top of page

Roskilde Klosters renovering

Roskilde Kloster er en privat stiftelse, der ikke modtager nogen offentlig støtte.

Klosteret har kun meget begrænsede indtægter, som dækker den daglige drift.

Heldigvis har det været muligt med støtte fra fonde at holde klosteret i en rimelig vedligeholdelsesmæssig stand.​

Nedenfor er vist en række eksempler på renoverings- og restaureringsarbejder, der er gennemført  med fornem støtte fra fonde, legater, foreninger og andre bidragydere.

Se klosterets donatorer her.

NYT KØKKEN i HOVEDBYGNINGEN

IMG_9375.JPG

RENOVERING AF KLOSTERKØKKENET 2024

Før renoveringen.

Køkken fra 70-erne. Nedslidt og uhygiejnisk.

Linoleumsgulvet er gennemslidt.

Dårlig strømforsyning og belysning.

IMG_0927.JPG

RENOVERING AF KLOSTERKØKKEN 2024

Efter renoveringen.

Nye Invita køkkenelementer, nyt linoleumsgulv, moderne strømforsyning og belysning. nye Miele hvidevarer. Hele rummet malerrenoveret.

Samlet projektsum 260.000 kr.

RENOVERING AF VINDUER

IMG_8372.JPG

RENOVERING AF VINDUER 2022

Under renoveringen.

Rammer og karme tilpasset, hjørnebånd eftergået, rådden drypnæse udskiftet

IMG_8861.JPG

RENOVERING AF VINDUER 2022

Efter renoveringen.

Vinduer kittede og malede med linoliemaling.

Samlet projektsum 310.000 kr.

RENOVERING AF KLOSTERKIRKEN

rk-25.JPG

RENOVERING AF KLOSTERKIRKEN 2021-2022

Efter renoveringen.

RENOVERING AF KLOSTERKIRKEN 2021-2022

Før renoveringen.

IMG_7884.JPG

Eksempler fra Karen Brahes Bibliotek og Roskilde Klosters Bibliotek

Klik på billedet for at se store billeder

RENOVERING AF KLOSTERKIRKEN 2021-2022

Efter renoveringen.

Samlet projektsum ca. 3 mio.kr.

KLOSTERKIRKENS ALTER I UDSKÅRET EGETRÆ MED FORGYLDNINGER

IMG_5684.JPG

RENOVERING AF KLOSTERKIRKENS ALTERTAVLE, 2020

Før renoveringen.

Alter efter renov.jpg

RENOVERING AF KLOSTERKIRKENS ALTERTAVLE, 2020

Efter renoveringen.

Snedkerrepareret, afrenset, nyforgyldt, enkeltdelene tilpasset og håndværksmæssigt korrekt samlet, ny, tilpasset egetræsramme, nye paneler, nye installationer.

Samlet projektsum ca. 385.000 kr.

KLOSTERETS SMEDEJERNSPORT, LÅGE OG MURVÆRN

IMG_5648.JPG

RENOVERING AF KLOSTERETS HOVEDPORT, MURVÆRN OG LÅGE, 2020-21

Før renoveringen.

IMG_6341.JPG

RENOVERING AF KLOSTERETS HOVEDPORT, MURVÆRN OG LÅGE, 2020-21

Efter renoveringen. Port mv. repareret, sandblæst, galvaniseret og malet.

Samlet projektsum ca. 220.000 kr.

KLOSTERKIRKENS PRÆDIKESTOL

Prædikestol_2018.JPG

RENOVERING AF KLOSTERKIRKENS PRÆDIKESTOL, 2020

Før renoveringen.

IMG_6142.JPG

RENOVERING AF KLOSTERKIRKENS PRÆDIKESTOL, 2020 Efter renoveringen, afrensning og nyforgyldning.

Projektsum: 115.000 kr.

KIRKEFLØJENS GAVL

IMG_4348.JPG

RENOVERING AF KIRKEFLØJENS GAVL, 2019

Før renoveringen. Gamle, rustne murankre udtaget.

IMG_4630.JPG

RENOVERING AF KIRKEFLØJENS GAVL 2019

Efter renoveringen. Forstærkning af tagtømmeret for at kunne fæstne gavlen med nye murankre. Inkl. renovering af gavlmur.

Samlet projektsum ca. 450.000 kr.

HJØRNESTUEN

RENOVERING AF HOVEDBYGNINGENS HJØRNESTUE 2017-2018

Før renoveringen

Klik her for en detaljeret beskrivelse af projektet!

IMG_3992.JPG

RENOVERING AF HOVEDBYGNINGENS HJØRNESTUE 2017-2018

Efter renoveringen. Opbygning af ny bund i stuen, støbt dæk med gulvvarme, nyt plankegulv, alt træværk renoveret, ovn renoveret, malet, restaurering af 12 portrætter.

