top of page
Støt et af Roskildes fine kulturklenodier.......

Hvorfor?

Formålet med Foreningen Roskilde Klosters Venner er gennem medlemmernes virke som ambassadører for klosteret at give generel opbakning til Roskilde Kloster samt at yde økonomisk og praktisk støtte.

Enhver frivillig donation fra klosterets venner går ubeskåret til at sikre vedligeholdelsen af klosterets kulturarv samt de fredede bygninger, haveanlæg og klostermur.

Klostermuren blev totalrenoveret i 2012. For at bibeholde muren ren og flot, er der behov for fortsat støtte til den dyre antigraffiti­belægning og til fjernelse af eventuel ny graffiti.

Klosterets økonomiske situation har gennem årene ændret sig væsentligt. Fra at være en af byens største jordbesidder består klosteret i dag kun af de fredede klosterbygninger og den store have. Med frasalget af jorden har klosteret mistet sit egentlige økonomiske grundlag, og de nuværende, begrænsede indtægter kan slet ikke dække udgifterne til vedligeholdelse af den store, fredede bygningsmasse samt den ligeledes fredede have og klostermur.

Som en privat, almennyttig stiftelse modtager Roskilde Kloster ingen tilskud til drift eller vedligeholdelse, hverken fra staten eller fra kommunen.

 

​Medlemmernes fordele:
  • Mindst to årlige særarrangementer

  • Årlig generalforsamling med efterfølgende arrangement

  • Rabat på leje af lokaler (efter 2 års medlemskab)

  • 5-6 årlige nyhedsbrev om foreningens og klosterets virksomhed

  • Glæden ved at se klosteret og klostermuren i velholdt stand

Klosterets fordel:
  • Medlemmerne er klosterets ambassadører

  • Generel støtte til klosterets økonomi og vedligeholdelse

  • Renholdelse af Klostermuren

  • Klosteret kan opnå momskompensation, hvis mindst 100 medlemmer donerer mindst 200 kr. om året

Bliv medlem!

Enhver med interesse for klosteret og dets kulturarv kan blive medlem af foreningen.

Årskontingent til foreningen er 50 kr. for en husstand.

Medlemmerne opfordres til at yde en frivillig årlig donation på min. 200 kr. til klosteret.

Indmeldelsen sker ved at indbetale 50 kr. sammen med en eventuel donation på min. 200 kr. til klosteret på

 

Konto 9173-4783179776 i Danske Bank eller MobilePay-nr. 510999

 

Oplys navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse ved indbetalingen, eller brug blanketten her under.

Hvis personnummer oplyses, får man skattefradrag for donationen. Klosteret sørger for indberetning af det donerede beløb til skattemyndighederne. Hvis der ikke er plads på kontooverførslen, så send en mail til info@roskildekloster.dk med oplysningerne. Personnummer bør dog ikke sendes på mail. Ring i stedet til klosterkontoret.​

Kontonr.
Indmeldelse i Roskilde Klosters Venner
 - Indbetal på konto 9173-4783179776
Tak for indmeldelsen!

Vigtig oplysning om beskyttelse af persondata

 

Roskilde Kloster administrerer persondata for foreningen Roskilde Klosters Venner..

Indmeldelse i foreningen kan kun ske, hvis medlemmet giver Roskilde Kloster samtykke til at opbevare og behandle personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og - i tilfælde af ønske om skattefradrag for donationer - personnummer.

 

Se Roskilde Klosters oplysninger om benyttelse og opbevaring af persondataoplysninger HER.

bottom of page