top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2018

IMG_3477.JPG

Der er en ret fantastisk udsigt fra en 22 meter høj lift, som klosteret brugte i forbindelse med renoveringen af 16 skorstene

Klosteret har det godt, og 2018 har været et rigtigt fint år. Vi har ingen problemer med udlejning af boligerne, vi har pænt mange gæster på rundvisning, og vi er i stand til i rimelig grad at passe på bygningerne og vores kulturarv i det hele taget.

 

BEBOERE OG LEJLIGHEDER
Klosteret har i 2018 desværre mistet en beboer, der havde været hos os i 14 år, men den er straks udlejet igen. Med de attraktive lejligheder og den lange (nu lukkede) venteliste er der aldrig tomgang på lejlighederne.

Klosteret forsøger stadig at holde huslejerne på et rimeligt niveau, og selv om der har været en stigning gennem de seneste 10 år, er boligerne stadig meget attraktive, her midt i Roskilde og med den helt særlige atmosfære, der er på stedet. Vi kunne da også udleje mange flere boliger, men vi er nu engang begrænset til de 9, vi har.

BYGNINGER OG RENOVERING
Direktionen og klosterets stab arbejder hårdt for at holde de fredede bygninger i god stand, og vi vil også gerne gennemføre så mange forbedringer, der nu engang er mulige inden for rammerne af bygningsfredningsreglerne. Vi lægger stor vægt på, at renoverings- og restaureringsprojekterne gennemføres med den nødvendige respekt for de fine, gamle bygninger og med traditionelle håndværksmetoder.

I det forgangne år har der været en række meget store projekter, som vi er meget glade over at have gennemført.

Nogle af klosterets skorstene var i meget dårlig stand, - ja da vi fik kigget nærmere på dem, var flere direkte nedstyrtningstruede. Vi fik lavet en meget fin renovering af de 16 skorstene på Hovedbygningen og på Damernes Fløj. På Damernes Fløj var vi endda i stand til at føre skorstenene tilbage til deres oprindelige udseende. Projektet kostede 400.000 kr.
Tidligere har vi haft en del problemer med fugt og indtrængende vand i kældrene. Derfor besluttede vi at renovere alle regnvandsbrøndene. Det har været et meget stort arbejde, som portneren og nogle hjælpere selv har udført meget af. Foreløbig har vi renoveret 10 brønde til en pris af knap 60.000 kr. Heldigvis har det medført, at kældrene nu er blevet væsentlig mere tørre.

Det helt store arbejde i 2018 har været Hjørnestuen, som allerede var i gang sidste år. Men nu er den helt færdigt. Vi troede fra en start, at der blot skulle høvles gulv og males lidt. Så skulle den være hjemme! Men sådan går det ikke altid i et hus fra 1565. Gulvet viste sig at være pilråddent, da det lå direkte på den bare jord. Så det måtte op. Derefter gravede vi 75 cm ned i hele stuen på 50 kvadratmeter og byggede en ny bund op med isolering og støbt dæk med gulvvarme. Da det var tørt efter 4 måneder, gik vi i gang med at lægge nyt plankegulv af den fineste kvalitet og med udsøgt snedkerhåndværk. Alle paneler og alt træværk var i meget dårlig stand, så det måtte også totalrenoveres, og til sidst blev der naturligvis malet. Den gamle brændeovn er renoveret og stuen er indrettet med en samling ovale portrætmalerier, der stammer fra Odense adelige Jomfrukloster.

Projektet har i alt strakt sig over 1½ år og har inkl. malerirenovering koster omkring 950.000 kr. Til gengæld er stuen nu i tip-top stand og vil kunne holde i mange hundrede år.

Alt dette har naturligvis kun været muligt fordi klosteret fortsat opnår meget fine fondsdonationer. Vi er uendelig taknemlige over for de mange fonde som igen i år har støttet klosteret.

 

KULTUR
På den kulturelle front går det også godt. Besøgstallet er nogenlunde stabilt, omend lidt lavere end sidste år, vi er stadig en meget aktiv del af Roskildes kulturliv, blandt andet i forbindelse med Kulturstrøgssamarbejdet, og vi byder borgerne ind til forskellige arrangementer, som f.eks. skumringskoncert med Livgardens Musikkorps, Opera i Klostergården og den store Lysfest.
Også Karen Brahes Bibliotek har bevågenhed med en del forskerbesøg. I år har Syddansk Universitet fortsat et spændende forskningsprojekt med bibliotekets berømte - og milliondyre - bog, Stelle Nova af Tycho Brahe.

Klosteret er meget taknemligt for den store støtte, som kommunen og Roskilde Bibliotek yder ved at opbevare og varetage brugen af bøgerne.

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Foreningen Roskilde Klosters Venner med næsten 170 medlemmer er en fantastisk støtte for klosteret. Medlemmerne er klosterets ambassadører i lokalsamfundet, og foreningen har i løbet af sin fireårige levetid direkte og indirekte bidraget til klosterets projekter med ikke mindre end 372.000 kr. i donationer og momskompensation.

Det er vi meget, meget taknemlige for.

Klosteret har et meget fint samarbejde med Kriminalforsorgen og kommunens arbejdsformidling. Klienterne herfra er en god hjælp for portneren i forbindelse med det praktiske arbejde på bygninger og i haven, og samtidig udfører klosteret en vigtig samfundsnyttig opgave.

 

STIFTERINDERNE

Roskilde Kloster er et rigtigt dejligt sted, både for de heldige beboere, og for de mange, som besøger klosteret på rundvisninger, til gudstjenester, koncerter eller til nogle af de mange kulturelle arrangementer, klosteret tager del i.

Og det er jo unikt, at vi her midt i Roskildes centrum stadig har en sådan lille tidslomme og at vi har bevaret den 320 år gamle stiftelse i de endnu ældre bygninger. Klostrene har altid udfyldt en særlig funktion, uanset om de oprindeligt har været for adelige eller har haft deres rødder i de tidligere katolske klostre. Her - 320 år efter at vores tre fremsynede stifterinder lagde grunden til denne stiftelse - må vi må glæde os over, at Roskilde Kloster stadig kan danne rammen om et meningsfyldt bofællesskab i et trygt og positivt miljø, samt at vi kan medvirke til at udbrede den fantastiske kulturhistorie, som gemmer sig i de gamle jomfruklostre og i disse fredede bygninger.
Så også i år vil vi sende gode tanker til Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt som stiftede dette kloster i 1699 og til Karen Brahe, som i 1716 stiftede Odense adelige Jomfrukloster, som nu er sammenlagt med Roskilde.

bottom of page