top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2019

IMG_4630.JPG

Et af årets store projekter - forstærkning af den "fritstående" kirkegavl - samlet byggesum ca. 460.000 kr.

Her i 321-året for Roskilde Kloster stiftelse er det faktisk sådan, at vi endnu engang må konstatere, at klosteret har haft et rigtigt godt år med mange gæster på rundvisningerne, gode renoveringsprojekter på bygningsmassen og et godt niveau på kulturformidlingen. Og heldigvis har vi i det forløbne år ikke haft nogen udskiftninger blandt beboerne.

 

Klosterets ni attraktive boliger er aldrig udsat for tomgang. Vi har en fantastisk beliggenhed her i de skønne og fredelige omgivelser midt i Roskilde og en trods alt yderst rimelige husleje. Det gør, at der til stadighed er stor søgning til stedet. Samtidig er her en rigtig rar atmosfære med engagerede beboere, som i høj grad er med til at præge stedet, og som aldrig er bange for at hjælpe til efter evne, når der er behov for en ekstra hånd.
Klosteret gennemfører hvert år en del beboerarrangementer. I år har der været beboerudflugter til Ledreborg Slot og til Slagelse Kloster samt juleglögg, julefrokost og Sankt Hans aften. Derudover er beboerne altid med, når der er større arrangementer på klosteret, og endelig foregår der en masse uformelle aktiviteter blandt beboerne, herunder månedlige fællesmiddage, et havelaug og - som noget nyt - et bilaug.
Klosterbeboerne tilbyder nu ”kirkekaffe” efter de månedlige gudstjenester i Klosterkirken - om sommeren gerne ude i klosterhaven. Det er blevet meget vel modtaget af såvel menighedsrådet som kirkegængerne.

 

Den altoverskyggende udfordring på dette sted er naturligvis at sikre den fortsatte vedligeholdelse og restaurering af de flere tusinde kvadratmeter fredede bygninger og af den store, fredede klosterhave med sin 235 meter lange mur.

Klosterets bestyrelse og personalet er naturligvis meget bevidst om det ansvar, vi har og forsøger altid at gennemføre de nødvendige arbejder med den nødvendige respekt for de fine, gamle bygninger og med traditionelle håndværksmetoder.

I 2019 har der været brugt ca. 900.000 kr. på renovering og restaurering af bygninger og have.

En løs og hældende kirkegavl måtte fastgøres til det eksisterende tagværk med ny tømmerkonstruktion og nye murankre. Samtidig fik vi renoveret murværket på gavlen. I alt har vi brugt 460.000 kr. på dette projekt.

I de 8 boliger i Damernes Fløj var de eksisterende forsatsrammer utætte og utilstrækkelige, og flere steder manglede de helt. Klosteret har derfor fået snedkereret helt nye forsatsrammer i den originale stil med fine dobbeltprofiler og messingbeslag. Ikke alene er det blevet en flot løsning, men det har givet en væsentlig bedre varmekomfort og forhåbentlig også en lidt lavere varmeregning. Dette projekt løb op i ca. 400.000 kr.

 

Sådanne projekter er kun mulige fordi klosteret fortsat opnår meget fine fondsdonationer - klosterets egne midler rækker kun til den almindelige daglige drift. Vi er uendelig taknemlige over for de mange fonde som igen i år har støttet klosteret.

 

 

 

På den kulturelle front går det også godt. Vi har rigtig mange glade gæster med et besøgsniveau på niveau med de senere år. Klosteret er fortsat en meget aktiv del af Roskildes kulturliv, blandt andet i forbindelse med Kulturstrøgssamarbejdet, og vi fortsætter med at byde borgerne ind på klosteret til forskellige gratis-arrangementer, som f.eks. skumringskoncert med Livgardens Musikkorps, Opera i Klostergården og den store, årlige Lysfest.

Klosterets enestående bibliotek - Karen Brahes Bibliotek - bliver ofte benyttet af forskere med nogle meget spændende projekter - ind i mellem grænsende til nørdede

I den forbindelse er klosteret meget glad for den store støtte, som kommunen og Roskilde Bibliotek yder dette fantastiske bibliotek.

 

Foreningen Roskilde Klosters Venner med over 175 medlemmer er en uvurderlig støtte for klosteret. Medlemmerne er klosterets ambassadører i lokalsamfundet, og foreningen har siden starten i 2015 bidraget til klosterets projekter med ikke mindre end 550.000 kr. dels direkte - gennem donationer - og dels indirekte ved den momskompensation, klosteret modtager i kraft af, at vi på grund af medlemmernes donationer er godkendt som almenvelgørende stiftelse.

Det er vi meget, meget taknemlige for.

 

Klosteret har igen i 2019 haft et udbytterigt samarbejde med Kriminalforsorgen og kommunens arbejdsformidling. Klienterne herfra er en god hjælp for portneren i forbindelse med det praktiske arbejde på bygninger og i haven, og samtidig udfører klosteret en vigtig samfundsnyttig opgave.

 

Vi plejer hvert år at sende en venlig tanke til stifterinderne af Roskilde og Odense adelige jomfruklostre, Margrethe Ulfeldt, Berte Skeel og Karen Brahe. Dette år skal ikke være en undtagelse.

Jeg tror, at de tre damer ville have nikket anerkendende til den udvikling klosteret har gennemgået og til det resultat vi står med i dag.

Historisk set har der selvfølgelig været op- og nedture. Klosteret har i perioder været meget velkonsolideret og en stor jordbesidder. Helt frem til 1861 besad Roskilde adelige Jomfrukloster ca. 2.000 tønder land. Hvad ville disse jorde ikke være værd i dag - især den del lige rundt om klosteret, hvor Roskildes store villakvarterer i dag er placeret?

Til andre tider har klosteret været tæt på at blive nedlagt på grund af dårlig økonomi.

I 1947 var der stadig en stab på 28 medarbejdere til at betjene de 9 damer og klosteret. Det kostede så mange penge, at patronatet var lige ved at sælge klosteret til kommunen, som ville benytte det til at huse Roskilde Museum!

I stedet blev patronatet og damerne heldigvis enige om at begrænse personalet til ganske få personer, afskaffe fælleshusholdningen og skære kraftigt i alle udgifterne. På den måde reddede man klosterets fortsatte eksistens. Men også i de senere år har der været perioder, hvor det har været vanskeligt at få enderne til at mødes.
 

I dag føler vi os dog rimeligt sikre på at have fundet en form, der trods vanskelige økonomiske vilkår, har sikret at konceptet er langtidsholdbart, og at klosteret vil kunne danne ramme om et meningsfyldt bofællesskab for ældre mennesker i et trygt og rart miljø, samt kunne sikre det smukke, gamle klosterkompleks og dets enestående kulturhistorie for eftertiden.

bottom of page