Nyheder

Se også klosterets arrangementskalender

Lysfest 2021

20.  januar 2021

Årets lysfest på Kulturstrøget bliver ikke som den plejer.

På grund af Coronarestriktionerne bliver der ikke noget samlet optog eller andre arrangementer, der samler mange mennesker.

I stedet oplyser de enkelte institutioner på Kulturstrøget deres egne bygninger hele ugen  25 - 29. januar i tidsrummet kl. 16 - 22.

I hver ende af Kulturstrøget bliver der en større kunstnerisk lysinstallation. På Stændertorvet en stor lysvifte og i Bibliotekshaven en installation med navnet "Lysekko".

Havnet henviser til det lysekko, der fremkommer fra en uddøende stjerne, en supernova.

Dette forbinder til Tycho Brahe, den berømte danske astronom, som i 1572 netop opdagede en sådan uddøende stjerne - som han mente måtte være en ny stjerne på himmelen. Han beskrev sin opdagelse i den berømte bog "De Nova Stella".

Denne meget sjældne og værdifulde bog er en del af Karen Brahes Bibliotek, som ejes af Roskilde Kloster. Biblioteket indeholder en fantastisk mængde enestående og værdifulde bøger og håndskrifter. Bøgerne er deponeret i sikrede lokaler uden for klosteret.

Se mere om Karen Brahes Bibliotek HER

Klosterkirkens restaurering

1.  januar 2021

Første fase af klosterkirkens renovering er nu færdig.

Projektet omfattede fra start en grundig restaurering af Klosterkirkens alter og prædikestol.

Begge dele er tyske bruskbarok-arbejder fra sidste halvdel af 1600-tallet. Prædikestolen og især alteret var i meget dårlig stand, - afslåede dele, dårlige samlinger, træet gråt og beskidt, forkerte overfladebehandlinger og ringe forgyldninger.

Alt dette er nu over mange måneders arbejde dels i kirken og dels på værksted hos Maleri-konserveringsværkstedet i Jægerspris blevet sat i stand.

Det viste sig, at alteret på hårdhændet vis var sammensat af mange forskellige dele fra forskellige kirkeeffekter. Disse er ved restaureringen blevet samlet på en håndværksmæssig forsvarlig måde.

I forbindelse med projektet, blev der mulighed for at restaurere kirkens lille kor. Her er korgulvet blevet flyttet ned i samme højde som kirkens almindelige gulv, og knæfaldet er blevet skåret frit og restaureret meget smukt med fine lister og ådringsmalet lige som kirkebænkene.

Endelig har der været en hel del murerarbejde på skorsten, gavlvæg og loft, som efterfølgende er blevet malet.

Nu er klosteret i gang med at søge fondsmidler til næste fase af projektet, hvor hele kirkerummet og resten af inventaret gerne skulle kunne totalrenoveres.

Gudstjeneste i klosterets Riddersal

1. november 2020

 

Klosterkirken er under renovering.

Der arbejdes med restaurering af alter og prædikestol. 

Men som altid dukker der en masse følgearbejder op, når man begynder på et lille projekt.

Klosteret har med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at sænke alteret ca. 20 cm, så det ikke står presset helt op mod loftet. Det opnås ved at sænke det forhøjede korgulv til samme niveau som resten af kirkegulvet. Det betyder så, at knæfaldet skal ændres, hvilket er en større snedkeropgave. 

Da alteret alligevel er ude, har klosteret renoveret skorsten og gavlvæg bag alteret samt repareret det gamle loft oven over alteret.

Alt i alt en større omgang, som har umuliggjort gudstjenester i Klosterkirken i oktober og november.

Klosteret påregner at vi fra gudstjenesten i december er tilbage i de vante omgivelser i Klosterkirken.

Ved Allehelgensgudstjenesten d. 1. november prædikede Sognepræst Marianne Maagaard.

Efterår i Klosterhaven

30. oktober 2020

 

Lige nu er der de flotteste efterårsfarve i Klosterhaven.

Ginkoen er stadig grøn Rødbøgen er brun og Papegøjebusken er grøn, rød og orange.

Klosteret har i øvrigt fået opmålt en del af sine træer med henblik på vurdering af alderen.

Det er ikke en eksakt videnskab, men det bedste bud er:

 • Ginkoen:                 Ca. 130 år

 • Robinen:                 Ca. 275 - 300 år

 • Valnødden:             Ca. 130 år

 • Alm Bøg:                 Ca. 140 år.

 • Rødbøgen:             Ca. 300 år

 • Største Kastanje:   Ca. 200 år.

Figaros Bryllup i klosterets riddersal

26. oktober 2020

 

Opera Hedeland kunne ikke gennemføre de planlagte operaforestillinger i i friluftsteateret i august på grund af Corona-pandemien. Og derfor heller ikke den planlagte børneopera.

Nu har Opera Hedeland besluttet at lave en forkortet udgave af Mozarts Figaros Bryllup, som livestreames til skoleklasser i hele området. - Men alle kan se med på denne glade forestilling.

Prøverne og videooptagelserne finder sted over fire dage i Roskilde Klosters riddersal, som danner en autentisk og tidstypisk ramme om den populære opera.

Selvom forestillingen er rettet mod skoleelever, opfordrer Operachef Claus Lynge alle musikinteresserede til at følge med, når den streames.

