top of page

Roskilde Klosters 315-års dag

Hvert år fejrer Roskilde Kloster sin oprettelsesdag, d. 18. april 1699. Fejringen sker normalt på den søndag, som er nærmest fødselsdagen.

Arrangementet fejres ved en gudstjeneste i klosterkirken efterfulgt af en reception i klosterets imponerende riddersal, hvori deltager klosterets direktion, ansatte og beboere samt klosterets venner, donatorer, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser.

Efter velkomst af klosterforvalteren, beretter formanden for klosterets direktion om virksomheden i det forløbne år.

Fungerende borgmester, 1. viceborgmester Poul Andersen holdt på Roskilde Kommunes vegne en tale for klosteret.

Ved sammenkomsten sagde klosteret også farvel til portneren gennm 20 år, Claus Daugaard Hansen.

 

Neden for ses billeder fra receptionen.

 

bottom of page