Samlet projektsum 940.000 kr.

Klik her for en detaljeret beskrivelse af projektet!

SKORSTENE

RENOVERING AF 16 SKORSTENE PÅ KLOSTERETS BYGNINGER 2018

Før renoveringen

RENOVERING AF SKORSTENE PÅ KLOSTERETS BYGNINGER 2018

Efter renoveringen.

Samlet projektsum for 16 skorstene 350.000 kr.

PORTRÆTMALERIER

RENOVERING AF OVALE PORTRÆTTER, HER PORTRÆT AF SOPHIE GØYE, 2017

Før renoveringen

RENOVERING AF OVALE PORTRÆTTER, HER PORTRÆT AF SOPHIE GØYE, 2017

Efter renoveringen. samlet projektsum for 8 malerier 51.700 kr.

SKOTRENDE

IMG_0100.JPG

RENOVERING AF SKOTRENDE PÅ KLOSTERFORVALTER-BOLIGEN 2017

Før renoveringen

IMG_2824.JPG

RENOVERING AF SKOTRENDE PÅ KLOSTERFORVALTER-BOLIGEN 2017.

Efter renoveringen. 

Skotrende skiftet, tagsten omlagt, indvendigt tømmerarbejde.

Projektsum 58.000 kr.

GULVRENOVERING

RENOVERING AF GANGE OG TRAPPER I BEBOELSESFLØJEN 2016

Før renoveringen

RENOVERING AF GANGE OG TRAPPER I BEBOELSESFLØJEN 2016

Efter renoveringen. Gulv afhøvlet, bejdset og lakeret. Nye løbere, ny linoleum på trappen, maling af træværk.

Samlet projektsum 243.000 kr.

TOILETTER

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  1. SAL 2016

Før renoveringen

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  1. SAL 2016

Efter renoveringen. Nyt gulv, nyt inventar, installering af varme og udluftning, maling.

Samlet projektsum 59.000,- kr.

TOILETTER

Toilet stuen-før (1)_edited.JPG

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  STUEETAGE 2016

Før renoveringen

Toilet stuen-nyt (2).JPG

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  STUEETAGE 2016

Efter renoveringen. Nyt gulv, nyt inventar, installering af gulvvarme, maling.

Samlet projektsum 104.000,- kr.

STUER I HOVEDBYGNINGEN

RENOVERING AF TO STUER 2015

Før renoveringen

RENOVERING AF TO STUER 2015

Efter renoveringen. Fjernelse af gulvtæpper, afslibning og lakering, fjernelse af moderne tapeter, renovering af el-system og fjernelse af gamle kabler, maling og maleri-restaurering.

Samlet projektsum 123.000 kr.

PRIORINDEBOLIGEN

RENOVERING AF PRIORINDEBOLIGEN 2015

Før renoveringen.

RENOVERING AF PRIORINDEBOLIGEN 2015

Efter renoveringen. Samlet projektsum 205.000 kr.

KLOSTERMUREN

RESTAURERINGEN AF KLOSTERMUREN 2013.

Før restaureringen

RESTAURERINGEN AF KLOSTERMUREN 2013.

Efter restaureringen. Delvis ommuring af murkronen, zinkplader udskiftet med vingetegl, defekte sten skiftet, alle fuger udkradset og omfuget, afrenset for graffiti og antigraffiti-behandlet.

Samlet projektsum 1.640.000 kr.

DEN RØDE STUE

RENOVERING AF DEN RØDE STUE 2013

Før renoveringen

RENOVERING AF DEN RØDE STUE 2013

Efter renoveringen. Gulvet afhøvlet, bejdset og lakeret, alt malet, brændeovn renoveret, alle møbler ombetrukket.

Samlet projektsum 75.000 kr.

SMEDEJERNSLAMPER

RENOVERING AF TO SMEDEJERNSLAMPER 2013

Før renoveringen

RENOVERING AF TO SMEDEJERNSLAMPER 2013

Efter renoveringen. Smedejernet totalrenoveret, bortrustne dele udskiftet, nye ledninger, ny montering i murværk.

Samlet projektsum 122.000 kr.

KLOKKEGAVL

IMG_3601.JPG

RENOVERING AF KLOKKEGAVLEN 2011.

Før renoveringen.

 

IMG_3868.JPG

RENOVERING AF KLOKKEGAVLEN 2011.

Efter renovering af gavl og klokke. Toppen af gavlen ommuret og tømmerværket udskiftet. 

Samlet byggesum 341.000 kr.

RENOVERING AF KIRKEKLOKKEN FRA 1708 I 2011.

Før renoveringen.

 

RENOVERING AF KIRKEKLOKKEN FRA 1708 I 2011

Efter renoveringen. Ny bom, nye lejer, ny knebel, nyt ophæng. 

Samlet pris 35.000 kr.

 

bottom of page