top of page

Roskilde Klosterkirke

IMG_8014.JPG

Om Klosterkirken

Roskilde Klosterkirke er en privat kirke, som tilhører stiftelsen Roskilde Kloster.

Klosterkirken hører fra gammel tid under Himmelev Sogn, selv om klosteret ligger midt i Roskilde Domsogn. Det beror på, at store dele af det område, som udgør Himmelev Sogn, i gamle dage lå under klosteret og at man fra 1708 havde fælles præst.
Ud over Himmelev Sogns betjening af kirken med præst, organist og kirkesanger, står Roskilde Kloster selv for alle udgifter til kirkens drift og for al vedligeholdelse, renovering og restaurering.

Kirken ligger på første sal i klosterets hovedbygning i det, som engang var fruerstuen i  den gamle herregård "Sortebrødregård".

I forbindelse med herregårdens omdannelse til adeligt jomfrukloster, blev der i 1701 indrettet en kirkesal, hvor de adelige jomfruer kunne bede morgen- og aftenbøn, gå til andagter og holde højmesser.

Kirken har været i funktion lige siden. Først som kirke i det selvstændige sogn "Det adelige Jomfruklosters Sogn" og siden som "filialkirke" til Himmelev Kirke.

Klosterkirken er en smuk og stemningsfuld kirke, hvor meget af kirkeinventaret kan dateres til kirkens oprettelse i 1701. Gudstjenesterne i den lille kirke, der kan rumme ca. 60 personer, er rolige og nærværende.

Gudstjenesterne i Klosterkirken er åbne for alle. og efter gudstjenesten vil der normalt være  hyggelig "kirkekaffe" ved klosterbeboernes foranstaltning.

Klosterkirkens orgel - Matthison-Hansen Orgelet - er et helt særligt instrument med en meget speciel historie. Det passer såvel i udseende som i lyd perfekt til den lille kirkesal.

 

Klosterkirken og dens faste inventar har gennem tiden været ombygget og renoveret adskillige gange. I perioden 2020 - 2022 har klosteret gennemført en totalrenovering, hvor kirkerummet og alt løst og fast inventar så vidt muligt er ført tilbage til den originale stand. Projektet omfattede renovering af den udvendige kirkegavl, hele kirkerummet og af alt inventar, herunder en gennemgribende konservatorbehandling og nyopsætning af altertavle, prædikestol og knæfald. Endvidere er kirkebænkene renoverede og ført tilbage til den originale stand, som da de blev installeret i kirken i 1856. 

Ved denne renovering er også det gamle plankegulv blevet befriet for de pålimede dagligstuetæpper, afslebet og sæbebehandlet. Der er etableret moderne belysning af alter, prædikestol, billeder og kirkens udstilingsskabe, og de unikke kirketekstiler fra begyndelsen af 1700-tallet er blevet konserveret og nyophængt i skabene.

Klosteret har tilstræbt at skabe en lys og venlig atmosfære i kirken med billedkunstner Maja Lisa Engelhardt som farvekonsulent. Hele projektet er færdiggjort i april 2022 med enestående støtte fra fonde og enkeltpersoner.

Se mere om kirkens renovering her 

Se mere om Matthison-Hansen Orgelet her

Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt  har udført et forgyldt bronzekors til Klosterkirkens alter.

BEMÆRK:

Menighedsrådet i Himmelev Sogn har lavet en ny, samlet gudstjenesteplan for de to sognekirker, Himmelev Kirke og Trekroner Kirke. Det  betyder, at gudstjenesterne i Klosterkirken må flyttes.

Ud fra princippet om "det muliges kunst" synes den bedste løsning for Klosterkirken i øjeblikket at være, at den månedlige gudstjeneste afholdes som en fromesse kl. 09.00 med salmer, læsninger og altergang den første søndag i måneden, undtagen i januar, april og juli.

Fromessens varighed vil være 40-45 minutter. Efter gudstjenesten vil der som sædvanligt være kirkekaffe - og når vejret tillader det afholdes kaffen i vores smukke have.

IMG_E9189.JPG
IMG_7652.JPG
bottom of page