top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2017

Klosterets gamle Akacie (som nu står på kommunens grund) er over 250 år gammel. Et helt fantastisk træ som blomstrer i maj måned.

GENERELT

Klosteret er jo et rigtigt dejligt sted, ikke alene for dem, der er så heldige at bo her, men også for de mange, som besøger stedet på rundvisninger, til gudstjenester, koncerter eller til nogle af de mange kulturelle arrangementer, klosteret tager del i. Direktionen og klosterets stab lægger stor vægt på, at sådan skal det fortsat være.

Vi kan heldigvis sige, at klosteret er kommet rigtigt godt igennem 2017. Klosterets to hovedformål er at udleje boliger på rimelige vilkår samt at vedligeholde og formidle klosterets kulturarv. Vi har igen i år kunnet levere på begge dele.

 

Her i 2018, hvor klosteret fylder 319 år, er det dejligt at konstatere, at det stadig er muligt at leve op til klosterets oprindelige formål, skønt de naturligvis er moderniserede siden de tre adelsdamer, Margrethe Ulfeldt og Berte Skeel i Roskilde i 1699 og Karen Brahe i Odense i 1716, oprettede deres stiftelser.

 

BOLIGUDLEJNING OG HÆVING

Formålet med at udleje boliger er nemt at opfylde med den herlige beliggenhed, de flotte rammer og den store herlighedsværdi sammenholdt med en trods alt rimelig husleje. Det betyder også, at der er en lang venteliste, som pt. er lukket for opskrivning.

Klosteret har i 2017 desværre mistet to kvindelige beboere, som begge havde været hos os i omkring 25 år. Til gengæld har vi ved nyudlejningen fået flere par, således at der nu er 13 beboere i de ni lejligheder plus de klosterforvalter og portner med familier.

Der har ikke været ”tomgang” på lejlighederne, da de med hensyn til beliggenhed, herlighedsværdi og lejeniveau må siges at være rimelig attraktive. Til gengæld må de nye beboere så tage lejlighederne som de er og selv foretage den nødvendige renovering inden indflytning. Renoveringen i begge nyudlejede boliger har været i fuld gang i længere tid og resultatet er blevet noget som såvel beboerne som klosteret kan være meget tilfredse med.

Klosteret har fortsat to konventualinder, som ikke bor på klosteret, men modtager den årlige ydelse, "hæving".

KULTUR

Igen i år kan klosteret glæde sig over et fint besøgstal, som ligger en lille smule over sidste år. Det er en stor glæde, at der fortsat er interesse for vores rundvisninger og arrangementer. Specielt de særrundvisninger, der har været udbudt, er nærmest blevet revet væk, ligesom rundvisninger for skoleklasser har været meget populære. Bestyrelsen og rundviserne er meget glade for, at klosteret på den måde er med til at tegne Roskilde som en aktiv kulturby og formidle den spændende historie om de adelige jomfruklostre.

Klosteret er stærkt engageret i byens kulturliv, og klosterets ”to-mandshær” deltager meget aktivt i arrangementerne på Kulturstrøget, og ikke mindst den store årlige lysfest, som efterhånden har udviklet sig til en veritabel folkefest i Roskilde.

Livgardens koncert i august var som sædvanligt meget velbesøgt. Koncerten er nu en fast tradition, som også er integreret i Roskildes store Schubertfestival.

Igen i år har der været brugt en hel del kræfter på Karen Brahes Bibliotek, hvor der ofte er forskere, som ønsker at studere klosterets fantastiske bogsamling. For nylig har Syddansk Universitetscenter været på besøg for at digitalisere Tycho Brahes berømte bog ”Stella Nova”. I den forbindelse er klosteret meget taknemlig for den store støtte, som kommunen og Roskilde Bibliotek yder ved at opbevare og varetage brugen af bøgerne.
 

VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsen af bygninger og kulturarven er i sagens natur stadig den største udfordring. Klosterets normale indtægter dækker den almindelige drift og mindre reparationer, men til de større renoveringsprojekter skal der hentes hjælp udefra - primært i form af fondsstøtte. Igen i 2017 har klosteret været begunstiget af meget flotte fondsbevillinger. Klosterets er i den grad taknemlig over for alle de fonde, som har hjulpet i 2017. Det er faktisk løbet op i over 600.000 kr. i alt.

For disse midler har det blandt andet været muligt at gennemføre en renovering af kloakken ved klosterforvalterboligen, udskiftning af en skotrende og udbedring af en slem vandskade på klosterforvalterboligen, renovering af en samling fine portræt­malerier samt ikke mindst restaurering af Hjørnestuen. Sidstnævnte er godt i gang. Vi har ventet på, at fugtigheden i det nystøbte gulv skulle falde til et niveau, hvor vi kan tillade os at lægge det nye plankegulv. Men til efteråret 2018 håber vi at have et totalt istandsat og flot renoveret rum med nyt plankegulv.
Hjørnestuen er sådan et typisk projekt i et gammelt hus, hvor man starter med at linde et hjørne af gulvtæppet, og derfra udvikler det sig bare. I vores tilfælde til en udgift på omkring 750.000 kroner.

