top of page

Resens Kort over Roskilde 1677

Kortet stammer fra et atlas over danske byer, som Peder Hansen Resen lavede. Resen beskriver ikke kun Roskilde anno 1677, men kortet fortæller også om alt det, der var engang. Derfor er det ikke herregården Sortebrødregård, der er med påkortet, men det gamle Sortebrødrekloster, Sancte Chatarinae fra 1231, som blev nedrevet umiddelbart efter reformationen i 1536, som er med på kortet. Grunden er den samme, hvor nu Roskilde Kloster ligger.

Klosterets jorder lå nord og nordøst for byen.

Sortebrødreklosteret
bottom of page