”Det bliver en Mozart-opera ud over det sædvanlige, og for folk der har set Figaros bryllup før, kan det være sjovt at se denne helt alternative og meget underholdende fortolkning”, siger Claus Lynge.

Operaen streames via Youtube, Vimeo og Facebook den 6. november kl. 10-11. Links til streaming publiceres på operahedeland.dk i god tid inden streamingen.

Nye Corona-regler for Klosterkirken

26. oktober 2020

Der er kommet nye Corona-restriktioner. 

 

Kirkens lokaler er undtaget reglerne om forsamlingsloft. 10-personers reglen gælder kun uden for kirkens lokaler.

Du skal fremover bære mundbind når du kommer i kirke eller til arrangementer i Klosterkirken. Mundbindet skal bæres når du kommer ind og går hen til din plads. Det skal ligeledes bæres, når du forlader din plads og går rundt eller forlader stedet igen. Når du sidder på stol eller bænk, skal du ikke bære mundbind. 

Vi har ikke ressourcer til at forsyne alle med mundbind; man må selv tage ét med hjemmefra!

 

De nye regler får også betydning for kirkekaffen efter gudstjenesterne. På grund af det nye forsamlingsloftet er det i praksis umuligt at gennemføre kirkekaffen, og den er derfor aflyst ind til videre.

 

I kirken kan du stadig blive bedt om at sidde et bestemt sted - vi prøver nemlig at få plads til så mange, som muligt, og når vi skal holde to meters afstand under salmesang, er det lidt af et puslespil. 

Fornemt udlån af klosterordener

4. september 2020

Ordenshistorisk Selskab besidder en større samling ordener, herunder ordenstegn fra de danske adelige jomfruklostre samt et enkelt fra hertugdømmerne.

Roskilde Kloster og Ordenshistorisk Selskab har aftalt et længerevarende udlån af disse klosterordener.

Klosteret ser med stor glæde på denne flotte gestus, og  ordenerne er nu udstillet i Riddersalen, hvor alle gæster på rundvisningerne kan se den fine samling, som omfatter Vemmetofte, Gisselfeldt, Vallø, Odense, Støvringgård, Roskilde og St. Johannis i Slesvig.

Samlingen vil på bedste vis bidrage til Roskilde Klosters formidling af de adelige jomfruklosters kulturhistorie.

På billedet lægger formanden for Ordenshistorisk Selskab, Sven Philip Jørgensen sidste hånd på udstillingen.

Renovering af Klosterkirkens alter

25. august 2020

Klosterkirkens prædikestol og alter har i længere tid trængt til en større renovering og konservering. Prædikestolen er allerede blevet istandsat med total afrensning af alt træværk, nyforgyldning og restaurering af lydhimlen.

 

Nu er turen kommet til alteret, hvilket er en noget større proces. Til gengæld kan alteret skilles og udtages, så det kan komme på værksted hos Maleri-konserveringsværkstedet i Jægerspris.

 

Samtidig vil klosteret ændre korforhøjningen, så alterbordet kan komme ned i niveau med kirkegulvet. Derved kan alteret sænkes ca. 20 cm, hvilket vil give en stor forbedring af hele kirkens udtryk, idet alteret ind til nu har stået med toppen ca. 1 cm fra loftet. Det har givet et meget "duknakket" indtryk, især fordi alterets topstykke har måtte bukkes fremad for at finde plads.
Dette forhold - samt fundet af gamle beslag på alteret, som ikke er i brug i klosterkirken - bestyrker i øvrigt klosterets formodning om, at alteret er ældre end jomfruklosterets oprettelse i 1699, og altså har siddet et andet sted, før det blev monteret i klosteret.

Renovering af klosterporten

13. august 2020

​Klosteret har mange fine smedejernsarbejder. De fleste er udført nogenlunde samtidig med opførelsen af den nye beboelsesbygning, Damerne Fløj i 1907.

Med tiden er der sket en del korrosion og afskalning af maling. Nogle dele var så rustne, at de skal fornyes for at sikre den fortsatte overlevelse. Ikke bedre blev det, da en ukendt lastbil påkørte smedejernsporten i Sankt Peders Stræde med omfattende skader til følge. 

Også de to stifterinders våbenskjolde var efterhånden så medtagne af vind og vejr, at de skal restaureres hos vores konservator.

Så måtte klosteret finde finansiering til renovering af porten og de fire tilhørende murværn i murbuerne ved siden af porten. Desuden har der i lang tid været problemer med den lille låge mod Klosterparken, som konstant bliver udsat for hærværk, - så den måtte også til reparation. Det bliver således et ganske omfattende projekt.

Det er firmaet Smededesign i Gevninge, der står for den store opgave med at reparere, oprette, sandblæse og male alle smedejernsemnerne, mens Maleri-konserveringsværkstedet står for våbenskjoldene.

Heldigvis har venlige fonde og foreningen Roskilde Klosters Venner bidraget substantielt til projektet, så vi i løbet af en måneds tid får en helt nyrenoveret port mv. hjem igen. 

Nu har delene ikke været afmonteret i over 100 år,  så vi satser på, at denne renovering betyder, at der ikke skal så omfattende arbejder til de næste 100 år!

