top of page

Roskilde Klosters donatorer

Roskilde Kloster er en privat stiftelse, der ikke modtager nogen form for offentlige støtte - hverken fra stat eller kommune.

Klosteret har kun meget begrænsede indtægter, som kun lige netop dækker den daglige drift.

Klosteret er således helt afhængig af støtte udefra for at sikre gennemførelsen af større renoverings- og restaureringsprojekter. Gennem årene har det heldigvis være muligt at opnå meget smukke donationer fra en lang række legater og fonde.

Derudover modtager klosteret en begrænset støtte til visse projekter i form af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, som i princippet dækker den fordyrelse, der opstår ved at skulle leve op til styrelsens krav om gamle håndværksmetoder og tidstypisk materialevalg.

Roskilde Kloster retter sin varme tak til de fonde, organisationer og enkeltpersoner, som støtter klosteret.

Klik her for at se nogle af de mange renoveringsprojekter, der er muliggjort af donationerne.

 DONATIONER, GAVER OG TILSKUD:

 

 • Det Obelske Familiefond (1990)

 • Nykredits Fond (1990)

 • Kreditforeningen Danmarks Fond (1991)

 • H.J. Henriksen og Hustrus Fond (1992)

 • Kulturministeriet - Tipsmidlerne (1992)

 • Tuborgfondet (1992)​

 • Kong Christian den Tiendes Fond (1993)

 • Tuborgs Grønne Fond (1990, 1994)

 • Klosterforvalter B.W. Andersen og hustru (1996)

 • Rockwool International A/S (1997)

 • Knud Højgaards Fond (1998)

 • Carlsen-Langes Legatstiftelse (1991, 1998) 

 • H.E. Sewerin og hustru L. Sewerin(1999)

 • Miljøministeriet - Planstyrelsen (1992, 1993, 1998, 2001)

 • Murermester B. Harder og hustru (2002)

 • Komtesse Margrethe Ahlefeldt-Laurvig (2002)

 • Bygningsbevaringsfonden af 1975 (2009)

 • Bergiafonden (2010)

 • Kulturarvstyrelsen (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 

 • Nordea-fonden (2011)

 • Fru Gerda Lyndrup (2011)

 • Corrit Fonden (1999, 2012)

 • Den A.P. Møllerske Støttefond (2013)

 • Realdania - Byggeriets Ildsjæle (2013)

 • "Støt Klostermuren"- Borgere og erhvervsdrivende i Roskilde (2013)

 • Rotary klubberne i Roskilde (2013)

 • Rotary Danmarks Hjælpefond (2013)

 • Fr. Edith Solveig Engelbrecht Rasmussen (2014)

 • Kulturstyrelsen (2013, 2014)

 • Sherry og Al Strynadka, Canada (2014)

 • Arne V. Schleschs Fond (2017)

 • Frøken Constance Fuhrs Fond (2010, 2019)

 • Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen og hustru (2020)

 • Fr. Grethe Larsen (2020)

 • Realdania (2020)

 • Roskilde 2000 Inner Wheel Klub (2014, 2016, 2021)

 • Konsul G. Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond (1997, 2021)

 • Sonningfonden (2009, 2021)

 • Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond (1991, 1997, 2021)

 • Beckett-Fonden (2021)

 • Hoffmann og Husmans Fond (2021)

 • C.E. Jensens Fond (2021)

 • Brand af 1848 Fond (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

 • Slots- og Kulturstyrelsens tilskud (2018, 2019, 2020, 2022, 2023)

 • Anonym fond (årligt 2014 - 2023)

 • Civilstyrelsens Udvalg vedr. Klostre og Hospitaler (2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2023)

 • Legatet til fordel for de Historiske Stiftelser (1997, 2006, 2010, 2015, 2019, 2020, 2022, 2023)

 • Foreningen Roskilde Klosters Venner (årligt 2015 - 2024)

 • Gurli og Paul Madsens Fond (2013, 2019, 2023)

 • Augustinusfonden  (1990, 1993, 2009, 2010, 2013, 2018, 2021, 2024)

 • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (2015, 2021, 2024)

bottom of page