Roskilde Klosters renovering

Roskilde Kloster er en privat stiftelse, der ikke modtager nogen offentlig støtte.

Klosteret har kun meget begrænsede indtægter, som dækker den daglige drift.

Heldigvis har det været muligt med støtte fra fonde at holde klosteret i en rimelig vedligeholdelsesmæssig stand.​

Nedenfor er vist en række eksempler på renoverings- og restaureringsarbejder, der er gennemført  med fornem støtte fra fonde, legater, foreninger og andre bidragydere.

KLOSTERKIRKENS PRÆDIKESTOL

RENOVERING AF KLOSTERKIRKENS PRÆDIKESTOL, 2020

Før renoveringen.

KIRKEFLØJENS GAVL

RENOVERING AF KIRKEFLØJENS GAVL, 2019

Før renoveringen. Gamle, rustne murankre udtaget.

RENOVERING AF KIRKEFLØJENS GAVL 2019

Efter renoveringen. Forstærkning af tagtømmeret for at kunne fæstne gavlen med nye murankre. Inkl. renovering af gavlmur.

Samlet projektsum ca. 450.000 kr.

HJØRNESTUEN

RENOVERING AF HOVEDBYGNINGENS HJØRNESTUE 2017-2018

Før renoveringen

Klik her for en detaljeret beskrivelse af projektet!

RENOVERING AF HOVEDBYGNINGENS HJØRNESTUE 2017-2018

Efter renoveringen. Opbygning af ny bund i stuen, støbt dæk med gulvvarme, nyt plankegulv, alt træværk renoveret, ovn renoveret, malet, restaurering af 12 portrætter.

Samlet projektsum 940.000 kr.

Klik her for en detaljeret beskrivelse af projektet!

SKORSTENE

RENOVERING AFSKORSTENE PÅ KLOSTERETS BYGNINGER 2018

Før renoveringen

RENOVERING AF SKORSTENE PÅ KLOSTERETS BYGNINGER 2018

Efter renoveringen.

Samlet projektsum for 16 skorstene 350.000 kr.

PORTRÆTMALERIER

RENOVERING AF OVALE PORTRÆTTER, HER PORTRÆT AF SOPHIE GØYE, 2017

Før renoveringen

RENOVERING AF OVALE PORTRÆTTER, HER PORTRÆT AF SOPHIE GØYE, 2017

Efter renoveringen. samlet projektsum for 8 malerier 51.700 kr.

SKOTRENDE

IMG_0100.JPG

RENOVERING AF SKOTRENDE PÅ KLOSTERFORVALTER-BOLIGEN 2017

Før renoveringen

IMG_2824.JPG

RENOVERING AF SKOTRENDE PÅ KLOSTERFORVALTER-BOLIGEN 2017.

Efter renoveringen. 

Skotrende skiftet, tagsten omlagt, indvendigt tømmerarbejde.

Projektsum 58.000 kr.

GULVRENOVERING

RENOVERING AF GANGE OG TRAPPER I BEBOELSESFLØJEN 2016

Før renoveringen

RENOVERING AF GANGE OG TRAPPER I BEBOELSESFLØJEN 2016

Efter renoveringen. Gulv afhøvlet, bejdset og lakeret. Nye løbere, ny linoleum på trappen, maling af træværk.

Samlet projektsum 243.000 kr.

TOILETTER

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  1. SAL 2016

Før renoveringen

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  1. SAL 2016

Efter renoveringen. Nyt gulv, nyt inventar, installering af varme og udluftning, maling.

Samlet projektsum 59.000,- kr.

TOILETTER

Toilet stuen-før (1)_edited.JPG

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  STUEETAGE 2016

Før renoveringen

Toilet stuen-nyt (2).JPG

RENOVERING AF TOILET I HOVEDBYGNINGENS  STUEETAGE 2016

Efter renoveringen. Nyt gulv, nyt inventar, installering af gulvvarme, maling.

Samlet projektsum 104.000,- kr.

STUER I HOVEDBYGNINGEN

RENOVERING AF TO STUER 2015

Før renoveringen

RENOVERING AF TO STUER 2015

Efter renoveringen. Fjernelse af gulvtæpper, afslibning og lakering, fjernelse af moderne tapeter, renovering af el-system og fjernelse af gamle kabler, maling og maleri-restaurering.

Samlet projektsum 123.000 kr.

PRIORINDEBOLIGEN

RENOVERING AF PRIORINDEBOLIGEN 2015

Før renoveringen.

RENOVERING AF PRIORINDEBOLIGEN 2015

Efter renoveringen. Samlet projektsum 205.000 kr.

KLOSTERMUREN

RESTAURERINGEN AF KLOSTERMUREN 2013.

Før restaureringen

RESTAURERINGEN AF KLOSTERMUREN 2013.

Efter restaureringen. Delvis ommuring af murkronen, zinkplader udskiftet med vingetegl, defekte sten skiftet, alle fuger udkradset og omfuget, afrenset for graffiti og antigraffiti-behandlet.

Samlet projektsum 1.640.000 kr.

DEN RØDE STUE

RENOVERING AF DEN RØDE STUE 2013

Før renoveringen

RENOVERING AF DEN RØDE STUE 2013

Efter renoveringen. Gulvet afhøvlet, bejdset og lakeret, alt malet, brændeovn renoveret, alle møbler ombetrukket.

Samlet projektsum 75.000 kr.

SMEDEJERNSLAMPER

RENOVERING AF TO SMEDEJERNSLAMPER 2013

Før renoveringen

RENOVERING AF TO SMEDEJERNSLAMPER 2013

Efter renoveringen. Smedejernet totalrenoveret, bortrustne dele udskiftet, nye ledninger, ny montering i murværk.

Samlet projektsum 122.000 kr.

KLOKKEGAVL

RENOVERING AF KLOKKEGAVLEN 2011.

Før renoveringen.

 

Efter renovering af gavl og klokke. Toppen af gavlen ommuret og klokken fra 1708 med ophæng restaureret.

Samlet byggesum 376.000 kr.

© 2013 - 2020 by Roskilde Kloster

Roskilde Kloster

Sankt Peders Stræde 8E

4000 Roskilde

Tlf.:         46350219

E-mail:    info@roskildekloster.dk

CVR.nr.:  14772316