Vinduesrenovering

Juli 2020

Klostret har tidligere renoveret samtlige forsatsvinduer på de store vinduer i 8 lejligheder i Damernes Fløj. 

Nu har Slots- og Kulturstyrelsen givet lov til at bruge et mere moderne forsatsglas på en række små vinduer i køkkener og badeværelser i lejlighederne. Systemet, som hedder Optoglas, består af en hærdet glasrude, som monteres på det originale vindue med gammeldags hængsler, anverfere mv.

Det betyder, at løsningen er næsten usynlig, og samtidig følger glasset det oprindelige vindue udad, når vinduet åbnes. På den måde undgår man ulempen ved det traditionelt forsatsvindue, som åbner indad. Det er ganske praktisk i de ret små køkkener og badeværelser, hvor der mange steder er borde  eller vaske foran vinduet.

Fuld fart på rundvisningerne igen

25. juli 2020

På trods af Corona-krisen, er der kommet god gang i klosterets rundvisninger.

Desværre har det været nødvendigt at reducere gruppestørrelserne til det halve, så selv om vi har lagt en del ekstrarundvisninger ind, kommer vi ikke helt op på det sædvanlige besøgstal.

Pt. kan vi maksimalt have 15 gæster pr. gruppe, og der kan vises to grupper rundt på samme tid.

Der er stadig mulighed for at komme på spændende rundture for individuelle gæster i sensommeren.

Onsdagene d. 9/9 og 16/9 er der særrundvisninger i forbindelse med GOLDEN DAYS-festivalen.  Her på klosteret bliver temaet: "Ung i Kloster".  

I ugen 17 - 22. august byder klosteret i samarbejde med Realdania inden for til en spændende rundtur i haven og et godt glas vin. Dette arrangement er ganske gratis! Alle disse særrundvisninger er nu helt udsolgt!

 

Klosteret har offentlige rundvisninger igen i påsken 2021, men vil forsøge at lave nye tiltag inden da.

Men der er altid mulighed for at bestille en grupperundvisning (min. 10 personer).

 

 

 

Forsinket generalforsamling i Roskilde Klosters Venner

25. juli 2020

Den planlagte generalforsamling i april måned i Roskilde Klosters Venner måtte desværre aflyses på grund af Corona-restriktionerne.
Nu vælger bestyrelsen at gennemføre årets generalforsamling, men naturligvis under overholdelse af de gældende retningslinjer. Det betyder desværre, at der er plads til lidt færre deltagere, end normalt. 
Derfor er der tilmelding pr. e-mail til foreningens sekretær efter "først-til-mølle" princippet og en begrænsning på 45 deltagere.

 

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. september kl. 19.00 i Riddersalen på Roskilde Kloster.

Der er allerede tilmeldt det maksimale antal deltagere. Venteliste hos sekretæren.

 

Se flere oplysninger om foreningen; Tryk på knappen nedenunder!

Sommerrundvisninger

19. juni 2020

​Klosteret har været helt lukket ned under Corona-pandemien, men nu har myndighederne givet kulturinstitutionerne lov til at åbne igen.

Det bliver ikke helt på samme måde, da klosteret naturligvis følger alle retningslinjer vedrørende hygiejne, social afstand og antal gæster pr. kvadratmeter.

Vi kan desværre kun have 15 gæster pr. rundvisning.

Sommerundvisningerne finder sted hver onsdag fra 1. juli til 5. august. 

Vi sætter løbende rundvisningerne til salg, efterhånden som der bliver udsolgt på de allerede udbudte.

KULTURMINISTERIET GIVER RABAT PÅ 50% AF ENTRÉPRISEN I SKOLESOMMERFERIEN FREM TIL 9. AUGUST.

Sommerrundvisningerne blev lynhurtigt udsolgt, - inklusive de ekstra rundvisninger, klosteret fik indlagt.


 

Alternativ til påskegudstjeneste i en Corona-tid

12. april 2020

For mange af klosterbeboerne er kirkegang en fast tradition, og især på kirkens største festdag - Påskedag - er det meget underligt ikke at kunne komme i kirke.

 

Det blev derfor foreslået, at klosteret lavede et alternativ til påskehøjmessen, og det var der absolut stemning for.

 

Påskedag kl. 11.30 mødtes en del af klosterbeboerne i klosterhaven, hvor portneren havde arrangeret stole og borde - naturligvis med behørig afstand, afspritning etc. 

 

Her holdt vi en kort privat andagt med musik af en af klosterbeboerne, som er tidligere domorganist, læsning af påskeevangeliet ved klosterforvalteren, bøn ved en anden beboer, som er pastor emeritus og salmesang.

 

En meget anderledes påskefejring, men hyggelig og stemningsfuld.

 

Til slut var der kirkekaffe og hjemmebag, som klosterforvalterens hustru stod for.

Livgardens Musikkorps og Kim Sjøgren

18.  juli 2021

Gratis udendørs skumringskoncert med Den Kongelige Livgardes Musikkorps på Roskilde Kloster onsdag d. 11. august kl. 19.00 - ca. 20.15.

SOLIST: KIM SJØGREN

Den Kongelige Livgardes Musikkorps giver en række smagsprøver på sit formidable repertoire og der skal nok også blive spillet en march eller to!

