top of page

Roskilde Klosters Årsberetning 2022

IMG_7884.JPG

Roskilde Klosterkirke efter totalrenoveringen, afsluttet i april 2022

For Roskilde Kloster har 2022 været kendetegnet ved genoptagelse af aktiviteterne efter Corona-pandemien og ikke mindst ved en række store renoveringsprojekter.

Som sædvanligt har klosterets bygninger krævet opmærksomhed. I foråret 2022 blev renoveringen af klosterkirken afsluttet. Et omfattende projekt udført i tre faser over de seneste tre år til en samlet byggesum på godt 3,5 mio. kr. Heldigvis er resultatet blevet enestående godt, og samtidig har vi fået udbedret en række konstruktive problemer i Kirkefløjen. Nu har vi en klosterkirke, som på de fleste områder er ført tilbage til en historisk korrekt tilstand, men samtidig står enkel, lys og venlig med moderne belysning og smukt farvesat af billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt.

Ved samme lejlighed er Kirkegangen - ved egen indsats af personalet og en beboer - blevet total renoveret og udsmykningen forenklet, så den nu harmonerer fint med kirken. En række religiøse malerier fra Odense adelig Jomfrukloster har været under konservatorens kyndige hænder og fremstår nu meget smukt restaureret. 

Da vi var i gang i hovedbygningen, fik trappeopgangen også den store tur med reparation af murværk, nedbankning af al løs puds samt oppudsning og nykalkning. Alt træværket blev samtidig malerbehandlet, så den smukke baroktrappe og den kalkede opgang nu igen fremtræder smukt.

Senere på året gik vi løs på vinduerne, først i midterfløjen af Damernes Fløj og senere i Hovedbygningens midterfløj. Det blev igen et meget stort projekt med meget snedkerarbejde og efterfølgende kitning og behandling med linoliemaling. Der er 256 vinduer i klosteret, så vi er kun kommet ca. 1/4 af vejen og fortsætter i forsommeren 2023.

I Riddersalen er vinduerne også blevet malerrenoveret indvendigt og de helt ødelagte vinduesplader er blevet ny-marmorerede.

I Hovedbygningens hall var alle dørtrin og flere sidepaneler og gerigter stærkt angrebne af råd, efter at der ikke har været gjort noget ved dem i adskillige hundrede år. Det er nu efter mange timers snedkerarbejde bragt i flotteste stand og efterfølgende er de marmorerede dele restaureret af vores specialmalere. Ved den slags projekter kan det efterfølgende være vanskeligt at se og forstå omfanget af det udførte arbejde og de medgåede udgifter, for vi prøver jo at udføre tingene så tæt på det originale som muligt - og man skal helst ikke kunne se reparationerne. Men helhedsindtrykket af et rimeligt velholdt bygningskompleks kan man forhåbentlig fornemme.

Klosteret har desuden selv istandsat et nyt viktualierum bag køkkenet, og vi håber, at der i 2023 kan skaffes fondsmidler til renovering af selve køkkenet. I kælderen under Damernes Fløj har portneren og en beboer (Leo) totalrenoveret klosterets værksted i et omfattende projekt.

Samlet har klosteret i regnskabsåret 2022 brugt 1,8 mio. kr. på bygningsrenovering. Det kan kun lade sig gøre, fordi klosteret igen er blevet begunstiget af mange fonde. Uden fonde og støtte fra Foreningen Roskilde Klosters venner ville stort set ingen af de nævnte projekter været blevet til noget.

Men, med denne økonomiske håndsrækning kan klosteret fortsætte arbejdet med at vedligeholde og forbedre dette uforlignelige klosterkompleks, så det også for eftertiden kan fremstå i smukkeste stand. Vi er uendeligt taknemlige over for alle de donatorer som støtter klosteret.

Dog er der konstant nye projekter, som trænger sig på, kulturværdierne skal bevares, og vi håber og tror på fortsat bevågenhed hos de almennyttige fonde.