Selv om klosteret er begunstiget af meget fine donationer fra fondene, skal der fortsat skaffes rigtig mange midler til at holde de mange kvadratmeter fredede bygninger i god vedligeholdelsesstand - både inde og ude. En nylig arkitektrapport viser, at der inden for en kortere årrække anbefales renoveringsarbejder for små 10 mio. kr. alene på bygningernes ydre, altså tag, murværk, døre, vinduer mv.

ROSKILDE KLOSTERS VENNER

Roskilde Klosters Venner, som blev stiftet i 2015, har vist sig som en levedygtig og livskraftig forening. Den er nu oppe på over 160 medlemmer, som støtter klosteret. På grund af medlemmernes donationer har klosteret opnået status som almenvelgørende stiftelse og kan derfor modtage momskompensation. Donationerne og momskompensationen har i 2017 betydet et meget værdsat tilskud til klosterets økonomi på ikke mindre end 130.000 kr. 

 

STIFTERINDERNE

Som sædvanligt er det værd at mindes de tre stifterinder, Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt i Roskilde og Karen Brahe i Odense.

Alle var usædvanligt dygtige og gavmilde kvinder med en fin medmenneskelig indstilling. På deres eget sociale niveau ydede de en uvurderlig indsats ved at oprette stiftelser, hvor de ugifte adelsfrøkener under gode forhold kunne få ophold for livet. Men faktisk afsatte de alle hvert år betydelige midler til almindelig forsorg for fattige borgere. Vi ved f.eks., at Karen Brahe på sin gård, Østrupgård, gav hjemsendte soldater mulighed for at blive selvstændige bønder, og hun stiftede skole og hospital i den nærliggende landsby.

Vi er helt klar over, at vi ikke umiddelbart kan videreføre de gamle klosterideer her i dag, men vi håber, at vi for klosterets beboere kan skabe et trygt og positivt miljø, hvor man yder og nyder i forhold til klosteret og i forhold til fællesskabet. På den måde håber vi stadig at kunne leve op til de idealer, som vores tre stifterinder skabte for nu 319 år siden.

 

ET TILBAGEBLIK

Klosterets nærmeste nabo, Roskilde Bibliotek, har planer om en betydelig ombygning, og kommunen arbejder samtidig med en stor omlægning af hele området øst for klosteret. Det følger Roskilde Kloster naturligvis med interesse, da det har stor indflydelse på klosterets situation.

Al den jord, hvor disse projekter nu skal finde sted, var engang klosterets ejendom. Klosterets have omfattede frem til 2. Verdenskrig hele det areal, hvor biblioteket ligger i dag, og før den tid havde klosteret landbrugsjord endnu længere mod øst og syd, - helt over til Røde Port og ned til fjorden.

Hvis man fra Riddersalen kigger ud af vinduerne mod øst, vil man se et stort træ i bibliotekets have. Det har naturligvis oprindeligt stået i klosterets have, men da man solgte fra til biblioteksbyggeriet, måtte man også afgive det stykke jord, hvor træet står.

Det er ikke et hvilket som helst træ. Det er en såkaldt Robinie eller en ”Falsk Akacie”.

I 1700-tallet øgedes interessen for fremmede træarter i herregårdshaverne. Her i Roskilde Klosters have har vi da også flere spændende træer ud over Robinien, f.eks. vores 18 meter høje Ginkgo Biloba, en Omorikagran på 20 meter og den enorme Blodbøg.

Den ældste Robinie i Danmark står ved Ålholm Slot. Den er dog meget nedbrudt og kun knapt i live. Den største Robinie står på Moesgård. Den er 481 cm i omkreds og omkring 19 meter høj.

Så den man kan se her i Roskilde er altså hverken den ældste eller den største.

Til gengæld mener vi på klosteret, at det helt bestemt er den flotteste! Og så er den faktisk både den næstældste og den næststørste i Danmark, - med sine mindst 250 år og en størrelse på 465 cm i omkreds og 13 meter i højden.

Heldigvis blev det i sin tid aftalt med kommunen, at der ikke må bygges mur eller hegn i skellet ud for Akacien, så derfor fremstår det, som om træet stadig står i klosterhaven. Det er klosteret særdeles tilfreds med!

- Og så håber vi, at kommunen ved de kommende projekter tæt på klosteret er lige så fremsynet og hensyntagende, som man var, da biblioteket i 50-erne og 70-erne blev udformet i en højde og en byggestil, der passer så godt sammen med klosteret.

bottom of page