Koncerten er et led i den tradition, som begyndte i 2010, hvor Livgardens Musikkorps hvert år i august giver gratis skumringskoncert på Roskilde Kloster. De populære koncerter samler hvert år mange hundrede gæster på klosterets store græsplæne. Med forskellige dirigenter og forskellige solister har hvert år budt på nye musikalske højdepunkter.

 

Der er adgang til Roskilde Kloster via Sankt Peders Stræde 8 

Koncerten er gratis.

Medbring egne klapstole eller tæpper til at sidde på.

 

I tilfælde af regnvejr eller varsel om regn aflyses koncerten.

Der er begrænset adgang på grund af Corona-restriktionerne.

Team Glade Børn starter på Roskilde Kloster

17.  juli 2021

Tidligt lørdag morgen d. 17/7 havde Team Glade Børn start på Danmarkstur 2021.
Der blev læsset kufferter, drukket morgenkaffe og kysset farvel, inden de tre hold blev sendt afsted med gode ord fra den tidligere formand for Glade Børn Fonden, Stiig Broby.
Normalt kører Team Glade Børn til udlandet, - Paris, Bolzano, Alsace, og Prag - men i disse Corona-tider har det i 2020 og i år været nødvendigt at blive inden for landets grænser.

Team Glade Børn kører for at indsamle midler til Glade Børn Fonden, som støtter "skyggebørn" i Roskildeområdet.
I år blev der ved en ceremoni på klosteret uddelt næste 100.000 kr. til forskellige organisationer og grupper, der hjælper og støtter udsatte børn.
Midlerne indkommer dels ved at cykelrytterne - ud over turens pris -  hver indbetaler et beløb til fonden og dels ved sponsorindtægter.

Roskilde Kloster har i år fået en fin placering af sit logo på cykeltrøjen.

Team Glade Børn vender tilbage til Roskilde fredag d. 23/7 med ankomst på Roskilde Havn kl. 16.30-17.00.

Klosterhonning

15.  juli 2021

Klosteret har gennem de senere år holdt bier i bunden af den store klosterhave.

Det forsyner klosterets beboere med dejlig honning, men der produceres så meget, at vi kan sælge af den gode honning.

Klosterets honning er slynget, ikke presset. Det giver en fin, flydende konsistens, som ved lagring langsom ændres, så den bliver mere fast.

Så længe lager haves, kan man henvende sig til repræsentanten for klosterets bilaug, Leo Elmbirk Jensen på telefon 29 91 68 82.

Klosterkirken renoveres fra 1/9 2021

1. juli 2021

Med stor velvilje fra en række almennyttige fonde er det lykkes at skaffe midler til at gennemføre den sidste del af klosterkirkens renovering.

Tidligere har klosteret bragt de konstruktive forhold i orden ved at sikre kirkens løse vestgavl.

Derefter har det - også med fondsstøtte - været muligt at gennemføre en kompromisløs restaurering af klosterkirkens alter og prædikestol.

Nu er turen kommet til selve kirkerummet, alle stolestaderne samt alt kirkeinventaret og kirkens kunstværker.

Samlet set vil der på de tre delprojekter blive brugt ca. 3,5 mio. kr.

 

Den store renovering, hvor kirken bliver helt tømt, og riddersalen delvist benyttet til opbevaring og til malerværksted, betyder, at hele klosteret må lukke for rundvisninger, udlejning og arrangementer fra 1. september 2021 og frem til foråret 2022. Vi satser på at være klar til genåbning senest d. 1. april 2022.

Når vi åbner igen, vil det være med ny afstemt farvesætning, nye kirketekstiler, renoverede og nyophængte historiske dåbskjoler og messehagel, nykonserverede malerier og kunstgenstande, restaurerede kirkebænke og nye bænke til erstatning for løse stole. De nuværende gulvtæpper afmonteres, så det originale plankegulv kommer til syne. Og i det hele taget får kirken og alt inventar en total make over. 

Vi glæder os meget til at fremvise resultatet i 2022.

Hæder til Roskilde Kloster

10. juni 2021

Roskilde Kloster modtog i dag plaketten 2020 fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde.

Roskilde Kloster modtog årets præmiering 2020, for de omfattende og hensynsfulde renoveringer af de historiske og fredede bygninger og anlæg.

 På grund af Corona'en kunne man først nu - med et års forsinkelse - afsløre plaketten, som er opsat på porten i Sankt Peders Stræde.

Afsløringen af plaketten foregik ved en lille ceremoni foran den nyrenoverede hovedport.

Formanden for Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Roskilde motiverede tildelingen, som især skal anerkende den indsats, der trods begrænsede midler, er gjort gennem de senere år for at holde de fredede bygninger og omgivelser i god vedligeholdelsesstand.

Formanden for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting talte på vegne af Roskilde Kommune og lykønskede klosteret med plaketten. Klosteret er med sin placering midt i byen  og sin unikke historie et af Roskildes kulturelle vartegn, som det er meget vigtigt at værne om. Det arbejde, klosteret gør for at bevare og forbedre ejendommen gør, at tildelingen af plaketten for 2020 er særdeles velfortjent.

Efter talerne gik de godt 50 gæster i Klosterhaven, hvor klosteret bød på et glas vin, mens klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen takkede for foreningens tildeling af årets restaureringsplakette.

Glade Børn Fonden uddeler donationer på klosteret

10. juni 2021

Glade Børn Fonden er en lokal Roskilde-forening, der har som formål at hjælpe "skyggebørn". 

