Roskilde Klosterkirke

IMG_8014.JPG
IMG_E9189.JPG

BEMÆRK:


Menighedsrådet i Himmelev Sogn har besluttet fra 2022 at gennemføre en ny, samlet gudstjenesteplan for de tre kirker i sognet. Det  betyder desværre, at gudstjenesterne i Klosterkirken nu først starter kl. 13.00.

Den nye ordning tillader heller ikke bibeholdelse af første søndag i måneden som fast gudstjenestedag i Klosterkirken.
Kontroller derfor altid de aktuelle datoer og tider på klosterets hjemmeside under "Kalender" eller på Himmelev Kirkes hjemme-side.

Ordningen vil blive evalueret i slutningen af 2022.

Roskilde Klosterkirke er en privat kirke, som tilhører stiftelsen Roskilde Kloster.

Klosterkirken hører fra gammel tid under Himmelev Sogn, selv om klosteret ligger midt i Roskilde Domsogn. Det beror på, at store dele af det område, som udgør Himmelev Sogn, i gamle dage lå under klosteret og at man fra 1708 havde fælles præst.
Ud over Himmelev Sogns betjening af kirken med præst, organist og kirkesanger, står Roskilde Kloster selv for alle udgifter til kirkens drift og for al vedligeholdelse, renovering og restaurering.

Kirken ligger på første sal i klosterets hovedbygning i det, som engang var fruerstuen i  den gamle herregård "Sortebrødregård".

I forbindelse med herregårdens omdannelse til adeligt jomfrukloster, blev der i 1701 indrettet en kirkesal, hvor de adelige jomfruer kunne bede morgen- og aftenbøn, gå til andagter og holde højmesser.

Kirken har været i funktion lige siden. Først som kirke i det selvstændige sogn "Det adelige Jomfruklosters Sogn" og siden som "filialkirke" til Himmelev Kirke.

Klosterkirken er en smuk og stemningsfuld kirke, hvor meget af kirkeinventaret kan dateres til kirkens oprettelse i 1701. Gudstjenesterne i den lille kirke, der kan rumme ca. 70 personer, er rolige og nærværende.

Gudstjenesterne i Klosterkirken er åbne for alle. og efter gudstjenesten vil der normalt være  hyggelig "kirkekaffe" ved klosterbeboernes foranstaltning.

 

Klosterkirken og dens faste inventar har gennem tiden været ombygget og renoveret adskillige gange. I perioden 2020 - 2022 har klosteret gennemført en totalrenovering, hvor kirkerummet og alt løst og fast inventar så vidt muligt er ført tilbage til den originale stand. Projektet omfattede renovering af den udvendige kirkegavl, hele kirkerummet og af alt inventar, herunder en gennemgribende konservatorbehandling og nyopsætning af altertavle, prædikestol og knæfald. Endvidere er kirkebænkene renoverede og ført tilbage til den originale stand, som da de blev installeret i kirken i 1856. 

Ved denne renovering er også det gamle plankegulv blevet befriet for de pålimede dagligstuetæpper, afslebet og sæbebehandlet. Der er etableret moderne belysning af alter, prædikestol, billeder og kirkens udstilingsskabe, og de unikke kirketekstiler fra begyndelsen af 1700-tallet er blevet konserveret og nyophængt i skabene.

Klosteret har tilstræbt at skabe en lys og venlig atmosfære i kirken med billedkunstner Maja Lisa Engelhardt som farvekonsulent. Hele projektet er færdiggjort i april 2022 med enestående støtte fra fonde og enkeltpersoner.

Klik her for at se mere om kirkens renovering 

Klosterets fine orgel -  Matthisson-Hansen Orgelet - har en helt særlig historie, som kan ses HER