top of page

Klostermuren

I 2012 tog en nabo til klosteret initiativ til at starte en indsamling i Roskilde til fordel for klostermuren, som var i en meget ringe forfatning, fugerne smuldrede, den var flere steder revnet, skifferpladerne var løse og muren var overmalet med graffiti.

 

Den 235 meter lange mur rundt om Roskilde Kloster var faldefærdig og graffitiovermalet i en sådan grad, at der måtte gøres noget.

Derfor tog klosteret med glæde imod tilbuddet om at starte en lokal indsamling til fordel for renovering af muren.

Samtidig gik klosteret i gang med at søge om fondsstøtte til projektet.

I januar 2013 var vi nået så vidt, at midlerne var til rådighed og udbudsprocessen kunne gå i gang.

D. 1. maj startede murerne og ultimo oktober 2013 var det hele endelig færdigt.

 

Roskilde Kloster er dybt taknemlig for al støtte i forbindelse med renoveringen af klostermuren, såvel til de mange enkeltpersoner, firmaer og fonde, der har ydet økonomisk bidrag, som til dem, der har arbejdet frivilligt eller stillet andre ressourcer til rådighed.

Hvis ikke det var for al denne hjælp og støtte, ville projektet aldrig være blevet gennemført.

Klosteret, der som bekendt drives for private midler uden nogen form for offentlig støtte, ville aldrig selv kunne løfte en så stor økonomiske byrde.

Den meget flotte støtte fra fondene har utvivlsomt været præget af, at fondene har kunne konstatere en bred lokal opbakning fra borgere og erhvervsdrivende, som har bidraget til projektet, ligesom de mange frivillige kræfter har betydet, at der ikke har været nogen omkostninger til administration, men at alle tilvejebragte midler er brugt direkte til selve murprojektet.

 

Klosteret har været meget tilfreds med samarbejdet med murerfirmaet Villadsen Aps., som har været hovedentreprenør på arbejdet.

Arbejdet er præget af flot håndværk, og projektet er blevet gennemført til tiden og inden for det fastlagte budget.

Muren er flere steder rettet op, og indvendig er den på udsatte steder sikret mod fugtindtrængning. På hele havesiden er murfoden - som var dækket af hundrede års lag af blade og jord - blevet gravet fri.

De gamle skifferplader på toppen af muren, som var delvis ødelagte, er skiftet ud med gamle vingetagtegl, som er genbrug fra Kulturstyrelsens lager. Det har givet muren et meget flot præg og medvirker til at forstærke indtrykket af "en rigtig klostermur". Og sidst men ikke mindst er der kradset ca. 14 km dårlige fuger ud, og hele muren er nyfuget.

På indersiden mod haven er et lille stykke af muren efterladt med den oprindelige fugning, idet arbejdet med at renovere fugerne på dette stykke er aftalt at skulle udføres af Roskilde Teknisk Skoles Murerlinie. Roskilde Teknisk Skole kan imidlertid først udnytte projektet til undervisning i foråret 2014, når der igen er elever med den rette baggrund.

 

Fra klosterets side synes vi, den flotte mur har givet hele kvarteret et stor løft, og vi håber, at den nyrenoverede mur er til daglig glæde for de mange roskildensere og besøgende, der passerer området.

 

Klosteret håber meget, at den megen omtale i lokale medier trods alt har gjort indtryk på graffitimalerne for der har heldigvis ikke været hærværk på muren, efter den blev færdig udvendig. Vi tror på, at man har forstået, at det er en fredet bygningsdel, som man må lade i fred.

For en sikkerheds skyld er muren dog blevet behandlet med antigraffitibelægning, som vil gøre det nemmere at fjerne eventuel graffiti, der måtte dukke op.

Læs mere om færdiggørelsen af klostermuren her

 

 

 

 

Udgifter

   

Samlet pris, jf. kontrakt med Villadsen Aps.

 

1.240.700 kr.

Følgeudgifter, herunder jordarbejder og træfældning samt ekstraarbejder

 

 

240.066 kr.

 

Uforudsete udgifter

 

4.695 kr.

Arkitekt

 

102.600 kr.

Graffitiafrensning og -behandling

 

58.896 kr.

Total

 

1.646.957 kr.

     

Indtægter

   

Donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond

 

750.000 kr.

Donation fra Augustinus Fonden

 

200.000 kr.

Donation fra Realdania, Ildsjælepuljen

 

100.000 kr.

Tilskud fra Kulturstyrelsen

 

350.000 kr.

Bidrag fra indsamling i Roskilde

 

86.331 kr.

Donation fra Rotary klubberne i Roskilde og Rotary Danmarks Hjælpefond

 

 

70.000 kr.

Roskilde Klosters andel

 

34.693 kr.

Roskilde Bibliotekernes andel

 

55.933 kr.

Total

 

1.646.957 kr.

bottom of page