Midlerne genereres gennem en årlig cykeltur, hvor deltagerne selv betaler alle omkostninger samt yder en donation til fonden. Der udover indsamler Team Glade Børn hvert år et pænt beløb i sponsorindtægter. Alt i alt er der hvert år mulighed for at uddele fine donationer eller yde hjælp til familier med "skyggebørn.

I år uddelte Glade Børn Fonden 50.000 kr. til Børneafdelingen på Roskilde Sygehus og 10.000 kr. til hver af følgende: Foreningen Børn med Angst, Mødrehjælpen i Roskilde, Roskilde Garden og Jakobskirkens menighedspleje.

Efter donationsuddelingen  viste klosterforvalteren interesserede deltagere rundt på klosteret, afsluttende med et glas vin.

Team Glade Børn havde i år tiårsjubilæum. Turene har tidligere gået til Paris. Bolzano, Alsace og Prag - hvert sted to gange. I 2020 og igen i 2021 har det på grund af Corona ikke været muligt at cykle udenlands, men i stedet har holdet gennemført en rundtur i Danmark.

Se mere om konceptet her:

Hovedporten

3. marts 2021

Klosteret har mange fine detaljer. Da arkitekt Jens Ingwersen i 1907 opførte klosterets nuværende beboelsesbygning, blev bygningen udsmykket med flotte smedejernsarbejder blandt andet en fin balkon og flere smukke gelændere.

Men ved samme lejlighed ændrede man klosterets hovedport i Sankt Peders Stræde, og der blev skabt en fornem smedejernsport med to murbuer på hver side med isatte murværn af smedejern. Disse fine smedejernsarbejder var efterhånden godt rustne, ja de mest udsatte dele var stærkt nedbrudte, og malingen var næsten slidt  bort af vind og vejr. Sagen blev akut, da en lastbil påkørte porten, så flere elementer brækkede og porten ikke kunne fungere.

Firmaet Smededesign i Gevninge fik opgaven med at restaurere porten, de fire murværn samt en smedejernslåge mod Klosterparken. Alt blev demonteret og kørt på værksted, hvor de blev adskilt, repareret, sandblæst, galvaniseret og malet i antracit som originalt og til sidst genmonteret og justeret.

På porten er monteret våbenskjoldene for de to stiftertinder af Roskilde adelige Jomfrukloster, Margrethe Ulfeldt (gift med Niels Juel) og Berte Skeel. Disse var i en elendig forfatning, men er nu blevet totalrestaureret og malet op i korrekt heraldisk form og farver. Det er klosterets sædvanlige konservator, Maleri-konserveringsværkstedet, der har stået for arbejdet, som lige før påske er blevet tilendebragt,

Alt dette har kun kunnet lade sig gøre som følge af den enestående økonomiske støtte klosteret har modtaget fra BRAND af 1848 Fond og fra Foreningen  Roskilde Klosters Venner.

Coronaepidemien

3. marts 2021

Coronaepidemien og myndighedernes restriktioner er stadig en forhindring for klosterets aktiviteter.

Klosteret har desværre måtte aflyse de ellers så populære påskerundvisninger i år.,

Gudstjenester er det også sløjt med. Gudstjenesterne planlagt til d. 7. marts og d. 18. april i Klosterkirken er desværre også aflyst.

I maj er der ingen gudstjenester på grund af Himmelev Sogns konfirmationer (som vi meget håber kan gennemføres!), så næste gudstjeneste i Klosterkirken forventes at blive søndag d. 6. juni.

Der er kun få grupperundvisninger planlagt i april 2021 - der er ikke mange foreninger, der har haft mod på at bestille samlede rundvisninger. Vi håber, de få rundvisninger, der er bestilt, kan gennemføres.

Ellers satser vi på at publikum vender stærkt tilbage, når vi forhåbentlig i slutningen af maj samt i juni og juli er klar til at åbne klosteret igen - hvis restriktionerne tillader.

Forårets komme ...

25.  februar 2021

Corona eller ej - foråret er så småt på vej.

De sidste dages rekordvarme har fået rigtig god gang i alle forårsbebuderne.

I "skoven" i klosterhaven er der helt gult af Erantis.

 

Desværre er det kun klosterets beboere, der rigtig har glæde af det smukke syn, for klosteret er fortsat lukket for alle rundvisninger og arrangementer.

De sædvanlige påskerundvisninger kan desværre ikke gennemføres, da regeringens nedlukning af alle indendørs kulturinstitutioner fortsætter, foreløbig frem til d. 5. april. (Nu frem til 21. maj)

Klosteret håber naturligvis, at vi hurtigt derefter igen kan modtage gæster til rundvisninger og arrangementer.

Ikke alene er det trist med det mennesketomme kloster her ved forårstid, hvor det plejer at myldre med gæster, men det er også noget af en belastning for klosterkassen. Siden rundvisningerne i sommeren 2020, som jo også var påvirkede af Coronaen, har der ikke været hverken rundvisninger eller arrangementer - og dermed heller ingen indtægter på den front.

Desværre er der ingen hjælp at hente i hjælpepakkerne, så den eneste reelle støtte klosteret har fået, er en donation fra Realdania til at gennemføre en række gratis rundvisninger.

