Karen Brahes Bibliotek

 Fra Odense Adelige Jomfrukloster stammer det enestående Karen Brahes Bibliotek. Samlingen på ca. 3.400 trykte bøger og ca. 1.150 håndskrifter udmærker sig bl.a. ved, at der ved opbygningen blev lagt vægt på udgivelser på dansk. Karen Brahes Bibliotek har på dette felt national betydning, der er på linje med Det Kongelige Biblioteks Danske Samling. Som kulturværdi må samlingen karakteriseres som værende umistelig og af enestående national betydning. Dette understreges af, at Karen Brahes Bibliotek i 2012 blev nomineret til optagelse i UNESCO's "Memory of the World Register".

Der er - af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde - desværre ikke mulighed for besøg i biblioteket.

Karen Brahes Bibliotek kan benyttes af forskere efter aftale med Roskilde Kloster.

​Biblioteket kan kun benyttes på Roskilde Bibliotek. Begrundet ønske om benyttelse af Karen Brahes Bibliotek til forskningsmæssige formål sendes til Roskilde Kloster på info@roskildekloster.dk, klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, hvorefter aftale træffes med Roskilde Bibliotekerne, Hans Michelsen, hansmi@roskilde.dk.

Regler for brug af Karen Brahes Bibliotek kan SES HER

​Elektronisk registrant over Karen Brahes Bibliotek (bogsamlingen) findes i Syddansk Universitetsbiblioteks base www.sdu.dk.

En skannet udgave af Anne Riising: Katalog over håndskrifterne i Karen Brahes Bibliotek (1956) findes på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside www.kb.dk.

Endvidere findes en ældre katalog over håndskrifterne af H. Chr. Vogelsang 1857 på Google Books.


Karen Brahes Bibliotek råder over en række danske unikaværker. Disse værker er digitaliserede sammen med Det Kongelige Biblioteks danske samling.

En artikel om unikaværkerne findes HER (blad frem til side 20).

Der er adgang til de digitaliserede værker fra Det Kongelige Bibliotek via​ ​​​Early European Books.

Gå til Det Kongelige Biblioteks hjemmeside. Klik på Early European Books og brug  søgeordene: "Karen Brahe". 

 

I 2018 har Syddansk Universitet digitaliseret Tycho Brahes berømte bog "De Nova Stella" fra 1573. Bogen findes i Karen Brahes Bibliotek.

Den digitaliserede udgave kan ses og downloades fra SDUs hjemmeside - sammen med to andre bøger om Tycho Brahes observationer, som stammer fra Herlufholms Bibliotek. Stella Nova. 

Se pressemeddelelse om projektet.

Kontakt:

Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, telefon 46 35 02 19. E-mail info@roskildekloster.dk
Stiftsbibliotekar Hans Michelsen, telefon 46 31 50 10 / 29 36 95 30. E-mail hansmi@roskilde.dk, web
www.roskildebib.dk  

Karen Brahe 1699
Karen Brahe 1699

Tycho Brahes Stella Nova - Bind
Tycho Brahes Stella Nova - Bind

Karen Brahes Bibliotek
Karen Brahes Bibliotek

Karen Brahe 1699
Karen Brahe 1699

1/16

Eksempler fra Karen Brahes Bibliotek og Roskilde Klosters Bibliotek

Klik på billedet for at se store billeder