Roskilde Klosters Venner

Støt et af Roskildes fine kulturklenodier.......

 

Hvad?

Roskilde Kloster er en historisk stiftelse med rødder tilbage i Middelalderen.

Et Sortebrødrekloster fra 1231….

En herregård bygget i 1565……..

Et adeligt jomfrukloster oprettet i 1699…..

I dag en privat stiftelse med et almenvelgørende formål.

Gennem hele historien med et stærkt socialt og kulturelt sigte.

I dag behøver man ikke at være adelig for at opnå bolig på klosteret.

Klosterets enestående kulturværdier kan beses på en af de mange rundvisninger, som organiseres året igennem.

Klosteret er efterhånden blevet en meget aktiv bidragyder til Roskildes kulturliv, og er en del af Kulturstrøget i Roskilde. 

 

Hvorfor?

Formålet med Foreningen Roskilde Klosters Venner er gennem medlemmernes virke som ambassadører for klosteret at give generel opbakning til Roskilde Kloster samt at yde økonomisk og praktisk støtte.

Enhver frivillig donation fra klosterets venner går ubeskåret til at sikre vedligeholdelsen af klosterets kulturarv samt de fredede bygninger, haveanlæg og klostermur.

Klostermuren blev totalrenoveret i 2012. For at bibeholde muren så flot, er der dog behov for fortsat støtte til den dyre antigraffiti­belægning og til fjernelse af eventuel ny graffiti.

Derfor er første prioritet for brug af de indsamlede midler at støtte vedligeholdelsen af  klostermuren, så den kan bevares lige så flot, som den er i øjeblikket.

 

Klosterets økonomiske situation har gennem årene ændret sig væsentligt. Fra at være en af byens største jordbesidder består klosteret i dag kun af de fredede klosterbygninger og den store have. Med frasalget af jorden har klosteret mistet sit egentlige økonomiske grundlag, og de nuværende, begrænsede indtægter kan slet ikke dække udgifterne til vedligeholdelse af den store, fredede bygningsmasse samt den ligeledes fredede have og klostermur.

Som en privat, almennyttig stiftelse modtager Roskilde Kloster ingen tilskud til drift eller vedligeholdelse, hverken fra staten eller fra kommunen.

Resultater?

​Efter etableringen af støtteforeningen for klosteret i 2015 nåede man det første år op på cirka 140 medlemmer. Et medlemstal, der forsat øges.

Medlemmerne betaler et beskedent kontingent og yder en frivillig donation på mindst 200,- kr. til klosteret.

Donationerne og en tilhørende momskompensation giver hvert år klosteret et stort økonomisk tilskud.

Foreningens medlemmer får først og fremmest glæden ved at være med til at bevare et af Roskildes markante kulturklenodier. Specielt hjælper man med at holde klostermuren i flot stand til glæde for naboer, gæster, turister og alle, som færdes i området. Den tidligere faldefærdige og graffitiovermalede mur er nu altid i flot stand og er med til at signalere ro, orden og tryghed i hele kvarteret. 

 

Midler fra foreningens medlemmer rækker også til hjælp til andre af klosterets projekter. F.eks. har Klosterets Venner deltaget i renoveringen af hovedbygningens toiletteret, ydet et stort bidrag til renovering af klosterporten og har betalt for trykning af en ny turistfolder.

Medlemmer af Roskilde Klosters Venner få tilbud om to årlige særarrangementer på klosteret, deltagelse i foreningens generalforsamling og - efter 2 års medlemskab -  rabat på leje af lokaler på klosteret.

Foreningen vil ikke hvile på laurbærrene. Der skal fortsat skaffes nye medlemmer, så man også fremover kan være i stand til at give klosteret den nødvendige opbakning.

Klosterets fordel:

For det første: Roskilde Kloster har meget begrænsede ressourcer med hensyn til økonomi, personale og formidling. Derfor er det af meget stor betydning, at frivillige støtter op om klosteret, således at klosteret fortsat kan udfylde sin vigtige plads som en af Roskildes markante kulturinstitutioner. Foreningens medlemmer er Roskilde Klosters ambassadører!

 

For det andet: Medlemmernes støtte sikrer vedligeholdelsen af klostermuren og eventuelle overskydende beløb fra donationerne går ubeskåret til andre vedligeholdelses- og renoveringsprojekter på de fredede klosterbygninger.

 

For det tredje: Klosteret betaler fuld moms, men kan ikke fratrække momsen som almindelige firmaer.

Klosteret har imidlertid opnået godkendelse som almennyttig stiftelse, og er dermed berettiget til momskompensation. Herved kan man få en del af den betalte købsmoms retur. Det giver hvert år klosteret et stort økonomisk tilskud, som udelukkende bruges på vedligeholdelse af det fredede klosterkompleks.

For at bibeholde godkendelsen som almenvelgørende stiftelse, skal klosteret hvert år kunne dokumentere, at der er mindst 100 gavegivere, som hver donerer mindst 200 kr.

 
Bliv medlem!

Enhver med interesse for klosteret og dets kulturarv kan blive medlem af foreningen.

Årskontingent til foreningen er 50 kr. for en husstand.

Medlemmerne opfordres til at yde en frivillig årlig donation på min. 200 kr. til klosteret.

Indmeldelsen sker ved at indbetale 50 kr. sammen med en eventuel donation på min. 200 kr. til klosteret på

 

Konto 9173-4783179776 i Danske Bank.

 

Husk at opgive navn, telefonnummer og e-mailadresse ved indbetalingen. Hvis personnummer oplyses, får man skattefradrag for donationen. Klosteret sørger for indberetning af det donerede beløb til skattemyndighederne. Hvis der ikke er plads på kontooverførslen, så send en mail til info@roskildekloster.dk med oplysningerne. Personnummer bør dog ikke sendes på mail. Ring i stedet til klosterkontoret.​

 

Vigtig oplysning om beskyttelse af persondata

 

Roskilde Kloster administrerer persondata for foreningen Roskilde Klosters Venner..

Indmeldelse i foreningen kan kun ske, hvis medlemmet giver Roskilde Kloster samtykke til at opbevare og behandle personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og - i tilfælde af ønske om skattefradrag for donationer - personnummer.

 

Se Roskilde Klosters oplysninger om benyttelse og opbevaring af persondataoplysninger HER.

© 2013 - 2020 by Roskilde Kloster

Roskilde Kloster

Sankt Peders Stræde 8E

4000 Roskilde

Tlf.:         46350219

E-mail:    info@roskildekloster.dk

CVR.nr.:  14772316