top of page

Karen Brahes Bibliotek

Karen Brahes Bibliotek er midlertidigt lukket. Der kan således pt. ikke gøres brug af eller udlånes materialer fra biblioteket.
Det kan desværre i øjeblikket ikke oplyses, hvornår der igen er adgang til brug af bøger og håndskrifter i biblioteket.

Fra Odense Adelige Jomfrukloster stammer det enestående Karen Brahes Bibliotek. Samlingen på ca. 3.400 trykte bøger og ca. 1.150 håndskrifter udmærker sig bl.a. ved, at der ved opbygningen blev lagt vægt på udgivelser på dansk. Karen Brahes Bibliotek har på dette felt national betydning, der er på linje med Det Kongelige Biblioteks Danske Samling. Som kulturværdi må samlingen karakteriseres som værende umistelig og af enestående national betydning. Dette understreges af, at Karen Brahes Bibliotek i 2012 blev nomineret til optagelse i UNESCO's "Memory of the World Register".

Karen Brahes Bibliotek kan benyttes af forskere efter aftale med Roskilde Kloster.

Der er - af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde - desværre ikke mulighed for besøg i biblioteket.

​Biblioteket kan kun benyttes på Roskilde Bibliotek. Begrundet ønske om benyttelse af Karen Brahes Bibliotek til forskningsmæssige formål sendes til Roskilde Kloster på info@roskildekloster.dk, klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, hvorefter aftale træffes med Roskilde Bibliotekerne, Hans Michelsen, hansmi@roskilde.dk.

Regler for brug af Karen Brahes Bibliotek kan SES HER

​Elektronisk registrant over Karen Brahes Bibliotek (bogsamlingen) findes i Syddansk Universitetsbiblioteks base www.sdu.dk.

En skannet udgave af Anne Riising: Katalog over håndskrifterne i Karen Brahes Bibliotek (1956) findes på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside www.kb.dk.

Endvidere findes en ældre katalog over håndskrifterne af H. Chr. Vogelsang 1857 på Google Books.


Karen Brahes Bibliotek råder over en række danske unikaværker fra 1500-tallet. Disse 53 værker er digitaliserede sammen med Det Kongelige Biblioteks danske samling.

En artikel om unikaværkerne findes HER .

Der er adgang til de digitaliserede værker fra Det Kongelige Bibliotek via​ ​​​Early European Books.

Gå til Det Kongelige Biblioteks hjemmeside. Klik på Early European Books og brug  søgeordene: "Karen Brahe". 

Ved et besøg fra Det Hollandske Nationalbibliotek i 2023 blev hollandske værker i Karen Brahes Bibliotek registreret. Det viste sig, at biblioteket også har 6 hollandske unikaværker.

Se de hollandske værker her: Short-Title Catalogue Netherlands

 

I 2018 har Syddansk Universitet digitaliseret Tycho Brahes berømte bog "De Nova Stella" fra 1573. Bogen findes i Karen Brahes Bibliotek.

Den digitaliserede udgave kan ses og downloades fra SDUs hjemmeside - sammen med to andre bøger om Tycho Brahes observationer, som stammer fra Herlufholms Bibliotek. Stella Nova. 

Se pressemeddelelse om projektet.

Kontakt:

Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen, telefon 46 35 02 19. E-mail info@roskildekloster.dk
Stiftsbibliotekar Hans Michelsen, telefon 46 31 50 10 / 29 36 95 30. E-mail hansmi@roskilde.dk, web
www.roskildebib.dk

Eksempler fra Karen Brahes Bibliotek og Roskilde Klosters Bibliotek

Klik på billedet for at se store billeder

En af de meget vigtige og værdifulde bøger i Karen Brahes Bibliotek er Tycho Brahes værk fra 1573 om hans opdagelse af (hvad han troede var en ny stjerne) "Den nye Stjerne", eller som den hedder på latin "De Nova Stella".

I 450-året for hans store opdagelse er der produceret en række film om Tycho Brahe. Et afsnit er optaget på Roskilde Kloster og fortæller om "Stella Nova".

bottom of page