokser ind i himmelen!
Det er stadigvæk en stor udfordring at drive en sådan stiftelse, med en meget stor fredet bygningsmasse og et grundareal på størrelse med 15 velvoksne villahaver, med de meget få indtægtskilder, der er til rådighed.

 

Besøg

Klosteret har i det forløbne år kunnet glæde sig over en fortsat stor interesse for rundvisninger og arrangementer.
Igen i 2014 steg antallet af gæster en smule, så det endte på den gode side af 5.000. Der var ca. 170 rundvisninger og herudover en del kulturelle arrangementer.

Klosteret lægger vægt på, at man også kan komme på rundvisning uden at være i en gruppe, og derfor er der offentlige rundvisninger i påsken og hver onsdag i skolesommerferien samt i forbindelse med forskellige arrangementer i byen. Disse rundvisninger var utroligt velbesøgte i 2014; faktisk så populære at der til nogle rundvisninger var langt over 100 gæster, og desværre måtte enkelte gå forgæves. For at undgå skuffede gæster kunne man i år til påskerundvisningerne købe billetter på forhånd via turistbureauets hjemmeside "VisitRoskilde". Det gik rigtigt godt, med over 150 billetter solgt på forhånd.

 

Kultur

Der er stor interesse for mange dele af klosterets kulturarv. Bl.a. har der været en del brugere af Karen Brahes Bibliotek, klosterets enestående bogsamling, som stammer fra Odense adelige Jomfrukloster.
Odense og Roskilde adelige jomfruklostre blev sammenlagt i Roskilde i 1974, og i 2010 flyttede klosteret bogsamlingen fra Landsarkivet i Odense til Roskilde. Her er den nu deponeret hos klosterets nabo, Roskilde Bibliotekerne - med meget fin støtte fra biblioteket og Roskilde Kommune.
Det gamle klosterarkiv tilbage fra 1699, som stadig befinder sig på selve klosteret, bliver også brugt af historikere og slægtsforskere. Klosteret har i den forbindelse haft den glæde, at en lille gruppe frivillige har hjulpet med en professionel digitalisering og registrering af klosterets samling af gamle kort og bygningstegninger. Disse kulturklenodier kan nu snart gøres offentligt tilgængelige via internettet. Og man kan allerede nu se en lille smagsprøve udstillet i klosterets montre i "Snæversti".

Efter, at klosteret for et par år siden etablerede en ny hjemmeside, er der også ad den vej mange, som søger oplysninger om rundvisninger, arrangementer og boliger samt ikke mindst om klosterets historie.

Klosteret er de senere år blevet en integreret og naturlig del af Roskildes kulturliv. Hvert år er der mange forskellige kulturarrangementer, bl.a. i samarbejde med de andre institutioner langs det såkaldte "Kulturstrøg i Roskilde". Klosterets ledelse finder, at det er vigtigt at kunne være med i disse fælles kulturbegivenheder og den fælles markedsføring af Kulturstrøget, men klosterets ressourcer sætter naturligvis grænser for, hvor meget man kan engagere sig. I den forbindelse oplever klosteret en meget stor goodwill fra byens borgere og fra Roskilde Kommune, som man er meget taknemlig for.

De årligt tilbagevendende koncerter med Den Kongelige Livgardes Musikkorps er en utrolig glæde for klosteret, fordi man på den måde kan videreformidle en dejlig kulturel oplevelse til Roskildes borgere. Livgarden leverer kvit og frit et fantastisk orkester med konferencier og solist, klosteret lægger plads til, og mange hundrede roskildensere får en herlig, gratis musikoplevelse.
Sidste år i august måtte koncerten desværre aflyses på grund af regn, men så laver Livgarden bare en erstatningskoncert i foråret. Det bliver torsdag d. 28. maj kl. 18.00, hvor musikkorpset har kgl. kammersanger Stig Fogh Andersen med som solist. Og naturligvis kommer de igen til den traditionelle skumringskoncert i august. Det bliver torsdag d. 13. august kl. 18.30.