Lysfest 2021 er i gang

25.  januar 2021

Så kom lysfesten i gang!

Med mange flotte lysinstallationer langs Kulturstrøget.

 

Coronaen har jo umuliggjort de sædvanlige optog og andre arrangementer, der samler mange mennesker, men alligevel var der rigtig mange gæster langs Kulturstrøget, som nød den flotte belysning og de store lysinstallationer.

Alt foregik i god ro og orden - der er jo rigtig meget plads, så det har vist sig at være en rigtigt sikker måde at afvikle den alternative lysfest på.

En anderledes Lysfest 2021

24.  januar 2021

Årets lysfest på Kulturstrøget bliver ikke som den plejer.

På grund af Coronarestriktionerne bliver der ikke noget samlet optog eller andre arrangementer, der samler mange mennesker.

I stedet oplyser de enkelte institutioner på Kulturstrøget deres egne bygninger hele ugen  25 - 29. januar i tidsrummet kl. 16 - 22.

I hver ende af Kulturstrøget bliver der en større kunstnerisk lysinstallation. På Stændertorvet en stor lysvifte og i Bibliotekshaven en installation med navnet "Lysekko".

Havnet henviser til det lysekko, der fremkommer fra en uddøende stjerne, en supernova.

Dette forbinder til Tycho Brahe, den berømte danske astronom, som i 1572 netop opdagede en sådan uddøende stjerne - som han mente måtte være en ny stjerne på himmelen. Han beskrev sin opdagelse i den berømte bog "De Nova Stella".

Denne meget sjældne og værdifulde bog er en del af Karen Brahes Bibliotek, som ejes af Roskilde Kloster. Biblioteket indeholder en fantastisk mængde enestående og værdifulde bøger og håndskrifter. Bøgerne er deponeret i sikrede lokaler uden for klosteret.

Se mere om Karen Brahes Bibliotek HER

Klosterkirkens restaurering

1.  januar 2021

Første fase af klosterkirkens renovering er nu færdig.

Projektet omfattede fra start en grundig restaurering af Klosterkirkens alter og prædikestol.

Begge dele er tyske bruskbarok-arbejder fra sidste halvdel af 1600-tallet. Prædikestolen og især alteret var i meget dårlig stand, - afslåede dele, dårlige samlinger, træet gråt og beskidt, forkerte overfladebehandlinger og ringe forgyldninger.

Alt dette er nu over mange måneders arbejde dels i kirken og dels på værksted hos Maleri-konserveringsværkstedet i Jægerspris blevet sat i stand.

Det viste sig, at alteret på hårdhændet vis var sammensat af mange forskellige dele fra forskellige kirkeeffekter. Disse er ved restaureringen blevet samlet på en håndværksmæssig forsvarlig måde.

I forbindelse med projektet, blev der mulighed for at restaurere kirkens lille kor. Her er korgulvet blevet flyttet ned i samme højde som kirkens almindelige gulv, og knæfaldet er blevet skåret frit og restaureret meget smukt med fine lister og ådringsmalet lige som kirkebænkene.

Endelig har der været en hel del murerarbejde på skorsten, gavlvæg og loft, som efterfølgende er blevet malet.

Nu er klosteret i gang med at søge fondsmidler til næste fase af projektet, hvor hele kirkerummet og resten af inventaret gerne skulle kunne totalrenoveres.

Gudstjeneste i klosterets Riddersal

1. november 2020

 

Klosterkirken er under renovering.

Der arbejdes med restaurering af alter og prædikestol. 

Men som altid dukker der en masse følgearbejder op, når man begynder på et lille projekt.

Klosteret har med tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at sænke alteret ca. 20 cm, så det ikke står presset helt op mod loftet. Det opnås ved at sænke det forhøjede korgulv til samme niveau som resten af kirkegulvet. Det betyder så, at knæfaldet skal ændres, hvilket er en større snedkeropgave. 

Da alteret alligevel er ude, har klosteret renoveret skorsten og gavlvæg bag alteret samt repareret det gamle loft oven over alteret.

Alt i alt en større omgang, som har umuliggjort gudstjenester i Klosterkirken i oktober og november.

Klosteret påregner at vi fra gudstjenesten i december er tilbage i de vante omgivelser i Klosterkirken.

Ved Allehelgensgudstjenesten d. 1. november prædikede Sognepræst Marianne Maagaard.

Efterår i Klosterhaven

30. oktober 2020

 

Lige nu er der de flotteste efterårsfarve i Klosterhaven.

Ginkoen er stadig grøn Rødbøgen er brun og Papegøjebusken er grøn, rød og orange.

Klosteret har i øvrigt fået opmålt en del af sine træer med henblik på vurdering af alderen.

Det er ikke en eksakt videnskab, men det bedste bud er:

 • Ginkoen:                 Ca. 130 år

 • Robinen:                 Ca. 275 - 300 år

 • Valnødden:             Ca. 130 år

 • Alm Bøg:                 Ca. 140 år.

 • Rødbøgen:             Ca. 300 år

 • Største Kastanje:   Ca. 200 år.

Figaros Bryllup i klosterets riddersal

26. oktober 2020

 

Opera Hedeland kunne ikke gennemføre de planlagte operaforestillinger i i friluftsteateret i august på grund af Corona-pandemien. Og derfor heller ikke den planlagte børneopera.