 

Klosterlivet

Klosterets sociale liv er heldigvis igen i god gænge. Både gudstjenester og vores beboersammenkomster fungerer igen planmæssigt. I sommer var beboerne på udflugt, hvor man besøgte vores ”søsterkloster”, Odense Gråbrødre Kloster. Det gav anledning til dels en lille smule misundelse og dels glæde over vores egne gode forhold. Også et besøg i det nye H.C. Andersen Museum blev det til.

Vores ældste beboer, som lige straks runder de 100 år, er desværre ved at flytte på plejehjem. Vores yngste beboer er 60, og gennemsnitsalderen er 78 år.
Vi synes selv, at livet på klosteret former sig meget fint, uden nogen tvangsmæssig deltagelse, men med meget aktive beboere og mange gode sammenkomster og arrangementer.

På det kulturelle område er det ved at være lidt mere normale tider, og gæsterne er begyndt at vendte tilbage. Besøgstallet har dog været præget af, at vi måtte lukke for rundvisninger fra d. 1. oktober 2022 på grund af renoveringerne - og i vinteren 2023 holdt vi lukket frem til medio marts for at spare på energien.

Klosteret er en integreret del af Kulturstrøget i Roskilde. Her samarbejder vi med andre vigtige kulturinstitutioner i midtbyen, og trods begrænset budget og personale, forsøger klosteret med sin unikke arkitektur, sin helt særlige kulturhistorie og sin centrale beliggenhed at deltage mest muligt i arrangementerne, ikke mindst den store årlige lysfest.

Klosteret deltog også med flere arrangementer ”Golden Days-festival -2022” og i august spillede Den Kongelige Livgardes Musikkorps for trettende år i træk den traditionelle skumringskoncert for mere end 500 tilhørere i klostergården. Også Schubertselskabet er blevet fast gæst med flere koncerter i Riddersalen.

Klosterets enestående bibliotek, ”Karen Brahes Bibliotek”, som stammer fra Odense adelige Jomfrukloster, bliver regelmæssigt brugt af forskere, som har stor glæde af de sjældne, gamle bøger, hvoraf 53 er danske unikaværker – hvor altså ikke engang det Kongelige Bibliotek har et eksemplar. Vi er meget taknemlige for, at Roskilde Kommune stiller lokaler og et par timers ugentlig bibliotekartid til rådighed.

Foreningen Roskilde Klosters Venner er et stort aktiv og glæde for klosteret. Der er et ca. 180 medlemmer, som støtter klosteret, både som vores ambassadører og i økonomisk forstand ved at donere midler til klosteret. Derved opnår vi også mulighed for at opnå momskompensation. Samlet set har det i foreningens godt 7-årige levetid givet et tilskud til klosterets renoveringsprojekter på mere end 1¼ millioner kroner.

Indtjeningsmæssigt var 2022 et vanskeligt år med færre rundvisninger og arrangementer, ligesom renteafkastet af klosterets bundne midler igen lå på et lavt niveau. Omvendt kan vi glæde os over den betydelige støtte fra almenvelgørende fonde og foreninger.

Vi kan også glæde os meget over, at beboerne har det godt og trives i klosteret.

Så alt i alt ser vi fortrøstningsfuldt på 2023 og de kommende år. Vi vil som altid arbejde for at bevare og forbedre det enestående, fredede klosterkompleks og formidle den fantastiske kulturhistorie. Og ikke mindst ser vi det som en væsentlig opgave at opretholde og styrke det gode bofællesskab på klosteret i et trygt og rart miljø.

 

Ingen årsrapport, uden at vi nævner de tre stifterinder, Berte Skeel og Margrethe Ulfeldt fra Roskilde adelige Jomfrukloster og Karen Brahe, som stiftede Odense adelige Jomfrukloster. Var det ikke for disse kloge, fremsynede og generøse adelsdamer, så kunne vi ikke i dag fejre institutionens 324 års oprettelsesdag. Deres flid, omsorg og ihærdighed er stadig en inspirationskilde for det nuværende Roskilde Kloster. Vi markerer deres fødselsdage, og på hver eneste af klosterets mange rundvisninger fortæller vi om de tre kvinder, hvis fortjeneste det er, at klosteret endnu eksistere og har en ikke uvæsentlig del af deres idegrundlag intakt.

bottom of page