 

Beboerne

Beboernes indsats for klosteret er meget vigtig. Det gælder i forbindelse med rundvisninger og arrangementer, pasning af haven, betjening af kirken, deltagelse i vagter, donation af blomster og planter, oppyntning ved arrangementer samt med hjælp til forskellige praktiske gøremål. Det er af stor betydning for stiftelsen, at beboerne efter evne deltager i klosterets liv; både de praktiske gerninger og det gode sociale samvær. Det at bo i Roskilde Kloster skal forblive noget særligt, - noget der både forpligter og beriger.

I august 2014 afgik klosterets tidligere priorinde og mangeårige beboer Judith Sandager Jeppesen ved døden, efter at have boet på klosteret i næsten 30 år. Ud over at være en markant beboer med stærke holdninger, var Judith Sandager også en person med aldrig svigtende kærlighed til klosteret, som gennem årene har gjort en kæmpe indsats for stiftelsen. Judith Sandager fungerede ikke som priorinde i de senere år, men de fleste kaldte hende nu alligevel "Priorinden". Så det er virkelig en æra, der nu er slut, efter at der siden begyndelsen af 1700-tallet har været en priorinde på klosteret.

 

Vedligehold

Bygningsvedligeholdelsen er et fast punkt på klosterets budget. Der er konstant behov for restaurering, renovering og reparation på de gamle bygninger, og i øvrigt også på alle kunstgenstandene. I årets løb er der gennemført forskellige større og mindre arbejder, bl.a. er alle vinduerne i de otte lejligheder i "Damernes Fløj" blevet renoveret og malet, murværket i Kirkefløjen er blevet repareret og ikke mindst er portnerboligen blev sat helt i stand i forbindelse med portnerskiftet i 2014.

Klosteret står stadig over for et stort, truende projekt - nemlig udskiftningen af taget på Damernes Fløj. Udskiftningen af det snart 110 år gamle tag trænger sig mere og mere på. Der er udarbejdet projektmateriale, og det viser, at prisen ligger på 6 - 7 mio. kr. Det er en størrelsesorden, som helt klart betyder, at klosteret ikke kan løfte opgaven alene, men må forsøge at opnå støtte udefra.

Klosterets indtægter fra huslejer, rundvisninger mv. kan ikke i sig selv kan få det hele til at løbe rundt. Og når afkastet fra klosterets beskedne formue bliver mindre og mindre i takt med det faldende renteniveau, - ja så bliver situationen noget vanskelig.

Derfor er det en stor og helt uundværlig støtte, når fonde gennem årene velvilligt har stillet midler til rådighed for klosterets egentlige restaureringsprojekter. Det er klosteret naturligvis meget taknemlig for. Men den daglige drift skal klosteret selv klare, og det bliver efterhånden en stor udfordring.

 

Afslutning

På klosterets årsdag er det værd at mindes de tre stifterinder. Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt i Roskilde og Karen Brahe i Odense. De var tre meget forskellige adelsdamer, men alle var de dygtige, initiativrige og gavmilde kvinder med et omfattende socialt engagement.

Man må også sige, at de for deres tid var meget fremsynede. Men om de trods alt havde forestillet sig, at der endnu - her 316 år senere - ville være liv i de stiftelser, som de grundlagde, er ikke godt at vide. Men det er der, og klosteret vil arbejde hårdt på, at den videreførende stiftelse - Roskilde Kloster - skal være livskraftigt i mange år endnu.

Alle, der på den ene eller anden måde er engageret i klosteret, skylder tak og respekt til de tre stifterinder samt utallige senere patroner og patronesser, fordi så mange den dag i dag har glæde og gavn af deres stiftelse. Selv om formålet har ændret sig, så er ånden i klosterets fundats den samme, og mon ikke de tre stifterinder ville nikke anerkendende til den måde, hvorpå klosteret stadig drives.
 

 

SLJ, 18. april 2015

bottom of page