Nu har Opera Hedeland besluttet at lave en forkortet udgave af Mozarts Figaros Bryllup, som livestreames til skoleklasser i hele området. - Men alle kan se med på denne glade forestilling.

Prøverne og videooptagelserne finder sted over fire dage i Roskilde Klosters riddersal, som danner en autentisk og tidstypisk ramme om den populære opera.

Selvom forestillingen er rettet mod skoleelever, opfordrer Operachef Claus Lynge alle musikinteresserede til at følge med, når den streames.

”Det bliver en Mozart-opera ud over det sædvanlige, og for folk der har set Figaros bryllup før, kan det være sjovt at se denne helt alternative og meget underholdende fortolkning”, siger Claus Lynge.

Operaen streames via Youtube, Vimeo og Facebook den 6. november kl. 10-11. Links til streaming publiceres på operahedeland.dk i god tid inden streamingen.

Nye Corona-regler for Klosterkirken

26. oktober 2020

Der er kommet nye Corona-restriktioner. 

 

Kirkens lokaler er undtaget reglerne om forsamlingsloft. 10-personers reglen gælder kun uden for kirkens lokaler.

Du skal fremover bære mundbind når du kommer i kirke eller til arrangementer i Klosterkirken. Mundbindet skal bæres når du kommer ind og går hen til din plads. Det skal ligeledes bæres, når du forlader din plads og går rundt eller forlader stedet igen. Når du sidder på stol eller bænk, skal du ikke bære mundbind. 

Vi har ikke ressourcer til at forsyne alle med mundbind; man må selv tage ét med hjemmefra!

 

De nye regler får også betydning for kirkekaffen efter gudstjenesterne. På grund af det nye forsamlingsloftet er det i praksis umuligt at gennemføre kirkekaffen, og den er derfor aflyst ind til videre.

 

I kirken kan du stadig blive bedt om at sidde et bestemt sted - vi prøver nemlig at få plads til så mange, som muligt, og når vi skal holde to meters afstand under salmesang, er det lidt af et puslespil. 

Fornemt udlån af klosterordener

4. september 2020

Ordenshistorisk Selskab besidder en større samling ordener, herunder ordenstegn fra de danske adelige jomfruklostre samt et enkelt fra hertugdømmerne.

Roskilde Kloster og Ordenshistorisk Selskab har aftalt et længerevarende udlån af disse klosterordener.

Klosteret ser med stor glæde på denne flotte gestus, og  ordenerne er nu udstillet i Riddersalen, hvor alle gæster på rundvisningerne kan se den fine samling, som omfatter Vemmetofte, Gisselfeldt, Vallø, Odense, Støvringgård, Roskilde og St. Johannis i Slesvig.

Samlingen vil på bedste vis bidrage til Roskilde Klosters formidling af de adelige jomfruklosters kulturhistorie.

På billedet lægger formanden for Ordenshistorisk Selskab, Sven Philip Jørgensen sidste hånd på udstillingen.

Renovering af Klosterkirkens alter

25. august 2020

Klosterkirkens prædikestol og alter har i længere tid trængt til en større renovering og konservering. Prædikestolen er allerede blevet istandsat med total afrensning af alt træværk, nyforgyldning og restaurering af lydhimlen.

 

Nu er turen kommet til alteret, hvilket er en noget større proces. Til gengæld kan alteret skilles og udtages, så det kan komme på værksted hos Maleri-konserveringsværkstedet i Jægerspris.

 

Samtidig vil klosteret ændre korforhøjningen, så alterbordet kan komme ned i niveau med kirkegulvet. Derved kan alteret sænkes ca. 20 cm, hvilket vil give en stor forbedring af hele kirkens udtryk, idet alteret ind til nu har stået med toppen ca. 1 cm fra loftet. Det har givet et meget "duknakket" indtryk, især fordi alterets topstykke har måtte bukkes fremad for at finde plads.
Dette forhold - samt fundet af gamle beslag på alteret, som ikke er i brug i klosterkirken - bestyrker i øvrigt klosterets formodning om, at alteret er ældre end jomfruklosterets oprettelse i 1699, og altså har siddet et andet sted, før det blev monteret i klosteret.

Renovering af klosterporten

13. august 2020

​Klosteret har mange fine smedejernsarbejder. De fleste er udført nogenlunde samtidig med opførelsen af den nye beboelsesbygning, Damerne Fløj i 1907.

Med tiden er der sket en del korrosion og afskalning af maling. Nogle dele var så rustne, at de skal fornyes for at sikre den fortsatte overlevelse. Ikke bedre blev det, da en ukendt lastbil påkørte smedejernsporten i Sankt Peders Stræde med omfattende skader til følge. 

Også de to stifterinders våbenskjolde var efterhånden så medtagne af vind og vejr, at de skal restaureres hos vores konservator.

Så måtte klosteret finde finansiering til renovering af porten og de fire tilhørende murværn i murbuerne ved siden af porten. Desuden har der i lang tid været problemer med den lille låge mod Klosterparken, som konstant bliver udsat for hærværk, - så den måtte også til reparation. Det bliver således et ganske omfattende projekt.

Det er firmaet Smededesign i Gevninge, der står for den store opgave med at reparere, oprette, sandblæse og male alle smedejernsemnerne, mens Maleri-konserveringsværkstedet står for våbenskjoldene.

