top of page

Klosterets fundats

Klosterets fundats er forfattet af de to stifterinder og konfirmeret af Kong Christian den Femte.

De oprindelige statutter er dateret 18. april 1699.

Billedet viser den originale fundats for Roeskilde adelige Jomfrukloster med kong Christian den Femtes underskrift og laksegl, dateret  d. 18. april 1699.

Klik på billedet for at se den originale fundats

Datoen 18. april markeres fortsat hver år som klosterets fødselsdag med gudstjeneste og sammenkomst.

Statutterne er med mellemrum blevet revideret og opdateret.

Den seneste udgave af Roskilde Klosters fundats kan ses her

        

Klik på billedet for at se en afskrift af den originale fundats

Kong Christian den Femtes konfirmation af Margrethe Ulfelds og Berte Skeels køb af Sortebrødregård og oprettelsen af et adeligt jomfrukloster.

Detalje af kong Christian den Femtes laksegl.

    

bottom of page