Heldigvis har venlige fonde og foreningen Roskilde Klosters Venner bidraget substantielt til projektet, så vi i løbet af en måneds tid får en helt nyrenoveret port mv. hjem igen. 

Nu har delene ikke været afmonteret i over 100 år,  så vi satser på, at denne renovering betyder, at der ikke skal så omfattende arbejder til de næste 100 år!

Vinduesrenovering

Juli 2020

Klostret har tidligere renoveret samtlige forsatsvinduer på de store vinduer i 8 lejligheder i Damernes Fløj. 

Nu har Slots- og Kulturstyrelsen givet lov til at bruge et mere moderne forsatsglas på en række små vinduer i køkkener og badeværelser i lejlighederne. Systemet, som hedder Optoglas, består af en hærdet glasrude, som monteres på det originale vindue med gammeldags hængsler, anverfere mv.

Det betyder, at løsningen er næsten usynlig, og samtidig følger glasset det oprindelige vindue udad, når vinduet åbnes. På den måde undgår man ulempen ved det traditionelt forsatsvindue, som åbner indad. Det er ganske praktisk i de ret små køkkener og badeværelser, hvor der mange steder er borde  eller vaske foran vinduet.

Fuld fart på rundvisningerne igen

25. juli 2020

På trods af Corona-krisen, er der kommet god gang i klosterets rundvisninger.

Desværre har det været nødvendigt at reducere gruppestørrelserne til det halve, så selv om vi har lagt en del ekstrarundvisninger ind, kommer vi ikke helt op på det sædvanlige besøgstal.

Pt. kan vi maksimalt have 15 gæster pr. gruppe, og der kan vises to grupper rundt på samme tid.

Der er stadig mulighed for at komme på spændende rundture for individuelle gæster i sensommeren.

Onsdagene d. 9/9 og 16/9 er der særrundvisninger i forbindelse med GOLDEN DAYS-festivalen.  Her på klosteret bliver temaet: "Ung i Kloster".  

I ugen 17 - 22. august byder klosteret i samarbejde med Realdania inden for til en spændende rundtur i haven og et godt glas vin. Dette arrangement er ganske gratis! Alle disse særrundvisninger er nu helt udsolgt!

 

Klosteret har offentlige rundvisninger igen i påsken 2021, men vil forsøge at lave nye tiltag inden da.

Men der er altid mulighed for at bestille en grupperundvisning (min. 10 personer).

 

 

 

Forsinket generalforsamling i Roskilde Klosters Venner

25. juli 2020

Den planlagte generalforsamling i april måned i Roskilde Klosters Venner måtte desværre aflyses på grund af Corona-restriktionerne.
Nu vælger bestyrelsen at gennemføre årets generalforsamling, men naturligvis under overholdelse af de gældende retningslinjer. Det betyder desværre, at der er plads til lidt færre deltagere, end normalt. 
Derfor er der tilmelding pr. e-mail til foreningens sekretær efter "først-til-mølle" princippet og en begrænsning på 45 deltagere.

 

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 23. september kl. 19.00 i Riddersalen på Roskilde Kloster.

Der er allerede tilmeldt det maksimale antal deltagere. Venteliste hos sekretæren.

 

Se flere oplysninger om foreningen; Tryk på knappen nedenunder!

Sommerrundvisninger

19. juni 2020

​Klosteret har været helt lukket ned under Corona-pandemien, men nu har myndighederne givet kulturinstitutionerne lov til at åbne igen.

Det bliver ikke helt på samme måde, da klosteret naturligvis følger alle retningslinjer vedrørende hygiejne, social afstand og antal gæster pr. kvadratmeter.

Vi kan desværre kun have 15 gæster pr. rundvisning.

Sommerundvisningerne finder sted hver onsdag fra 1. juli til 5. august. 

Vi sætter løbende rundvisningerne til salg, efterhånden som der bliver udsolgt på de allerede udbudte.

KULTURMINISTERIET GIVER RABAT PÅ 50% AF ENTRÉPRISEN I SKOLESOMMERFERIEN FREM TIL 9. AUGUST.

Sommerrundvisningerne blev lynhurtigt udsolgt, - inklusive de ekstra rundvisninger, klosteret fik indlagt.


 

Alternativ til påskegudstjeneste i en Corona-tid

12. april 2020

For mange af klosterbeboerne er kirkegang en fast tradition, og især på kirkens største festdag - Påskedag - er det meget underligt ikke at kunne komme i kirke.

 

Det blev derfor foreslået, at klosteret lavede et alternativ til påskehøjmessen, og det var der absolut stemning for.

 

Påskedag kl. 11.30 mødtes en del af klosterbeboerne i klosterhaven, hvor portneren havde arrangeret stole og borde - naturligvis med behørig afstand, afspritning etc. 

 

Her holdt vi en kort privat andagt med musik af en af klosterbeboerne, som er tidligere domorganist, læsning af påskeevangeliet ved klosterforvalteren, bøn ved en anden beboer, som er pastor emeritus og salmesang.

 

En meget anderledes påskefejring, men hyggelig og stemningsfuld.

 

Til slut var der kirkekaffe og hjemmebag, som klosterforvalterens hustru stod for.

Flere nyheder i nyhedsarkivet: KLIK HER